Highvoltage Learning

การส่งงานมอบหมาย และการเข้าเรียน การประเมินผลผู้สอน (หน้าที่)

1) มีหลายคน เขียนหลายลายมือ(แสดงว่าไม่ทำเอง)

2) เขียนจำนวนข้อข้ามไป (ไม่ซื่อสัตย์)

3) เขียนจำนวนไม่ครบ (ไม่แบ่งเวลาทำงานรอไว้รวบทำให้ทำไม่ทัน ทำแค่ผ่านๆ ลวก ๆ )

4) งานไม่เรียบร้อย รูปเล่มไม่มี  ไม่มีแบบแผน ต้องรอคำสั่งว่าทำอย่างนั้น อย่างนี้ (ไม่มีความรับผิดชอบ, ไม่มีระบบ)  เย็บเล่ม กลับด้านหน้า หลัง ไม่เรียงลำดับ ต้องปรับปรุง

5) การทำตามคำสั่ง (นักศึกษาหลายคนไม่เข้าชั้นเรียน ตามที่กำหนดให้ เพื่อให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี สำหรับสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน) ให้ทำง่ายๆ แต่หลายคนละเลย

   ***5. ข้อหลักๆ นี้ ทำให้คะแนนไม่เป็นตามที่คาดหวัง  เสียโอกาสที่จะได้รับการบันทึกพัฒนาการการเรียนรู้ โดยตัวแทนคือ เกรดที่ได้

สรุป เพื่อเป็นการเรียนรู้ นักศึกษาควรปรับปรุง เพราะยังต้องเรียนอีกหลายวิชา ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้สอนทุกคน(ผมกล้ารับรอง) ดูทุกคนในเรื่องการเรียนรู้ ความซื่อสัตย์ ความเป็นคนไม่หน้าไหว้หลังหลอก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Tri bodyความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชอบใจการตรวจงานนักศึกษา

ถ้าเป็นอัตนัย

จะรู้นิสัยคงทำข้อสอบและรู้ความคิดได้ดีกว่านะครับ

ขอบคุณมากๆ

มาเขียนอีกนะครับ