ฝึกวัยทำงานที่เรียนรู้ช้าให้มั่นใจ

กัลยาณมิตรท่านใดที่พบเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือรุ่นน้องที่ทำงานด้วย ทำงานไม่ได้ดังใจท่านมั้ยครับ เช่น ให้ข้อมูลไป 1 รอบ เขาก็ยังไม่เข้าใจ เตือนให้เขารอบคอบกับพฤติกรรมใดๆที่ทำงาน แต่เขาก็ยังทำงานผิดพลาดเรื่อยไป ฯลฯ ... เมื่อลองพิจารณาให้เข้าใจเขา "นำใจเขามาใส่ใจเรา" ก็จะพบว่า เขาอาจมีความล้า ความเครียด ความไม่พร้อม และไม่มีความสุขในการทำงานจนถึงการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตอื่นๆ ซึ่งเมื่อประเมินกิจกรรมบำบัดทางจิตสังคม ก็จะพบว่า "เขาเหล่านั้นมีการเรียนรู้ทักษะการทำงานที่ช้ากว่าเรานั่นเอง"

ยกตัวอย่างกรณีศึกษาท่านหนึ่งที่ต้องการพัฒนาทักษะการทำงานของตนเองหลังจากเรียนจบปริญญาตรีแต่ด้วยปัญหาครอบครัวทำให้ไม่ได้ทำงานที่ตนเองชอบและต้องอยู่ทำงานกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านมากกว่า 5 ปี แต่ปัจจุบันอยากทำงานนอกบ้านและต้องการพัฒนาความมั่นใจของตนเองเนื่องจากมีปัญหาพูดไม่ชัด จำไม่ดี และพิมพ์ดีดไม่คล่อง ส่งผลกระทบให้มีทักษะการทำงานที่ช้ากว่าเพื่อนร่วมงานท่นอื่นๆ 

ดร.ป๊อปประเมินทักษะการทำงานที่มีอยู่ด้วยกิจกรรมบำบัดจิตสังคม 3 อย่างคือ 

1. การอ่านบทความในนิตยสาร 1 หน้า แล้วให้ทบทวนว่า มีคำใดบ้างที่รู้สึกอ่านได้ไม่ชัด พร้อมๆกับดร.ป๊อปฟังว่า คำใดบ้างที่อ่านไม่ชัด แล้วดร.ป๊อปเขียนบนกระดานเพื่อให้กรณีศึกษาพูดคำๆนั้นให้ฟังคำละ 5 รอบ ถ้าฟังชัดก็จะขีดถูก ถ้าไม่ชัดก็จะขีดผิด จากคำที่หนึ่งไปจนถึงคำสุดท้ายแล้วพูดซ้ำจากคำสุดท้ายกลับไปที่คำแรกเพื่อฝึกฝนทักษะการเรียนรู้จากการแก้ไขข้อมูลทางสมอง ซึ่งการพูดซ้ำจะทำให้ความผิดพลาดลดลงได้ [เหตุผลทางคลินิก เพิ่มการบ้านฝึกอ่านหนังสือที่ชอบและเขียนคำที่ต้องฝึกพูดซ้ำๆทุกวันก่อนนอน]

2. การฝึกคิดเลข 100-7 และเมื่อได้คำตอบก็ให้ลบ 7 ไปเรื่อยๆ 20 ครั้ง โดยเปรียบเทียบจับเวลาที่ทำได้เสร็จระหว่างการคิดเลขในใจแล้วเขียนคำตอบบนกระดาษกับการคิดเลขแบบทดเลขได้บนกระดาษ ซึ่งจะได้เวลาในการคิดเลขทั้งสองวิธีพอๆกันถ้าฝึกซ้ำๆ ขณะที่รอบแรกจะทดเลขได้คำตอบถูกต้องกว่าและใช้เวลาเร็วกว่า [เหตุผลทางคลินิก เพิ่มการบ้านฝึกการคิดเลขในใจก่อนการคิดเลขแบบทดบนกระดาษกับเครื่องคิดเลขด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องทุกวันก่อนนอน]

