NFE Leader Camp for Agricultural Development in Thailand to ASEAN (TRAINING THE TRAINERS) รุ่นที่ 2

สวัสดีครับลูกศิษย์ กศน. ทุกท่านและชาว Blog  

         ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการค่ายผู้นำต้นแบบของ กศน. เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยสู่อาเซียน NFE Leader Camp for Agricultural Development in Thailand to ASEAN (TRAINING THE TRAINERS) รุ่นที่ 2 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายน 2557 โรงแรมบุศยรินทร์ จังหวัดหนองคาย

         ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณ สำนักงาน กศน. โดยเฉพาะท่านเลขาฯ ประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. ที่ท่านมีปรัชญาและความเชื่อเรื่องทุนมนุษย์ และได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กร และได้มอบหมายภารกิจสำคัญนี้ให้แก่ผมในนามของมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการโครงการค่ายผู้นำของ กศน. ในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นการจัดสำหรับรุ่นที่ 2 แล้ว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวม  103 คน 

         ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อการพัฒนาผู้นำในอนาคตเพื่อพัฒนาเกษตรกรของไทยให้ก้าวไกลต่อไป จึงขอฝาก Blog นี้เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกันครับ 

         จีระ หงส์ลดารมภ์         

...........................................................................

ติดตาม Blog ของรุ่นที่ 1 ได้ที่ลิงค์นี้ www.gotoknow.org/posts/560141

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
ณรงค์
IP: xxx.230.87.247
เขียนเมื่อ 

เราต้องรักษาความเป็นไทยโดยการแต่งกายแบบไทยกินอาหารไทย

กลุ่มที่ ๑
IP: xxx.55.195.101
เขียนเมื่อ 

จากนางสาวสุพิชญา  ชื่่นอก

การศึกษาดูงาน ณ สปป.ลาว ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  ได้เดินทางร่วมไปกับคณะศึกษาดูงานที่ สปป.ลาว ที่กระทรวงศึกษาธิการลาว และได้รับการต้อนรับจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการลาว และคณะได้เป็นอย่างดีและได้รู้จักเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเป็นอยู่ เศรษฐกิจสังคมของประเทศลาวได้เป็นอย่างดี  และยังรู้จักระบบบริหารที่แบ่งออกเป็น ๒ สถาบัน  คือ๑. ส่วนกลาง  ๒. ส่วนท้องถิ่นและยังทราบเกี่ยวกับระบบการศึกษาของลาวก็คล้ายกับประเทศไทยเรามีตั้งแตะระดับ อนุบาล ถึง ระบบ ปริญญาเอก เหมือนกัน มีการศึกษาของ กศน.ด้วยแต่จะเรียกว่า การศึกษานอกโฮงเฮียน 

เขียนเมื่อ 

08.30 น. เช้าที่สดใสพุธที่ 23 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมบุศยรินทร์ จังหวัดหนองคาย
ค่ายผู้นำต้นแบบของ กศน.เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยสู่อาเซียน NFE Leader Camp for Agricultural Development in Thailand to ASEAN (TRAINING THE TRAINERS) เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชา วัฒนธรรมและมารยาทที่สำคัญของประเทศกัมพูชา โดย อาจารย์ธีระเดช ดิสกะประกาย และ รศ.สงบ บุญคล้อย 
วันนี้เรียนสัก 5 คำน่ะค่ะ
1.สวัสดี = จุมเรียบ ซัว             6. เขา = เกือด เก
2.ขอโทษ = โซม โตะฮ์            7. ชื่อ = ฌมัวะฮ์
3.ผม = เปราะ                         8. นามสกุล = เนียม ดรอ โกล         
4. ดิฉัน = แซร็ย                      9. อะไร = อะเว็อย
5. คุณ = โลก                         10. ครับ = บาท     11. คะ = จาสฮ์   12.  ค่ะ  = จาสฮ์

ต่อพรุ่งนี้น่ะคะ  

กลุ่มที่ ๑
IP: xxx.55.195.101
เขียนเมื่อ 

จากนายเจริญ   แสนวิเศษ

สิ่งที่ได้จากการไปศึกษาดูงาน ที่ประเทศลาว

๑. ได้เห็นและเรียนรู้รูปแบบการต้อนรับแขกมาเยือนที่กระทรวงศึกษาธิการ  การนำเสนอ

๒. ได้ทราบ ระบบการบริหารงาน  การจักกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของประเทศลาว ซึ่งมีรูปแบบที่คล้ายกับประเทศไทย

๓.ได้เห็นศิปวัฒนธรรมของ สปป.ลาวและส่วนหนึ่งได้รับความรู้จาก ไกด์นำเที่ยวที่ให้ความรู้เป็นอย่างดี

กลุ่มที่ ๑
IP: xxx.55.195.101
เขียนเมื่อ 

จาก นายเรืองยศ   โนราช

การศึกษาดูงาน ณ สปป.ลาว ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ได้เดินทางร่วมไปกับคณะศึกษาดูงานที่ สปป.ลาว ที่กระทรวงศึกษาธิการลาว และได้รับการต้อนรับจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการลาว และคณะได้เป็นอย่างดีและได้รู้จักเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเป็นอยู่ เศรษฐกิจสังคมของประเทศลาวได้เป็นอย่างดี และยังรู้จักระบบบริหารที่แบ่งออกเป็น ๒ สถาบัน คือ๑. ส่วนกลาง ๒. ส่วนท้องถิ่นและยังทราบเกี่ยวกับระบบการศึกษาของลาวก็คล้ายกับประเทศไทยเรามีตั้งแตะระดับ อนุบาล ถึง ระบบ ปริญญาเอก เหมือนกัน มีการศึกษาของ กศน.ด้วยแต่จะเรียกว่า การศึกษานอกโฮงเฮียนและประทับใจ ไกด์นำเที่ยวดูแลเป็นอย่างดี  และประทับใจศูนย์วัฒนธรรมสมุนไพรจีน-ลาว ได้ความรู้เป็นอย่างดีเยี่ยม

