สัปดาห์ที่ 8 (3/7/2557) "ค่ายคุณธรรม ป.1-3"

ตื่นแต่เช้าเวลา 7.20 ก็มาถึงโรงเรียน วันนี้บรรยาการศร้อนมา แดดแรงไม่เหมือนกับทุกวันที่ตอนเช้าอากาศจะเย็นสบาย


วันนี้มาถึงโรงเรียนเช้าเพราะเป็นเวรรประจำตัวเอง ซึ่งจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ทำควาสะอาดที่สีแสดได้รับผิดชอบคือ บริเวรทางเดินรอบ ๆ โรงเรียนให้ทำความสะอาด กวาดใบไม้ และเก็บเศษขยะในบริเวณทั้งหมด ให้สะอาดก่อนเวลา 07.40 น.


หลังจากที่ดูบริเวรแล้ว จึงนำเครื่องฉายโปรเจตเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค และก็เครื่องเสียงของโรงเรียนไปติดตั้งที่ศาลาวัดศรีคำชมภู ซึ่งวันนี้จะมีการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้น ป.1-3


ภาคเช้ารับหน้าที่มาถ่ายรูปกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งพระอาจารย์พูดเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนที่มีต่อ ผูใหญ่ พ่อแม่ ครูอาจารย์ และการเคารพ และทักทายผู้ใหญ่ ซึ่งก่อนจะอบรมพระอาจารย์ก็ให้นักเรียนท่องบทสรภัญญะ ก่อน


ตอนบ่ายเวลา 12.30-14.30 น. มีสอนนักเรียนชั้น ม.3 เรื่องการแทรกตารางในการเขียนเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 จำนวน 32 คน แต่ขาด 3 คน และสั่งงานให้นักเรียนออกแบบเว็บเพจโดยใช้ตาราง


หลังจากนั้น 14.30-15.30 วิชาลูกเสือวันนี้ครูสอนร้องเพลงที่เกี่ยวกับลูกเสือให้นักเรียนชั้น ป.4-ม.3 หัดร้อง เพื่อจะได้นำไปร้องในการเข้าค่ายลูกเสือในเทอมหน้า 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 1/2557)



ความเห็น (0)