บันทึกช่วยจำ : 1 ปี CEO จังหวัดชุมพร
ข้อเท็จจริงของการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
28/6/2548
                      คืนนี้มีโอกาสมาเปิดดูงานเขียนเชิงวิชาการของตนเอง  ก็หวนคิดถึงระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมาที่มีโอกาสมาร่วมขับเคลื่อน ผลักดัน การพัฒนาระบบราชการในจังหวัดชุมพร    เลยคิดว่ามีบทความที่น่าจะสะท้อนบางสิ่งบางอย่างให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้และรับทราบ       ครับ
1.    1ปี การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ   : คนชุมพรคิดอย่างไร   ผลจากข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์  

สนใจอ่านได้จาก

http://gotoknow.org/file/45/1year%20CEO%20Version%201.pdf

 

      2.   การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ: ปัญหาเชิงโครงสร้างแบบบูรณาการ       คำตอบอยู่ที่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

สนใจอ่านได้จาก 

 http://gotoknow.org/file/45/CEO%20Solutions.pdf          
                  เก็บมาฝากจากนิยาย…………..
            “มองจากภายนอกไกลๆในยามใกล้ค่ำ  สมชายก็มองเห็นว่าทำไมภายในบ้านของเขาจึงมืดจัง   เมื่อใกล้บ้านเข้ามา   อยู่ภายนอกก็รู้สึกว่ายังไม่สว่างเท่าที่ควร     แต่เมื่อเดินเข้ามาในบ้าน        รัชนีที่อยู่ในบ้านบอกสมชายว่า บ้านเราสว่างจังข้างนอกมืดหมดแล้ว
            ดึกแล้วครับวันนี้พรุ่งนี้เช้าจะ post ลงครับ..............
                                                                            พรสกล  ณ ศรีโต
                                                                            28/6/2548