spn_it

Doisaket_it
ศัพท์ที่ควรรู้

AAR (  after  action review )

เครื่องมือทบทวนผลหลังการปฏิบัติ  เมื่อมีการดำเนินการใด ๆ ก็ตาม อาจเป็นการทำโครงการหรือกิจกรรม องค์กรควรจะมีระบบในการทบทวนหรือวัดผลสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามที่วางแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ แต่ควรให้ผู้เกี่ยวข้องนั้นได้เกิดความรู้และเข้าใจ จะได้มีพฤติกรรมใหม่ที่ถูกถ่ายทอดให้ไปด้วยการสะท้อนความคิดและทำให้ผู้เกี่ยวข้องได้เกิดการปรับปรุง

competency

เป็นการบ่งบอกถึงความสามารถต่าง ๆ ที่มีผลให้องค์กรเกิดความได้เปรียบ หรือมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยอาจกำหนดระดับของความสามารถไว้หลายระดับ  มีองค์ประกอบหลัก อยู่ 5 ส่วนคือ

ทักษะ  ความรู้ ทัศนคติ บุคลิกลัษณะ แขงขับจากภายใน

skill,  knowledge ,self-concept,  trait  ,motive

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทฤษฎีและแนวคิดการทำงาน

คำสำคัญ (Tags)#ศัพท์ควรรู้

หมายเลขบันทึก: 57082, เขียน: 03 Nov 2006 @ 10:55 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)