ความรู้เพื่อชีวิต

หนังสือเล่มหนึ่งที่ครูวุฒิอ่านได้ความแล้วเก็บไว้เป็นคู่มือในการจัดการศึกษา และบางที่ใช้อ้างอิงในการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆบ่อยครั้ง กระทั่งนำมาสแกนทำเป็นงานนำเสนอในที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนทุกปี (เพราะมีพ่อแม่รุ่นใหม่เข้าร่วมประชุมทุกปี และเ)นการย้ำกับผู้ประมรายเดิมด้วย)) เป็นหนังสือของ Unicef มีสาระสะคัญๆที่เป็นความรู้เพื่อชีวิตสรุปได้ ๑๔ ประการ ่ท่านทีสนใจลองคลิกดาวน์โหลดไฟล์ไปอ่านดูที่ "ความรู้เพื่อชีวิต" ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูวุฒิบูรณวิชช์ความเห็น (0)