น้องเซ็ง กศน.ยะลา
IP: xxx.173.236.24
เขียนเมื่อ 

จากการดูงานที่ประเทศลาวเราชาวกลุ่มที่ 3 ขอนำเสนอ สิ่งที่เขาต้องการด้านอาชีพคือ ด้านการเกษตรอินทรีย์ ด้านการปศุสัตว์ สิ่งสำคัญคือการใช้ V 3 ขยาย

ชญาน์ทิพย์ ไกรลาศ
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

สรุปงานกลุ่ม 2    การศึกษาดูงานที่ประเทศลาว 22 เม.ย. 57

    การศึกษาดูงานการที่ได้ไปเรียนรู้ในประเทศลาวนั้นเราได้เรียนรู้ถึงศึกษาของประชาชนของลาวโดยกศน.ลาวนั้นได้เป็นผู้สอนโดยประชาชนลาวสามารถอ่านออกเขียนได้ขึ้นมาในระดับหนึ่ง  และได้ศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม มีความคล้ายคลึงกันบ้างซึ่งมีความแตกต่างโดยที่ไทยในอนาคตอาจจะแพ้ลาวก็ได้ถ้ายังไม่ยอมพัฒนาตนเอง

    การพัฒนาของลาวได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้มีการประสานงานร่วมกับเครือข่ายโดยที่เขาสามารถทำได้ดีซึ่งเราต้องเอาเป็นแบบอย่าง และการพัฒนาในรูปแบบของการตลาดเขาสามารถทำได้ดีสินค้าก็มีคุณภาพในบางอย่างซึ่งเราสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาสินค้นของเราได้

กลุ่มที ๑
IP: xxx.55.195.101
เขียนเมื่อ 

นายสังข์  กาญจนเพิ่มพูน ผอ. ศฝส.กาญจนบุรี

จากการศึกษาดูงานกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว เมื่่อวันที่ ๒๒ เม.ย.๕๗  มิติที่ได้สัมผัสคือการพัฒนาการศึกษาของสปป.ลาว  โครงสร้างพื้นฐานระบบการศึกษาคล้ายกับประเทศไทย  ในส่วนกลางมีการจัดตั้งกระทรวง กรม กอง ต่างๆ โดยเฉพาะมีการจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อยกระดับการศึกษาภาคประชาชนของประเทศ มีการส่งเสริมให้ประชาชนศึกษาเรียนรู้การอาชีวศึกษาให้ได้ร้อยละ ๕๐  โดยเน้นการพัฒนาเกษตรปลอดภัย  ช่างต่างๆและการเที่ยวเชิงนิเวศน์  สภาพทั่วไปของบริบททางสังคมมีการเร่งการพัฒนาประเทศทุกด้าน โดยเฉพาะทางวัตถุ  ส่วนใหญ่จะขอความร่วมมือกับประเทศจีน  ซึ่งเป็นประเทศที่มีทุนมหาศาล ส่วนการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน ได้รับการร่วมมือจาก  ซึ่งเป็น สำนักงาน กศน.และมูลนิธิการศึกษาไทย  โดยสำนักงาน กศน.จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน  มูลนิธิการศึกษาไทยกับสนง.กศน.ในการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ IPM  และกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การส่งเสริมอาชีพในชุมชน

จากการเรียนรู้ดังกล่าว  สามารถประยุกต์ใช้ในการปรับใช้คือทางประเทศ สปป.ลาวมีการแบ่งระดับการศึกษาเป็น ๒ ระดับ คือ ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น  และมีนโยบายในการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นชัดเจน  โดยส่วนกลางจะมีสำนักงานมาตรฐานการศึกษาในการวบคุมมาตรฐาน  ระดับชาติ และการปฏิทินตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งประเทศไทย  ควรคำนึงถึงด้านนี้เพราะปัจจุบัน  การกระจายอำนาจของไทยยังขาดความชัดเจน  ในเรื่่องของการจัดการศึกษาทุกมิติ

ชญาน์ทิพย์ ไกรลาศ
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

การเรียนรู้เรื่องยุทธศาสตร์เกษตรไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ดร. รังษิต   ภู่ศิริภิญโญ เป็นการเรียนรู้ด้านการเกษตรและสหกรณ์ถึงงานด้านการเกษตรเน้นการทำงานร่วมกันโดยใช้เครือข่ายหลายหน่วยงาน  ความต้องการของasean  ต้องมีคุณภาพในการผลิตและต้องมีการแข่งขันเพื่อต้อนรับสู่ asean

