คุณ come to learn ได้กรุณาช่วยเขียนบันทึกแนะนำการใส่รูปถ่ายในประวัติไว้ที่นี่ http://gotoknow.org/blog/GooGGiG/56984 

ขอบคุณมากค่ะ :)