3. การฝึกเล่นดนตรีคีย์บอร์ด โดยเริ่มจากแปลงโน้ตจากโด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด (สูง) เป็นตัวเลข 1-8 แล้วให้ฝึกใช้ตามองโน้ตกับใช้มือข้างขวากดโน้ต ฝึกซ้ำๆ จนกดโน้ตแล้วไม่ผิด แยกฝึกการออกเสียงตัวโน้ตกับร้องเป็นเสียงดนตรี ฝึกประมาณ 5 รอบ จนสามารถกดโน้ตพร้อมร้องเป็นเสียงดนตรีแต่ละโน้ตได้ชัดมากขึ้น [เหตุผลทางคลินิก เพิ่มการบ้านฝึกโปแกรมพิมพ์ดีดทุกวันก่อนเลิกงาน 30 นาที พร้อมบันทึกจำนวนคำต่อนาทีทุกครั้ง]

จะเห็นว่า คนวัยทำงานที่เรียนรู้ช้าย่อมมีโอกาสที่จะฝึกความมั่นใจผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ฝึกสมองจากสื่อที่หลากหลายข้างต้น อย่างไรก็ตามนักกิจกรรมบำบัดต้องให้การบ้านที่ท้าทายทักษะการสื่อสารด้านความจำ การตัดสินใจ และการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา ต่อเนื่อง 6 สัปดาห์แล้วประเมินผลซ้ำว่า มีความพร้อมความมั่นใจในการนำทักษะการทำงานไปใช้ในที่ทำงานได้จริงหรือไม่อย่างไรต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (15)

ขอบพระคุณมากๆครับคุณชาดาและคุณอัญชัญ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะ

เขียนเมื่อ 

แม้จะเรียนรู้ช้า ก็ยังดีกว่า ไม่ยอมเรียนรู้นะครับ

ขอบพระคุณมากๆครับท่านอาจารย์ JJ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการยอมเรียนรู้ด้วยความตั้งใจที่ไม่มีวันสายเกินไปครับผม 

ขอบคุณมากๆครับคุณ tuknarak

ขอบคุณมากๆครับอ.นุ  คุณหมอ ป. คุณชาดา คุณอัญชัญ และน้องธีระวุฒิ

เขียนเมื่อ 

ช้าๆได้พร้าเล่มงามครับ

นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของแนวการทำงานด้วย "อิทธิบาทสี่" อย่างแท้จริงค่ะ

ขอบพระคุณมากๆครับผมพี่นงนาท ผมเลยได้ทบทวนอิทธิบาทสี่จาก http://www.learntripitaka.com/scruple/Itibaht4.htm... ได้แก่ 

ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุด ที่มนุษย์เรา ควรจะได้ ข้อนี้ เป็นกำลังใจ อันแรก ที่ทำให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ

วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การการะทำที่ติดต่อ ไม่ขาดตอน เป็นระยะยาว จนประสบ ความสำเร็จ คำนี้ มีความหมายของ ความกล้าหาญ เจืออยู่ด้วย ส่วนหนึ่ง

จิตตะ หมายถึงความไม่ทอดทิ้ง สิ่งนั้น ไปจากความรู้สึก ของตัว ทำสิ่งซึ่งเป็น วัตถุประสงค์ นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ คำนี้ รวมความหมาย ของคำว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มที่

วิมังสา หมายถึงความสอดส่องใน เหตุและผล แห่งความสำเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา คำนี้ รวมความหมาย ของคำว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มที่

ขอบคุณมากครับพี่ rojfitness

-สวัสดีครับ

-ตามมาให้กำลังใจพี่หมอครับ

เขียนเมื่อ 

 .... ตาม มาอ่าน เรื่องดีดี ให้ความรู้ ค่ะ


     

ขอบคุณมากๆครับคุณเพชรน้ำหนึ่งและพี่ดร.เปิ้น

เขียนเมื่อ 

อยากเข้าคอร์สนี้จังค่ะ ^^ 

ขอบคุณมากๆครับคุณพิทยา ยินดีให้เข้าคอร์สได้นะครับ อีเมล์นัดหมายกับผมได้เลยครับ