วันนี้เป็นวันฝึกงานวันที่3ของผมผมถึงที่ทำงานประมาณ8.08 น.สิ่งที่ได้ทำวันนี้คือ

   การจัดบอร์ดที่โรงอาหารของกรมอนามัยเนื้อหาที่ได้จัดคือ สารจากผู้บริหารที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องกรมอนามัยได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ2548จากรัฐบาลส่วนรูปแบบการจัดคือบอร์ดที่มีพื้นที่เป็นกระดาษสีประกอบด้วยสีนำเงินและสีเหลืองเนื้อหาจะใช้เนื้อหาจากโปรแกรม microsoft word และนำมาprint ลงในกระดาษA4 และสิ่งที่ตกแต่งเพิ่มคือการเอาดอกไม้กระดาษมาตกแต่งและในวันนี้ผมก็ได้ฝึกโปรแกรม illustrator ด้วยสิ่งที่ฝึกในวันนี้คือเพิ่มกรอบให้รูปและการตกแต่งรูปครับ