debut13
นางสาว บงกช อุชายภิชาติ

คนโง่ไปวัด 3


สมาธิ วิปัสสนา

   เริ่มจากการสวดมนต์  ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย  กราบสามครั้ง      ค่อย ๆ ลุกขึ้นยืน  ปล่อยใจและกายให้สบาย  มือทั้งสองข้างปล่อยข้างลำตัว  ขาทั้งสองข้างแยกจากกันพอประมาณ  เริ่มลำดับขั้นของการเดินจงกรม  พร้อมทั้งเปล่งเสียงออกมาช้า ๆ ...

ท่าเตรียม   (ให้เปล่งเสียงคำพูดที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้ เบาๆ ช้า ๆ แต่ชัดเจน)

หลับตา...หนอ    (ค่อย ๆ หลับตา)

ขวา....หนอ        (ยกมือขวา)

ไป....หนอ          (ค่อย ๆ นำมือขวาไปไว้ด้านหลัง)

วาง...หนอ         (วางมือขวาไว้ตรงสะบักเอว)

ซ้าย...หนอ        (ยกมือซ้าย)

ไป...หนอ          (ค่อย ๆ นำมือซ้ายไปไว้ด้านหลัง)

วาง...หนอ        (นำข้อมือซ้ายวางทับมือขวาที่อยู่ด้านหลัง)

จับ...หนอ         (มือขวาจับข้อมือซ้าย)

ลำตัวตรง    หน้าตรง   หลับตา

ยืน...หนอ         ยืน.....หนอ     ยืน.....หนอ     ยืน...หนอ    ยืน...หนอ

กำหนดการยืนโดยไม่ต้องสนใจลมหายใจ  แต่ให้พิจารณาร่างกาย ความเป็นอนิจจัง โดยกำหนดจากกลางกระหม่อมมาถึงท้องน้อย  กำหนดต่อจากท้องน้อยลงมาถึงปลายเท้า  กำหนดจากปลายเท้าย้อนกลับขึ้นมาที่ท้องน้อย  กำหนดจากท้องน้อยย้อนมาที่กลางกระหม่อม ให้กำหนดยืนอย่างนี้ห้าครั้ง (โดยนึกถึงภาพตนกำลังยืนเหมือนยืนส่องกระจกเงา)

หลังจากนั้น

ก้มหน้า....หนอ         (ก้มหน้าลงไปช้า ๆ )

ลืมตา.....หนอ          (ลืมตาช้า ๆ )

ขวา...............           (เปิดส้นเท้าขวาเล็กน้อย)

ย่าง...............           (ยกเท้าขวาให้ช้าที่สุดลอยจากพื้นเล็กน้อยแล้วเคลื่อนไปข้างหน้า)

หนอ..............          (วางเท้าขวาลง)

ซ้าย..............           (เปิดส้นเท้าซ้ายเล็กน้อย)

ย่าง...............           (ยกเท้าซ้ายให้ช้าที่สุดลอยจากพื้นเล็กน้อยแล้วเคลื่อนไปข้างหน้า)

หนอ..............          (วางเท้าซ้ายลง)

ให้กำหนดการเดินอย่างนี้จนกระทั่งครบ 7 ก้าว  โดยก้าวที่ 7 ให้ปลายเท้ากลับมาเสมอกัน แยกขาให้ห่างกันเล็กน้อย

หลังจากนั้น

หลับตา.......หนอ      (หลับตาช้า ๆ )

เงยหน้า.......หนอ     (เงยหน้าช้า ๆ )

แล้วให้กำหนด  ยืน.....หนอ  อีก  5 ครั้ง  จากนั้นกำหนดการกลับตัว โดยกลับตัวทั้งหมด 180 องศา แต่แบ่งการกลับตัวออกเป็นสองช่วง ช่วงละ 90 องศา

ก้มหน้า...หนอ        (ก้มหน้าช้า ๆ )

หลับตา...หนอ       (หลับตาช้า ๆ )

กลับ...............       (เปิดหน้าเท้าด้านขวา หมุนส้นเท้าไปทางขวามือเป็นมุม 90 องศา)

หนอ...............       (วางหน้าเท้าด้านขวาลง)

กลับ................      (เปิดส้นเท้าหลังด้านซ้าย ยกเท้าซ้ายลอยจากพื้นเล็กน้อย เคลื่อนไปด้านขวา)

หนอ................      (วางเท้าซ้ายลงข้างเท้าขวา)

จากนั้นกำหนดกลับตัวแบบนี้อีก 90 องศา  แล้วกำหนดยืนใหม่  ทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ โดยกำหนดให้เดินจงกรมก่อนแล้วจึงนั่งสมาธิ โดยแบ่งช่วงเวลาของการเดินจงกรมและนั่งสมาธิให้มีระยะเวลาเท่า ๆ กัน

คำสำคัญ (Tags): #วิปัสสนา#ธรรมะ
หมายเลขบันทึก: 57111เขียนเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2006 14:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 16:14 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท