วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2549

วันนี้เป็นวันที่ อาจารย์รสสุคนธ์และอาจารย์บุญเที่ยงนัด  ให้ผมและเพื่อนเข้าไปรับหนังสือส่งตัวฝึกงาน    และเอกสารแบบบันทึกและแบบประเมินการฝึกงานสำหรับเอาไปให้ที่ฝึกงานประเมินการฝึกงาน    อาจารย์นัดให้มาในตอน 13.00 น. ส่วนตัวผมนั้นมาถึง 13.30 น.อาจารย์ได้แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวให้ดี  แต่งตัวให้สุภาพ   และอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของเกรดที่จะได้นั้นขึ้นอยู่กับที่ฝึกงานเพียง 60 % ส่วนเกรดที่จะออกมาได้ดีนั้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับการบันทึกประจำวันของนักศึกษาว่าสม่ำเสมอหรือไม่ ครับ 

                                                                      จิรอาจ  สมิงชัย