สวัสดีอาจารย์ เพื่อน ๆ ทุกคนนะค่ะ ชื่อ ปาริชาติ เกษา กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา กว่าจะสมัครและสร้างบล็อกของตนเองได้ งงเป็นเต่าล้านปีเลยค่ะ