เมื่อวานได้ข่าวจากพี่ๆว่ามีประกวดกระทง แต่ก็ไม่ไดสนใจอะไรมกนักจนกระทั้งบ่ายๆพี่ก็ชวนไปทำกระทง ก็ใจง่ายเลยไป

การทำกระทงนั้นไม่ใช่เรื่องกล้วยๆอย่างวัสดุที่ใช้ทำเลย เพราะการจะทำกระทงนั้นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การออกแบบกระทงที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก ไหนจะการเลือกหาวัสดุที่จะทำกระทง รวมถึงประสบการณ์ของผู้ที่ทำกระทงอีก

เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้ลงมือทำกระทง แต่ไม่ได้เน้นความสวยงามของใบตองแต่เน้นที่ความคิดสร้างสรรค์มากกว่า

กระทงที่ทำใช้หยวกกล้วย ๒ อันมาทำฐาน ทำกระเช้าแตงโม รอบๆประกอบด้วยพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ มีธรรมจักรแสดงถึงพุทธศาสนา มีดอกไม้สำหรับบูชา ธูป เทียน พร้อมสรรพ วันนี้เอาไปส่งตั้งแต่เมื่อตอน ๑๐ โมงตามเวลาที่กำหนด แต่ก็เลื่อนมากระทั่งเที่ยงก็ยังไม่รู้ผล แต่จะได้รางวัลหรือไม่ก็ไม่สนใจเพราะสิ่งที่ได้กลับมาคือเพื่อนและความร่วมไม้ร่วมมือในการทำงาน