กลุ่มที ๑
IP: xxx.55.195.101
เขียนเมื่อ 

นายวิรัตน์  สุขอ่อน 

จากการศึกษาดูงาน ณ สปป.ลาว   

-บรรยากาศการเดินทางไปศึกษาดูงาน  เต็มไปด้วยความสุข สนุก  ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก สปป.ลาว โดยผ่านทางไกด์ นามว่าก่ำ ที่สวยน่ารัก  แถมทะลึ่งนิดๆ เพื่อสร้างบรรยกาศท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวจนถึงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว

-จากการต้อนรับของเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว เป็นไปอย่างอบอุ่น  เป็นกันเอง  ด้วยการต้อนรับจากบุคคลสำคัญของสปป.ลาวในระดับปลัดกระทรวง อธิบดีกรมฯ และท่านอัครราชฑูตจากการรับฟังบรรยายสรุปและการนำเสนอของคณะวิทยากรของสปป.ลาว  พอเข้าใจและมองเห็นภาพการศึกษาของสปป.ลาวได้พอสมควร ตลอดถึงภาษาลาวก็พออ่านออกได้บ้าง

-ออกจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ไปศึกษาดูงานวิถีชีวิตในเมืองหลวงของสปป.ลาวในหลายๆ จุดเช่น วัดหลวง  ศูนย์หัตถกรรม  และอื่นๆ ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวในตลอดช่วงบ่าย

สรุป  : สปป.ลาวเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีความมุ่งมั่นในการเข้าสู่ AEC ในปี ๒๐๑๕

บรรยากาศของการร่วมมือาลาวงไทย+สปป.ลาว เป็นบรรยากาศที่น่าจะสดใส และบรรลุเป้าหมายในอนาคต

สุทธิ วรรณนุช กลุ่ม 1 บ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี
IP: xxx.230.178.170
เขียนเมื่อ 

มุมคิดมุมมอง สปป.ลาวสะท้อนจากการร่วมโครงการค่ายผู้นำต้นแบบสู่อาเซียน เมื่อมองลาวแล้วดูไทยเรา การพัฒนาของไทยเดินไปในทิศทางที่ใช่หรือไม่ เราพัฒนาความก้าวหน้าในทุกด้านที่เป็นภาพภายนอกมองแบบนักการค้าคิดถึงตัวเงินเศรษฐกิจสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ที่เราหมายถึงตัวเองต้องคิดคือทำอย่างไรให้การพัฒนาผามผสานกับเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นวิถีไทย คุณธรรมจริยธรรม หลักหนึ่งที่คิด ต้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการนำทุกภารรในการขับเคลื่อนไทยไปข้างหน้าร่วมกับมวลสมาชิกอาเซียน สิ่งหนึ่งที่เห็นจากลาวคือต้องร่วมมือกันเพื่อเดินไปพร้อมกันอย่างเข้าใจและยอมรับในความเป็นจริงของประเทศมวลสมาชิด้วย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อย่ามองเพียงเป็นโอกาสของการเข้าเปรียบ เราเป็นประเทศผลิตอาหาร ต้องผลิตอาหารที่มีคุณภาพแบบ่งปันกันในกลุ่มประเทศให้มากขึ้นจะเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีไปสู่สายสัมสัมพันธ์กับโลกต่อไป อย่ามองเป็นการแข่งขัน ใครดีใครเหนือกว่า นำเอาของดีแต่ละประเทศแบ่งบันโดยวิธีการที่สร้างคววามสุขซึ่งกันและกัน ของดีลาว เช่นวิถีวัฒนธรรม ความมีน้ำใจของลาวและอีีกหลายๆอย่างที่จะร่วมกันต่ไป

นุชรี ใจมูล ศฝช.อุตรดิตถ์ G 2 รุ่น2
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

การปฎิรูปภาคเกษตรไทย

- เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  High activity

- การผลักดันให้ภาคเกษตรไทยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green  Growth

ชญาน์ทิพย์ ไกรลาศ
IP: xxx.164.45.97
เขียนเมื่อ 

AEC 2015

ไทย 2555 - 2559 สร้างสังคมแห่งสุขที่มีความเท่าเทียม ความยุติธรรม ความยืดหยุ่นภายใต้ปรัชญา

นุชรี ใจมูล ศฝช.อุตรดิตถ์ G2 รุ่น 2
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

cluster  ไม่ใช่  cuter.......

กลุ่มที ๑
IP: xxx.55.195.101
เขียนเมื่อ 

นายประมวล  ไชยศรี

จากการศึกษาดูงาน ณ สปป.ลาว ในวันที่ ๒๒ เม.ย.๕๗  

เรื่่องระบบการศึกษา ปี คศ.๒๐๑๑ ได้รวมเอากระทรวงกีฬากับกระทรวงศึกษาธิการผนวกเข้าด้วยกันจึงเรียกว่ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ประกอบด้วย ๑๘ กรม ๓ ศูนย์เอกราช และ ๒ สถาบัน

ระบบการจัดการศึกษา

๑.ระดับอนุบาล

๒.ระดับประถมศึกษา

๓.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๔.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๕.ระดับวิทยาลัยขั้นสูง

- ป.ตรี

- ป.โทร

- ป.เอก

กรอบวุฒิการศึกษามี ๘ ขั้น  การศึกษาของสปป.ลาว มี ๓ แผนงาน คือ

๑.แผนงานการขยายโอกาสทางการศึกษา

๒.แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

๓.แผนงานการสร้างความแข็งแกร่งในการวางแผนและคุ้มครอง

แผน EFA ได้ระบุการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้

-อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา  ๙๘ %

-อัตราการซ้ำชั้น ๒ % 

-อัตราการจบ ๙๕ %

-อัตราการเรียนต่อมัธยมต้น ๖๖ %

-อัตราการเรียนต่อมัธยมปลาย ๔๓ %

-การศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยขั้นสูง คนนิยมเรียน (ป.ตรี)

