spn_it

  ติดต่อ

  ศัพท์ที่ควรรู้  

AAR (  after  action review )

เครื่องมือทบทวนผลหลังการปฏิบัติ  เมื่อมีการดำเนินการใด ๆ ก็ตาม อาจเป็นการทำโครงการหรือกิจกรรม องค์กรควรจะมีระบบในการทบทวนหรือวัดผลสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามที่วางแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ แต่ควรให้ผู้เกี่ยวข้องนั้นได้เกิดความรู้และเข้าใจ จะได้มีพฤติกรรมใหม่ที่ถูกถ่ายทอดให้ไปด้วยการสะท้อนความคิดและทำให้ผู้เกี่ยวข้องได้เกิดการปรับปรุง

competency

เป็นการบ่งบอกถึงความสามารถต่าง ๆ ที่มีผลให้องค์กรเกิดความได้เปรียบ หรือมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยอาจกำหนดระดับของความสามารถไว้หลายระดับ  มีองค์ประกอบหลัก อยู่ 5 ส่วนคือ

ทักษะ  ความรู้ ทัศนคติ บุคลิกลัษณะ แขงขับจากภายใน

skill,  knowledge ,self-concept,  trait  ,motive

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทฤษฎีและแนวคิดการทำงาน

หมายเลขบันทึก: 57082, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:14:22+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ศัพท์ควรรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)