พบของดีเกษตรปลอดสารพิษเมืองพิจิตร

พบของดีเกษตรปลอดสารพิษเมืองพิจิตร
           ไปพิจิตรหนนี้ ผมไปพบ ขุมความรู้ ในการทำเกษตรปลอดสารพิษ ดังจะเอามาให้ดูดังต่อไปนี้
            ผมเห็นแผ่นพับชุดนี้วางแจกอยู่ในกระท่อมของเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษ    หยิบขึ้นดูข้อความ ก็ดีใจมาก    เพราะนี่คือการเอา ขุมความรู้ ในการทำเกษตรปลอดสารพิษมาแบ่งปันกัน    โปรดสังเกตว่า ในแผ่นพับมีเรื่องราวความรู้ปฏิบัติ    และมีชื่อบุคคลที่จะไปสอบถามต่อได้ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
           นี่คือวิธีแบ่งปันความรู้ฝังลึก ที่อยู่ในการปฏิบัติ และในคน
วิจารณ์ พานิช
๒๗ มิ.ย. ๔๘          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)