มหาวิทยาลัยชาวบ้าน

โครงการจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานสนับสนุนภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 9 หน่วยงาน ได้นัดประชุมในวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ณ ห้องสมุดประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช นัดหารือร่วมกันในวง "คุณเอื้อ"และ "คุณอำนวย" ในประเด็น

1)  การบูรณาการบัญชีของหน่วยงาน

2)  การเข้าร่วมงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้ง 2 ในวันที่ 1-2 ธ.ค.48

3) อบรมเรื่องการใช้บล็อก เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงาน

ซึ่งเวทีในการเรียนรู้ครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ว่าวิชม ทองสงค์ ) "คุณเอื้อ" ในขณะทำงานของโครงการฯ จะเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ด้วย ผลจะออกมาในรูปแบบใดค่อยมาติดตามตอนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)