"ปฐมนิเทศ" นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

>>> สวัสดีค๊าๆๆๆ <<<

ฉันกำลังจะได้เป็นคุณครูแล้ว *O* เย้ๆๆๆ

สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูอย่างฉัน ก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้น ก็ต้องมีการปฐมนิเทศนักศึกษาทั้งหมดก่อน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการใช้ชีวิตในโรงเรียน

## สำหรับการอยู่ในโรงเรียน สิ่งที่ฉันต้องปฏิบัติเพื่อสร้างผลงานส่งทางมหาวิทยาลัย มีอยู่หลัก ๆ 4 อย่าง คือ

**** แผนการสอน

**** โครงการสำหรับโรงเรียน ซึ่งแบ่งเป็น

             >> โครงการเดี่ยว

             >> โครงการกลุ่มที่ทำร่วมกับเพื่อนนักศึกษาสาขาอื่น

**** แฟ้มสะสมผลงาน

**** วิจัยในชั้นเรียน

ซึ่งเมื่อเห็นข้อมูลแล้ว ฉันจะต้องจัดสรรภาระงานออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ในช่วงบ่ายมีการแนะนำการสอน จากคุณครูโรงเรียนวัดขุนช่างเคี่ยน ซึ่งมีวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ โดยครูจะไม่ใช้วิธีตะโกนหรือส่งเสียงดังเพื่อให้เด็กเงียบ แต่คุณครูจะมีวิธีพุดเบา ๆ (คล้ายกับประชาสัมพันธ์) เมื่อเด็กไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้ก็จะเงียบไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์มาก

อีกทั้งการสอนในแต่ละครั้งควรใช้สื่อที่หลากหลาย เมื่อสอนเสร็จอาจให้ตราปั้ม หรือ ธงต่าง ๆ เป็นของรางวัล เมื่อเพื่อนคนอื่น ๆ เห็นก็จะรีบทำงานทันที เพราะอยากได้รางวัลบ้าง

>> การปฐมนิเทศในวันนี้ ฉันได้ความรู้และประโยชน์มากมาย ขอบคุณค่ะ << 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ในช่วงบ่ายมีการแนะนำการสอน จากคุณครูโรงเรียนวัดขุนช่างเคี่ยน ซึ่งมีวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ โดยครูจะไม่ใช้วิธีตะโกนหรือส่งเสียงดังเพื่อให้เด็กเงียบ แต่คุณครูจะมีวิธีพุดเบา ๆ (คล้ายกับประชาสัมพันธ์) เมื่อเด็กไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้ก็จะเงียบไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์มาก

...

แนวปฏิบัติที่ดีที่ถูกค้นพบ

ชื่นชม ครับ