คณะเกษตรฯ มข. ตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะมนุษฯ ม.ราชภัฏมหาสารคาม


เป็นภาพที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังมองในเรื่องการอุทิศต่อสังคมในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา กิจกรรมวันนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการครบรอบ 50 ปีที่มองเห็นได้ว่า เราได้ทำอะไรสู่สังคมและได้มองถึงชุมชนโดยแท้จริง

 

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(Memorandum of Understanding :MOU) กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี แทนคณบดี มีคณาจารย์และนักศึกษาเป็นจำนวนมากให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         ด้วยหลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือกันสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างสถาบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรรวมถึงนักศึกษาให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นทั้งในด้านการบริการวิชาการ การวิจัยเชิงพื้นที่และการพัฒนาชุมชน จึงได้ร่วมกันจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขึ้น
         รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มแข็ง ปัจจุบันมีทั้งการผลิตบัณฑิตทั้งในประเทศและนานาชาติ มีทีมคณาจารย์และหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ที่ได้ส่งบุคลากรเข้ามาศึกษาค่อนข้างมาก และตามพันธกิจงานบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องลงไปถึงพื้นที่ เพราะฉะนั้นความร่วมมือในทางวิชาการในการทำความร่วมมือร่วมกันในครั้งนี้ ก็จะเป็นการตอบโจทย์ของทั้ง 2 ฝ่าย และเชื่อว่ากิจกรรมต่อจากนี้ไป ก็จะได้ดำเนินการเป็นลำดับขั้นต่อไป ในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ้าส่วนไหนทางฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝ่ายหลักสูตรเกษตรเชิงระบบโดยตรงเองหรืออยากจะให้มีความร่วมมือถึงระดับนักศึกษาที่จะลงในพื้นที่ ก็มีทั้งฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและฝ่ายวิชาการ รวมทั้งถ้าต้องการในส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับทางสาขาต่างๆในภาควิชาก็ยินดีสร้างความร่วมมือในประเด็นย่อยๆต่อไปในอนาคต ขอขอบคุณผู้ที่ร่วมผลักดันให้เกิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามแล้ว ยังเป็นภาพที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังมองในเรื่องการอุทิศต่อสังคมในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา กิจกรรมวันนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการครบรอบ 50 ปีที่มองเห็นได้ว่า เราได้ทำอะไรสู่สังคมและได้มองถึงชุมชนโดยแท้จริง
         ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี กล่าวว่า ในนามของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอขอบคุณหลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการเพื่อชุมชนในการนำเอาวิธีวิทยาและเทคนิค วิธีการทำงานในท้องถิ่นเข้าไปใช้ในกระบวนการพัฒนาเชิงพื้นที่ในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เองก็เชื่อว่า ในการพัฒนาครั้งนี้จะสอดคล้องกับหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการ พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน การสร้างความร่วมมือระหว่างสองสถาบันครั้งนี้ ก็จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและบุคลากรด้านการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทางหลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะได้ร่วมมือกัน ซึ่งเชื่อว่าทั้งสองหน่วยงานมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกัน ทั้งทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ทางสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็ได้ลงนามความร่วมมือกับสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาแล้ว ก็หวังว่าในโอกาสนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของสโมสรนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษาก็จะได้มาร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสต่อไป

         กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

หมายเลขบันทึก: 570361เขียนเมื่อ 13 มิถุนายน 2014 16:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 มิถุนายน 2014 16:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี