เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม เวลา 13.00 น ไปรับใบส่งตัว คู่มือการฝึกประสบการณ์ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการไปฝึกงาน อาจารย์ได้อธิบายว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในการไปฝึกงานในครั้งนี้ เพื่อที่ทางสถานที่ฝึกงานจะได้ไม่ส่งตัวกลับมายังสถาบัน และไม่ควรทำให้เสียชื่อของเอกเทคโนฯด้วย