ณัฐพล นนท์ศิริ

นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Usernamenonsiri
สมาชิกเลขที่193017
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
เกิด วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535 บ้านโนนกลาง ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อุปสมบท วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดศิลาไหล บ้านโนนจันทร์ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบัน พำนักที่ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กำลังศึกษา ในคณะครุศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี