อย่าวางเครื่องแก้วไว้ใต้ก๊อกน้ำที่ไหลแรง จะทำให้แก้วกะเทาะหรือแตกได้