๑.คณะบริหารธุรกิจ

๒.คณะมนุษยศาสตร์

- การศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยขั้นสูง คนนิยมเรียน (ป.โท)

๑.ด้านเศรษฐศาสตร์

๒.ด้านรัฐศาสาตร์

-ระบบการศึกษานอกโรงเรียน เริ่มปี พ.ศ. ๑๙๗๖ มีกฎหมายรองรับ ในปี๒๐๐๘

สรุป การบริหารจัดการด้านการศึกษาใกล้เคียงและคล้ายคลึงกันกับประเทศไทยมาก อาจจะเเพื่อนบ้านที่สามารถถ่ายเทแนวความคิดและภาษาที่ใกล้เคียงกัน

ชญาน์ทิพย์ ไกรลาศ กลุ่ม2
IP: xxx.164.45.97
เขียนเมื่อ 

ส่งงาน กลุ่ม 2

โครงการปลูกยางพารากศน.

ความรู้ที่ได้รับจากประเด็น

 • 1.การให้ความรู้ที่ถูกต้อง
 • -ภูมิปัญญา การปลูก การกรีดยาง การคัดพันธ์ การแปรรูป ปลูกพืชแซม(ระหว่างรอรายได้จากผลผลิตยาง)
 • -เพิ่มรายได้ การปลูก
 • -สร้างคนรุ่นใหม่ ให้ความรู้ คู่คุณธรรมยุวเกษตรกร การโซนนิ่งพื้นที่การปลูกยาง
 • 2.การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าสู่สากล
 • -กรีดยางเมื่อถึงอายุการกรีดของน้ำยางได้
 • -การดูแลบำรุงรักษา
นุชรี ใจมูล ศฝช.อุตรดิตถ์ G2 รุ่น 2
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

กลุ่ม 2

วันที่ 23 เมษายน 2557

โครงการศูนย์เรียนรู้ยางพารา กศน.

ความรู้ที่ได้รับ

1 การให้คามรู้ที่ถูกต้อง เพื่อสร้าง Smart farmer

 • -ภูมิปัญญา การปลูก การกรีดยาง การคัดเลือกพันธุ์ การแปรรูป ปลูกพืชแซม
 • -เพิ่มรายได้
 • -สร้างคนรุ่นใหม่ โดยการให้ความรู้ คู่คุณธรรม /ยุวเกษตรกร/โซนนิ่งพื้นที่การปลูกยาง

2 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าสู่สากล

 • -กรีดยางเมื่อถึงหรือครบระยะการกรีด
 • -การดูแล บำรุงรักษา
 • -พัฒนาแปรรูปผลลิตยาง
 • -ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิชาญ ทับทิม
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาจาก สปป.ลาว วันที่ 22 เมษายน 2557 กลุ่มที่ 8

1.การจัดการศึกษาในระบบมีความคล้ายคลึงกัน การเรียนต่อมุ่งเป้าหมายให้จัดการศึกษาได้ 100%

ระบบการจัดการศึกษา

18 กรม 3 ศูนย์ 2 สถาบัน

ระดับอนุบาล ระยะเวลา 3 ปี

ประถมศึกษา ระยะเวลา 5 ปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะเวลา 4 ปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะเวลา 3 ปี

อุดมศึกษาระยะเวลา 5ปี

ป.โท ระยะเวลา 3 ปี

ป.เอก ระยะเวลา 2 ปี

การศึกษานอกระบบ

1.แม้จะจัดทีหลัง แต่เรื่องของการจัดการผู้ไม่รู้หนังสือทำได้ดีกว่า มีการสำรวจการไม่รู้หนังสือได้มากกว่า

โอกาสในการจัดการศึกษาของลาว

ความต้องการในเรื่องต่างๆ เช่นการ ปศุสัตว์

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

ความตั้งใจในการทำ ที่จะยกระดับการศึกษา

อุปสรรคของการจัดการศึกษา

ยังไม่มีการจัดการจัดการศึกษาที่หลากหลาย หลักสูตรขาดความทันสมัย

ได้เรียนรู้ในเรื่องของวิถีชีวิต สภาพจริง ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา กฎหมายที่ชัดเจนและเข้มแข็ง

ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด การก่ออาชญากรรม มีน้อย

กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา

1.การจัดการศึกษานอกระบบอย่างง่าย

2.การจัดการศึกษา ไม่มีทุน หาเจ้าภาพ และหาเครือข่าย มาจัดการศึกษา

3.มีระบบการจัดการกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามารับบริการการศึกษา

สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่

1.ได้มิตรภาพระหว่างประเทศ

2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมที่แตกต่าง แต่สอดคล้องกัน

3.ระบบเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า สร้างแบรนด์สินค้า

4.แสวงหากลุ่มเครือข่ายใหม่

5.รวมสิ่งหลากหลายมาเป็นของตนเอง

ธุรกิจการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นประเทศจีน

ความร่วมมือกันทางด้านการท่องเที่ยว ระหว่างไทยกับลาว

แนวทางในการนำไปปรับใช้

การจัดการศึกษาทางไกล ที่สามารถจัดการศึกษาไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้

