FMS Day 476

benzduzija
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีครับ พี่ๆชาว G2K ในวันนี้ ภารกิจของผมมีดังนี้ครับ
ช่วงเช้า - อบรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ของทาง
             ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครับ
------------------------------------------------------------------------------------------------
ช่วงบ่าย - ถ่ายรูปกิจกรรมงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
            - ส่งไฟล์ภาพกิจกรรมดังกล่าวให้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
            - รับเอกสารเข้า
            - ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการ
^_^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตทำงานในรั้วเฉดม่วงความเห็น (0)