กิจกรรมวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗

กิจกรรมขยายผลของ"คนเห็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์" เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ที่บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับแกนนำผู้ปกครองท้องที่ในระดับหมู่บ้าน เรื่อง การขับเคลื่อนกระบวนการทำงานและสร้างหมู่บ้านให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน กับภารกิจหน้าที่ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด ในภาคปฏิบัติ (แนวความคิด กลยุทธสร้างกลไกในระดับหมู่บ้านให้ทำงาน"เป็น" ซึ่งต้องมีการสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่ง)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนเห็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์ความเห็น (0)