ตารางสอนชั้นประถมความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

รอไฟล์ภาพที่นำมาแสดงในบันทึกนะครับ ;)...

เข้ามาเพื่อตรวจสอบและให้กำลังใจ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ แต่งกายให้เรียบร้อยนะครับ