ถ้ามีรอยสกปรกเป็นจุดเล็กๆบนพรม ให้ใช้โฟมสำหรับโกนหนวด หยดตรงรอยที่เปื้อนจะช่วยขจัดรอยสกปรกออกได้ง่าย