ข้อมูลการติดต่อสถานทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนในประเทศไทย

ข้อมูลการติดต่อสถานทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนในประเทศไทย

ประเทศ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ website
บรูไนดารุสซาลาม 12 ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระนครเหนือ เขตวัฒนากทม. 10110 0-2714-7395-99
กัมพูชา 518/4 ถนนประชาอุทิศ ซอยรามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 0-2957-5851-52
อินโดนีเซีย 600 - 602 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.10400 0-2252-3135 - 40
ลาว 502/502/1-3 ซอยสหการประมูล ถนนประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง กทม. 10310 0-2539-6667-68 0-2539-6667-8 0-2539-7341
มาเลเซีย 33 – 35 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 0-2629-6800 http://www.kln.gov.my/web/tha_bangkok/home
พม่า 132 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กทม. 10500 0-2333-7250 0-2234-4698 0-2234-4789

0-2237-7744

http://www.myanmarembassybkk.com/
ฟิลิปปินส์ 760 ถนนสุขุมวิท ซอย30/1 กทม. 10110 0-2259-0139-40 0-258-5401 http://www.bangkokpe.com/
สิงคโปร์ 129 ถนนสาทรใต้ กทม. 10120 0-286-2111 http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/bangkok.html
เวียดนาม 83/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 0-2251-5836-38 0-2251-7202 0-2251-3552 http://www.vietnamembassy-thailand.org/en/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการวิจัยประชาคมอาเซียนความเห็น (0)