กลุ่มที ๑
IP: xxx.55.195.101
เขียนเมื่อ 

กลุ่มที่ ๑  WORPKSHOP  วิชาที่  ๘

ความรู้เรื่องที่ได้รับเรื่องประเด็นท้าทายและยุทธศาสตร์ของภาคการเกษตรไทย-อาเซียน - กศน. เชื่อมโยงกับโครงการ

กลุ่มของท่าน เรื่อง  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราใช้ในชีวิตประจำวันสู่อาเซียน

โปรดวิเคราะห์ว่า ",มีประเด็นอะไรบ้างที่จะนำมาใช้ในโครงการ"  เพราะเหตุอะไร มองแบบยุทธศาสตร์จะปรับใช้อย่างไร

(เสนอ  ๒ ประเด็น)ดังนี้

ประเด็นที่ ๑. ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เข้าสู่อาเซียน

เหตุผลเพราะ  เน้นกลุ่มชาวบ้าน/ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ

จะนำมาปรับใช้กับโครงการเป็นยุทธศาสตร์ได้

๑.  จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะอาชีพ ทักษะภาษา และ ทักษะ  ict

๒. รู้ช่องทางการประกอบอาชีพ

๓.มีทักษะการประกอบอาชีพ

๔.มีการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ / สาระสนเทศต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มืออื่นๆ

๕. ให้มีการ

ประเด็นที่  ๒. การสร่้างความสามารถในการแข่งขัน

เหตุผลเพราะ  พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ

จะนำมาปรับใช้กับโครงการเป็นยุทธศาสตร์ได้

๑. ต้องมีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่ - ถ่ายทอดได้ - เป็นต้นแบบได้ - ที่ปรึกษาได้

๒. ให้ข้อมูลในการตัดสินใจ - เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหา - พัฒนาอาชีพของตนเอง

๓. มีกระบวนการจัดการผลิต - การตลาด

๔. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้า - ความปลอดภัยของผู้บริโภค

๕. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 

Work shop วิชาที่ 8 group 8

ความรู้ที่ได้รับเรื่องประเด็นท้าทายและยุทธศาสตร์ของภาคการเกษตรไทย – อาเซียน – กศน. เชื่อมโยงกับโครงการของกลุ่ม เรื่อง ประเทศไทยจะเป็นผู้นำผลไม้เมืองร้อนสู่อาเซียน

ประเด็นอะไรบ้างที่จะนำมาใช้ในโครงการ เหตุผลเพราะอะไร มองแบบยุทธศาสตร์จะปรับใช้อย่างไร (เสนอ 2 ประเด็นที่สำคัญที่สุดและทำได้จริง)

ประเด็นที่ 1 สินค้าสุขภาพและคุณภาพ สินค้าปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เหตุผลเพราะ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

จะนำมาปรับใช้กับโครงการเป็นยุทธศาสตร์ได้อย่างไร

เพิ่มความสามารถเกษตรกรในกระบวนการผลิตสินค้าปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นที่ 2 การลดต้นทุนในการผลิต

เหตุผลเพราะ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร รายย่อย

จะนำมาปรับใช้กับโครงการเป็นยุทธศาสตร์ได้อย่างไร

เพิ่มความรู้ด้านเทคนิค การจัดจำหน่าย การแปรรูป

เขียนเมื่อ 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาจาก สปป.ลาว วันที่ 22 เมษายน 2557 กลุ่มที่ 8

1.การจัดการศึกษาในระบบมีความคล้ายคลึงกัน การเรียนต่อมุ่งเป้าหมายให้จัดการศึกษาได้ 100%

ระบบการจัดการศึกษา

18 กรม 3 ศูนย์ 2 สถาบัน

ระดับอนุบาล ระยะเวลา 3 ปี

ประถมศึกษา ระยะเวลา 5 ปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะเวลา 4 ปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะเวลา 3 ปี

อุดมศึกษาระยะเวลา 5ปี

ป.โท ระยะเวลา 3 ปี

ป.เอก ระยะเวลา 2 ปี

การศึกษานอกระบบ

1.แม้จะจัดทีหลัง แต่เรื่องของการจัดการผู้ไม่รู้หนังสือทำได้ดีกว่า มีการสำรวจการไม่รู้หนังสือได้มากกว่า

โอกาสในการจัดการศึกษาของลาว

ความต้องการในเรื่องต่างๆ เช่นการ ปศุสัตว์

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

ความตั้งใจในการทำ ที่จะยกระดับการศึกษา

อุปสรรคของการจัดการศึกษา

ยังไม่มีการจัดการจัดการศึกษาที่หลากหลาย หลักสูตรขาดความทันสมัย

ได้เรียนรู้ในเรื่องของวิถีชีวิต สภาพจริง ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา กฎหมายที่ชัดเจนและเข้มแข็ง

ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด การก่ออาชญากรรม มีน้อย

กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา

1.การจัดการศึกษานอกระบบอย่างง่าย

2.การจัดการศึกษา ไม่มีทุน หาเจ้าภาพ และหาเครือข่าย มาจัดการศึกษา

3.มีระบบการจัดการกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามารับบริการการศึกษา

สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่

1.ได้มิตรภาพระหว่างประเทศ

2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมที่แตกต่าง แต่สอดคล้องกัน

3.ระบบเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า สร้างแบรนด์สินค้า

4.แสวงหากลุ่มเครือข่ายใหม่

5.รวมสิ่งหลากหลายมาเป็นของตนเอง

ธุรกิจการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นประเทศจีน

ความร่วมมือกันทางด้านการท่องเที่ยว ระหว่างไทยกับลาว

แนวทางในการนำไปปรับใช้

การจัดการศึกษาทางไกล ที่สามารถจัดการศึกษาไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้

กลุ่มที่ 4
IP: xxx.52.85.131
เขียนเมื่อ 

กลุ่มที่ 4 WORKHOP วิชาที่ 4 และ 5 วันที่ 23 เมษายน 2557

โครงการพัฒนาการเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม

ความรู้ที่ได้รับเรื่องประเด็นท้าทาย/ยุทธศาสตร์ของภาคเกษตรไทย-อาเซียน-กศน.โครงการพัฒนาการเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม

ประเด็นที่ 1.- Smart Farmer เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถที่ทันสมัย

เหตุผลเพราะ - จะทำให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถไปพัฒนาเกษตรของตนเองได้

จะนำมาปรับใช้กับโครงการเป็นยุทธศาสตร์โดย

- ส่งเสริมและสนับสนุน ความรู้ที่ทันสมัย

- ปรับปรุงด้านการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

- การช่วยเหลือเป็นภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกร

ประเด็นที่ 2. - เมืองเกษตรสีเขียว

เหตุผลเพราะ- สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

จะนำมาปรับใช้กับโครงการเป็นยุทธศาสตร์โดย

- ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ สนใจด้านเกษตร

- สนับสนุนด้านงบประมาณ ในการฝึกอบรม

- พัฒนาชุมชนและพื้นที่การเกษตรทั้งชุมชน

- การเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ในช่วงที่มีผลผลิต

กลุ่มที ๑
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

นายพรศิริ   สงเคราะห์สุข

ได้ไปศึกษาดูงานที่กระทรวงศึกษาธิการที่ สปป.ลาว เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและทางการศึกษา  กศน. ไทย - ลาวและได้รู้แผนงานการทำงานของ สปป.ลาว และระบบการปกครองของ สปป.ลาว

ได้ไปเรียนรู้เรื่องสมุนไพรจีน และได้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร  จีน เพื่อไปรักษาในชีวิตประจำวัน

นโยบายการศึกษาของกศน.สปป.ลาว  มีลักษณะคล้ายของประเทศไทย  แต่ยังต้องการพัฒนาอีก

กลุ่มที่ 7
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

สรุป กลุ่มที่ 7 วันที่ 21 เมษายน 2557

การเข้าสู่อาเซียน

1 ประเทศลาว ข้าว / ปศุสัตว์

2 อินโดนีเซีย นำเข้าเนื้อสัตว์

3 เวียดนาม มีนโยบายเข็มแข็ง มีระบบชลประชากร

4 สิงคโปร์ เน้นการแปรรูป เพิ่มมูลค่า

5 กัมพูชา สินค้าเกษตร ส่งเข้าไทย ไฟฟ้าจากจังหวัดตาก

6 ฟิลิปินส์ ในการทำธุรกิจภาคเกษตร

- ความรู้เพื่อกว้าสู่อาเซียนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเกษตรกับประเทศสมาชิกทำให้รู้เขารู้เรา มากขึ้น

- ประเทศอาเซียนเป็นประโยชน์มาและรู้สึกว่าเขารู้เรื่องเราเป็นอย่างดีแต่เขายังหลงตัวเองเขาไม่รู้เรื่องของเราเลย เขาสู่อาเซียนเมื่อไร

- การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรชุมชนให้ปลอดภัยสู่ AEC ใช้หลัก Leam Seare Care

- สิงคโปรบอกว่าเย่าถอดปลั้กต้องพัฒนาตนเองแล้วไม่นั้นไปรวมกับขับเคลื่อนชาวประชาชนให้รู้เข้าใจและทำกิจกรรมกับอาเซียนและสังคมโลกได้อย่างไร

- เรื่องราวของประเทศเวียดนามภาพรวมโดยสรุปและคำทักทาย การนับตัวเลข

- เกษตรไทยจะขายอะไรเพื่อนบ้าน เราชอบกินอาหารเวียดนามแล้วเวียดนามชอบกินอาหารไทยชนิดใด

- การผลิตการเกษตรของอาเซียนเป็นทั้งคู่ค้าและคู่แข่ง

- ชาวอาเซียนเปิดประตูความคิดความรู้นำไปสู่การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ กศน. และแนวคิดของตัวเองโดยเฉพาะทางการเกษตรต้องขับเคลื่อน

- การทำนาข้าว การทำนา ต้นเดี่ยว ต่อหนี่งก้อ แต่ละก้อแตก สามสิบต้น

กลุ่มที ๑
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

นางยุวดี  แจ้งกร

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน ณ สปป.ลาว สู่การนำไปปรับใช้เพื่อสร้าง ๓ V กับงานกศน.

