13.00 ตึกครุศาสตร์

           มารับหนังสือส่งตัวฝึกงาน,สมุดลงเวลาฝึกงานและแบบประเมินเพื่อนำไปมอบให้สถานที่ฝึกงานในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 และมีการพูดคุยและมีการพูดคุยเรื่องการแต่งกายและการปฎิบัติตนในสถานที่ที่ฝึกงาน