FMS Day 445

benzduzija
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีครับพี่ๆชาว G2K  ในวันนี้ภารกิจของผมมีดังนี้ครับ
- ออกแบบไวนิล งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 6 
 NCAM 2014 ในสว่นของ ไวนิลหน้างาน และไวนิลหน้าคณะฯ ครับ
- เคลียร์เอกสารต่างๆ รับเอกสารเข้า/เกษียณหนังสือ/Scan เอกสารเข้า E-doc
- ประชุมแผนระบบสารสนเทศกับทีมงานเรื่องการ ออกแบบโครงสร้างการกรอก
 ข้อมูลใน Web Base / Form ต่างๆ / รูปแบบการเลือกข้อมูล / อื่นๆ
^_^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตทำงานในรั้วเฉดม่วงความเห็น (0)