V๑ สร้างมูลค่าเพิ่ม

V๒ สร้างนวัตกรรมใหม่

V๓ สร้างความหลากหลาย

- ในการศึกษาดูงานของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว พบว่าในการทำงานของสปป.ลาว ด้านการจัดศึกษาพยายามที่จะจัดการศึกษา  โดยการนำเทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามาจัดการศึกษา พร้อมทั้งให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

- การจัดการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งในโรงเรียนและการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของสปป.ลาว ระดับประเทศ /ภาค/แขวง/เมือง/ตำบล/หมู่บ้าน

-การนำระบบการศึกษาของสปป.ลาว เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและขอความร่วมมือกับกลุ่มอาเซียนในการจัดการศึกษาร่วมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดารพัฒนาบุคลากรร่วมกัน -สู่ครู-ผู้บริหาร-ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนผู้เรียนกัน เป็นต้น

-การสร้างมูลค่าเพิ่มของการศึกษา  โดยการสอดแทรกให้ประชาชนของสปป.ลาวมีความรักในวัฒนธรรมของประเทศและพยายามเผยแพร่ให้กลุ่มอาเซียนได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง  ในเชิงการท่องเที่ยวด้วย

อาส พ้นเหตุ
IP: xxx.230.135.212
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ สังคมไทยที่แตกแยกอยู่นี้ล้วนมาจากพื้นฐานการขาดคุณธรรมทั้งนั้น 

เขียนเมื่อ 

ภาคบ่ายวันนี้เร่ิ่ม 13.30 น. การบริหารการเงิน/ทุนของผู้ประกอบการภาคเกษตร และการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ  โดย รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุเทพ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
แหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ
ผู้ประกอบการภาคเกษตร
๑.เกษตรกรรายย่อย
๒.กลุ่มอาชีพเกษตรกร
๓.สหกรณ์การเกษตร

แนวคิดในการพัฒนาภาคเกษตร
- ความเหลื่อมล้ำและการกระจายรายได้เพ่ือความเป็นธรรม
- ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตร
- รูปแบบและวิธีการ

องค์ประกอบการพัฒนาเกษตรกร
- ปัจจัยการผลิต ได้แก่ ทุน ที่ดิน แรงงาน ฯลฯ
- ความรู้ เทคโนโลยี
- นโยบายภาครัฐ
แหล่งทุนของเกษตรกร
- พ่อค้่าท้องถ่ิน
- สถาบันเกษตร/สถาบันการเงิน
- โครงการต่างๆของหน่วยงานรัฐ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าใช้จ่ายการทำการเกษตร
- ค่าปรับปรุงท่ี่ดิน
-ค่าเมล็ดพันธุ์
-ปุ๋ย
-ยาฆ่าแมลง
-ค่าปลูก
-ค่าเก็บเกี่ยว
การบริหารเงินทุนของเกษตรกรท่ีดี
- การทำบัญชีต้นทุนการผลิตอย่างง่าย
-การรวมกลุ่มกันในรูปกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร เพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและรวมกลุ่มขาย
- ลดปัจจัยการผลิตท่ีเกินความจำเป็น
-การปลูกพืชเชิงเดี่ยวมีความเสี่ยงสูง ควรกระจายพืชผลหลากชนิด เช่น พืชสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
ภาคต่อไปพบกับ อาจารย์โชติวิชช์  โวหารเดชวรนันท์

ชญาน์ทิพย์ ไกรลาศ
IP: xxx.164.45.97
เขียนเมื่อ 

รศ. ดร. ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ได้ให้ประชาชนลองทำบัญชีต้นทุนในเรื่องของการจดบัญชีรายรับ รายจ่าย และการลดต้นทุนเพื่อที่จะได้มีข้อมูลในการทำการผลิต

อาส พ้นเหตุ
IP: xxx.230.135.212
เขียนเมื่อ 

25 เม.ย นัด อ.โชติวิทย์ว่าจะไปแลกเปลียนเรียนรู้กาปลูกข้าวต้นเดียว ซึ่ง ศูนย์ฝึกฯอุตรดิตถ์ ก็จัดเป็นฐานการเรียนรู้ การปลูกข้าวต้นเดียวแบบนาวาง ครับ คือเหมือนกันในหลักการแต่ต่างกันในรูปแบบ

นุชรี ใจมูล ศฝช.อุตรดิตถ์ G 2 รุ่น 2
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

ปัญหาของเกษตรกรไทย - ค่านิยมเกษตรกรยังเอาวัตถุมาเกี่ยวข้องในการดำรงชีวิตประจำวัน  - เกษตรกรขาดการพัฒนาความรู้  - เกษตรกรไม่รู้ค่าใช้จ่ายของตนเอง(การทำบัญชีครัวเรือน)  โดยท่าน โชติวิชช์ 

เขียนเมื่อ 

Workshop วิชาที่ 8

ความรู้ที่ได้รับเรื่องประเด็นท้าทายยุทธศาสตร์ของภาคการเกษตรไทย-อาเซียน-กศน. เชื่อมโยงกับโครงการของกลุ่มท่านเรื่อง ศูนย์เรียนรู้ยางพารา กศน.

