จัตุรมุขบูรพาจารย์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหารเชียงใหม่เดิมตรงที่เจดีย์นี้มีต้นอโศกระย้า

มาเชียงใหม่แบ่งเวลาเข้าไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตู ฯลฯ นะคะ อยู่ด้านทิศตะวันตกของบริเวณวัด

ด้วยความปรารถนาดี กานดา แสนมณี

วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สบายตา สบายใจความเห็น (2)

อนุโมทนาบุญค่ะ...

เขียนเมื่อ 

สาธุๆๆครับพี่

ชอบใจพระธาตุ ได้ความรู้เกี่ยวกับพระธาตุเพิ่มขึ้นครับ