เปลี่ยนบรรยากาศการเรียน

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

วันนี้อากาศร้อนมาก ดิฉันมีสอนตอนบ่าย วิชา กอท ชั้นม. 3 ดิฉันเลยเปลี่ยนบรรยากาศการสอนให้นักเรียนได้ไปเรียนนอกห้องเรียน ซึ่งไปนั่งเรียนตรงม้าหินอ่อน เพราะการเรียนนอกห้องเรียนก็เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหนึ่ง และอากาศไม่ร้อนมีลมพัดเย็นตลอดเวลา และที่สำคัญนักเรียนก็ตั้งใจเรียนกันมาก

การที่ได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ต่าง ๆ มากมาย ทำให้สมองปลอดโปร่งคิดอะไรออกได้ง่าย เพราะสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรทัย พงษ์ปิยะมิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

บรรยากาศการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญครับ ;)...