• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

รายงานความคืบหน้างานประชาสัมพันธ์

  มีมติให้เพิ่มสาระความรู้ในด้านงานวิจัยลงในคอลัมน์  
           วันนี้ผมได้ทำรายงานการประชุมของคณะกรรมประชาสัมพันธ์และสารสนเทศชุดใหม่ครับ เพราะเพิ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการฯได้ประชุมกันเมื่อวันพฤหัสบดี ที่26 ต.ค 2549 โดยเรื่องหลักๆ ก็ประชุมกันในเรื่องการจัดทำจุลสารฯ และแบบประเมินงานประชาสัมพันธ์ โดยการจัดทำจุลสารฯ คณะกรรมการฯมีมติให้เพิ่มสาระความรู้ในด้านงานวิจัยลงในคอลัมน์ AHS for Life โดยฉบับแรกจะลงในเรื่องระเบียบวิธีการวิจัย เป็นภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก แหล่งทุนวิจัย เป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ การจดสิทธิบัตร เป็นของภาควิชารังสีเทคนิค และส่วนภาควิชากายภาพบำบัดกำลังอยู่ในช่วงพิจารณาเพราะทางคณะกรรมฯต้องการจะทำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะที่ว่าคณะจะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553 ส่วนเรื่องอื่นๆ ทุกท่านสามารถติดตามได้จากรายงานการประชุมที่แนบมานี้ครับ คลิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): ดัชนีที่4.1-50ดัชนีที่9.3-50 
  หมายเลขบันทึก: 56900
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

อยากเรียนเพิ่มเติมให้ทราบด้วยคะว่า  ประธานคณะกรรมประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ของคณะสหเวชศาสตร์  คือ อาจารย์นพดล  จำรูญ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ซึ่งท่านรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ของคณะด้วย

การบันทึกของคุณวายุส์ ใน Blog นี้ นับว่ามีประโยชน์มาก  เพราะทำให้เห็นได้ว่า  ท่านรองฯและคณะกรรมการฯ  มีวิธีบูรณาการงานวิจัย  และการประชาสัมพันธ์  เข้ากันอย่างแนบเนียนดีจริงๆ

ถ้าเรามีวิสัยทัศน์ร่วมเช่นนี้  เราสามารถประยุกต์ทั้งงานวิจัย  KM  QA  เข้ากับงานประจำของเราได้แทบทุกเรื่อง  โดยไม่เพิ่มงาน เพียงแต่ปรับรูปแบบเล็กน้อยเท่านั้น และนี่คือตัวอย่างหนึ่งในหลายตัวอย่างของคณะสหเวชฯ ค่ะ

ขอแสดงความชื่นชมมายังคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ทุกๆท่าน ด้วยนะคะ