แล้วประเพณีลอยกระทงก็จะมาบรรจบรบรอบอีกปี มีโอกาสได้แสดงความกตัญญูต่อแหล่งน้ำที่ทำให้เรามีชีวิตจวบจนทุกวันนี้

ที่เชียงใหม่มีพิธีลอยสิ่งไม่ดี ลอยเพื่อสะเดาะเคราะห์ เรียกว่าวิธีการ "ลอยสะเปา" ที่รู้เนื่องจากว่าต้องเดินผ่านลานกิจกรรมที่มีเรือไว้ใส่กระดาษที่เขียนชื่อผู้ที่ต้องการลอยเคราะห์โศกโรคภัย โดยเขียนชื่อตนเองลงในกระดาษที่ทางหน่วยงานจัดไว้ให้ แล้วก็เอาผม หรือเล็บของใส่ลงไปในกระดาษที่เขียนชื่อเราแล้วจากนั้นก็เอาด้ายสีขาวมัดไว้ไม่ให้หลุดแล้วก็ใส่ลงไปในเรือที่เค้าเตรียมไว้ให้ ส่วนหน้าเรือก็มีกล่องรับบริจาคเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในพระพุทธศาสนา

ยังไม่ถึงวันลอยกระทงแต่ก็ใกล้เต็มทีหลายๆคนอาจจมีคนมาชวนไปลอยกระทงแล้วก็ได้