การเปรียบความแตกต่างระหว่าง Blogspot และ  Gotoknow

Blogspot

1.  พื้นหลังหรือ background สามารถเลือกได้หลายรูปแบบ

2.  ประวัติ Blog ไม่เห็นชัดเจน

3.  ชื่อ Web จำง่ายและสั้น

4.  ใส่รูปภาพและลิงค์ถึงกันได้

5.  การเข้า Web จะง่ายกว่า

6.  การเปิดโชว์ข้อความจะโชว์หมด

7.  จะไม่ปิดกั้นผู้อื่นเข้าชมและสามารถวิจารณ์ผลงานได้

8.   เข้าไปแก้ไขและเพิ่มบทความได้

Gotoknow

1.  ไม่มีพื้นหลังหรือ Background ให้เลือก

2.  ประวัติ Blog ชัดเจน

3.  ชื่อ Web จำยากและยาว

4.  ใส่รูปภาพและลิงค์ถึงกันได้

5.   การเข้า Web จะยากกว่า

6.  การโชว์ข้อความโชว์ไม่หมดต้องเปิดดูต่อ

7.  จะปิดกั้นผู้อื่นเข้าชมได้ และสามารถวิจารณ์ผลงานได้

8.  เข้าไปแก้ไขและเพิ่มบทความได้ง่ายกว่า