sivapat 2

  ติดต่อ

  การเริ่มต้น  

วันฝึกงานวันแรก

              มาถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเวลา8.00น.เข้าปฐมนิเทศรวมของทุกสถาบันที่ชั้น8  สำนักเสริมสร้างความสามารถบุคคลโดยมี คุณเสาวลักษณ์  ยี่สุนศรี (ผู้ดูแลเรื่องการฝึกงาน)         เริ่มปฐมนิเทศเวลา 8.30 น. ได้พูดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของธนาคารสถานที่และแผนกต่างในธนาคารรวมถึงเรื่องการแต่งการและการปฎิบัติตนในเวลาฝึกงาน 10.30ปฐมนิเทศจบแล้วคุณเสาวลักษณ์  ยี่สุนศรี พาไปส่งที่ฝ่ายที่ฝึกงาน สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรโดยมีเพื่อนที่ฝึกงานด้วยกันอีก4คน  10.40ทำการปฐมนิเทศในฝ่ายโดย ผู้ช่วยสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คุณสาวิตรี  สุตรา อธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ในกลุ่มงานต่างๆที่ต้องฝึกโดยพี่ๆมีการแบ่งไว้ออกเป็น 5 กลุ่มย่อยโดยมีการหมุนเวียนตามตารางที่สำนักงานจัดไว้ให้ 11.30น. พักรับประทานอาหาร13.00น.เข้าฝึกงานตามฝ่ายที่ได้รับในกลุ่ม นิเทศสัมพันธ์ เริ่มด้วยการทำความรู้จักกับคนในฝ่าย และงานแรกที่ได้ทำ คือการนำรูปภาพกิจกรรมของธนาคารมาจัดทำบอร์ดข่าวสารประชาสัมพันธ์ โดยมีการตัดกระดาษหัวข้อข่าวและนำรูปภาพมาประกอบ จำนวน 4 บอร์ดเสร็จงาน 16.10 น. 16.30 เซ็นชื่อลงในสมุดลงชื่อ    กลับบ้าน1/11/49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกประสบการณ์ของสิวะภัทร

หมายเลขบันทึก: 56802, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 10:03:14+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การเริ่มต้น

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)