เริ่มต้นของการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ.2550

  ติดต่อ

  เศรษฐกิจพอเพียง  

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดี กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ดีเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ 91.84 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยได้รับรางวัลที่ 3  เป็นบัตรทอง

การใช้งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2550 ไปพลางก่อน 

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2549

โดยสามารถใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2550  1 ใน 4

ไตรมาสที่ 1  วงเงิน  179,563,000 บาท งบบุคลากร งบดำเนินการและงบอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)  โดยให้กรอกแบบฟอร์มของกองแผนงาน  ในส่วนของงบดำเนินงาน  ส่งภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549

โดยดูจากเล่มงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2550 ที่แจกให้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช 1

หมายเลขบันทึก: 56788, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-29 22:26:05+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ประชุม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)