เทคนิคง่ายๆในการทำ Infographic ที่คุณก็ทำได้ครับ

1. กำหนดเป้าหมายและจุดประสงค์อย่างชัดเจนในการนำเสนออินโฟกราฟฟิก

2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการนำเสนอว่าเป็นผู้ชมกลุ่มไหน เพื่อความง่ายในการเข้าใจของผู้ชม

3. ต้องกำหนดใจความสำคัญในการนำเสนออินโฟกราฟฟิกเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น

4. เนื้อหาที่นำเสนอบนอินโฟกราฟฟิกต้องมีความทันสมัยสดใหม่อยู่เสมอ

5. มีการสำรวจข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอมาเป็นอย่างดี

6. นำเสนอหัวเรื่อง (Header) ที่ดึงดูดความสนใจและน่าติดตาม

7. ออกแบบอินโฟกราฟฟิกให้มีความโดดเด่นสะดุดตาและน่าสนใจ

8. มีการบอกต่อและแชร์อินโฟกราฟฟิกไปอย่างกว้างขวางผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook , Twitter และอื่นๆ

9. ระบุและอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อความถูกต้อง

10. มีการสรุปข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอ เพื่อช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าใจถึงใจความสำคัญของเนื้อหาที่นำเสนอ

ตัวอย่าง infographic แบบออนไลน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าจะนำเสนอเป็น infographic นะคับ ฮ่าา