ชีวิตที่พอเพียง : ๒๑๖๓. ธุรกิจกับการยกระดับคุณภาพสังคม

          บทความธุรกิจกับการยกระดับคุณภาพสังคม เขียนโดย วิรไท สันติประภพ เขียนดีน่าอ่านอย่างยิ่ง บอกเราว่าบ้านเมืองของเรานั้นหวังพึ่งกลไกที่เคยทำหน้าที่มาในอดีต (การเมือง และราชการ) ได้น้อย ดร. วิรไท ตั้งความหวังไว้ที่ธุรกิจขนาดใหญ่ และเขียนเตือนสติธุรกิจขนาดใหญ่ ว่าการทำธุรกิจเพื่อยกระดับคุณภาพสังคม มีส่วนสำคัญต่อความยั่งยืนของธุรกิจ กล่าวคือ ต้องทำธุรกิจอย่างมีเป้าหมายระยะยาว

          ผมคิดต่อ ว่าแม้คนเล็กคนน้อย ก็ควรทำมาหากินเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งก็คือทำธุรกิจนั่นเอง และต้องทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ที่ควรทำคือรวมตัวกันทำธุรกิจ เรียนรู้ต่อเนื่อง และทำประโยชน์ให้แก่สังคม

          สังคมดีไม่ใช่สิ่งที่รอคอย ไม่ใช่สิ่งที่เรียกร้องจากคนอื่น ตัวเราเองต้องเข้าไปมีส่วนสร้าง แม้เป็นคนเล็กคนน้อยก็มีส่วนสร้างได้ หลายคนเล็กคนน้อยรวมตัวกันช่วยกันสร้าง จุดเริ่มต้นคือตัวเราเอง ในส่วนที่เราทำได้ด้วยตัวเราเอง เช่นความซื่อสัตย์ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเห็นแก่ส่วนรวม และที่สำคัญ ไม่โกง

          อย่าเอาอย่างรัฐบาลทักษิณ ที่มียิ่งลักษณ์เป็นหุ่นเชิด ที่โกงชาติบ้านเมือง โกงอย่างมูมมาม

วิจารณ์ พานิช

๑๗ เม.ย. ๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)