วิเคราะห์หัวข้อ “มีประเด็นอะไรบ้างที่จะนำมาใช้ในโครงการ ? ”เหตุผลเพราะอะไร มองแบบยุทธศาสตร์จะปรับใช้อย่างไร ? (เสนอ 2 ประเด็นที่สำคัญที่สุด และทำได้จริง)

ประเด็นที่ 1 การให้ความรู้ที่ถูกต้องสู่การ Smart Farmer

1. เหตุผลเพราะ

- เป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสู่ความปราดเปรื่อง (ปราชญ์) พัฒนาคนรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพ

2. จะนำมาปรับใช้กับโครงการเป็นยุทธศาสตร์ได้อย่างไร

- ภูมิปัญญา (การปลูก คัดพันธุ์ยาง แปรรูป ปลูกพืชเสริม แซมยางเพื่อการสร้างรายได้เสริม) เน้นการลดต้นทุน

- เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

- สร้างคนรุ่นใหม่ เป็นยุวเกษตรกร ให้ความรู้คู่คุณธรรม การโซนนิ่งพื้นที่การปลูกยาง

ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าสู่สากล

1. เหตุผลเพราะ

- เพิ่มมูลค่า คุณค่าให้เป็นมาตรฐานสากลสู่อาเซียน

2. จะนำมาปรับใช้กับโครงการเป็นยุทธศาสตร์ได้อย่างไร

- กรีดยาง เมื่อครบกำหนดตามเกณฑ์ ขนาดต้นยางพารา

- การพัฒนา แปรรูป ผลผลิตยาง

- ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- การใช้เทคโนโลยี มาช่วยในการผลิต แปรรูปรา

- การสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ของผลิตภัณฑ์ยางพารา

อาส พ้นเหตุ
IP: xxx.230.135.212
เขียนเมื่อ 

กลับจากอบรมงานเข้าแล้ว อาจารย์จิระ จะให้จัด V Added นำร่องที่อุตรดิตถ์ 1:100 เริ่มประมาณ ก.ค.นี้

ห่วงโซ่ การให้มูลค่าด้านการเกษตร

เขียนเมื่อ 

ในส่วนของอาจารย์โชติวิชช์ โวหารเดชวรนันท์ กล่างถึงการทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง มีกินมีใช้ไม่กู้หนี้ยืมสิน ปลูกข้าว สีข้าวเอง แบบผสมผสานอย่างยั่งยืน ขอชื่นชมในการทำเกษตรแบบยั่งยืน

การบริหารเงินและแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน
(ค่ายผู้นำต้นแบบของ กศน.เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยสู่อาเซียน)
จังหวัดหนองคาย
ให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุนเต็มที่ ธกส.ก็เป็นแหล่งที่ให้การสนับสนุนเกษตรกรอย่างเต็มที่ในปัจจุบันนี้
นายกังวาล เนียมสุวรรณ 

ธนาคารกสิกรไทย "บริการทุกระดับประทับใจ"

ธกส.ให้มีการกู้ยืมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรด้วย  แต่จิงแล้ว ธกส.น่าจะมีเงินทุนปลอดดอกเบี้ยด้วยคงจะดี

อาส พ้นเหตุ
IP: xxx.230.135.212
เขียนเมื่อ 

แหล่งทุนในการดำเนินธุรกิจชีวิตที่สำคัญและมีมูลค่ามากที่สุด คือ ตัวเราเอง ที่อาจารย์เรียกว่า ทฤษฎีทุน 8 ประเภท(8K's)ใช่มั๊ยครับ

เขียนเมื่อ 

คิดก่อนเป็นหนี้ เหลือใช้ อดออม ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง 

จากคุณสายทิพย์ คงเกียรติณรงค์
ธนาคารกสิกรไทย

ชญาน์ทิพย์ ไกรลาศ
IP: xxx.164.45.97
เขียนเมื่อ 

การให้เราใช้บริการสินเชื่อนั้นเป็นการสนับสนุนให้เราไม่เกิดความพอเพียงในชีวิตประจำวัน ถ้าเราหลงเดินเข้าไปเราก็กายเป็นหนี้โดดยที่ความอยากของเรา ถ้าเราไม่คิดถึงรู้จักออมก็จะดีกว่าแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุข ตามพระราชดำรัสของในนหลวงเรา

อาส พ้นเหตุ
IP: xxx.230.135.212
เขียนเมื่อ 

การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ครัวเรือน เห็นด้วยครับ แต่การกู้เงิน มาลงทุนเลยไม่เห็นด้วย ผมเคยให้เกษตรกรรายหนึ่งมาเรียนรู้การเพาะเห็ดครบวงจรโดยให้หลักการว่า นกน้อยทำรังแต่พอตัว และให้ความรู้เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะเรื่อง คุณธรรม รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ที่สำคัญ อย่าโลภ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กตัญญูรู้คุณ อย่ากู้หรือสร้างหนี้ แต่ให้รีบหาทางใช้หนี้ให้หมดเร็วๆแต่อย่าให้ตัวเองเดียดร้อน ปัจจุบันเป็นเกษตรกรตัวอย่างของชุมชน แล้วครับท่าน....

นุชรี ใจมูล
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

หลักเกษตรอีนทรีย์  ปลูกไว้บริโภค  แจก แลกเปลี่ยน ไม่เน้นการขาย

เขียนเมื่อ 

สรุปสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน วันที่ 22 เมษายน 2557 ณ สปป.ลาว

- การจัดการศึกษา กศน.ตำบล ใน สปป.ลาว

- การสื่อสาร การรักษา กฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด รักษาขนบธรรมเนียม มีวินัย

- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนโยบายการศึกษา

- การทำการเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์ การแต่งกาย สติอารมณ์ สังคม

- การสร้างมูลค่าเพิ่มกับตัวเอง การรวบรวมความหลากหลาย มาใช้ในการแก้ปัญหา การรู้จักฟังเพื่อนบ้าน แล้วนำมาปรับใช้

- การหาเครือข่าย แสวงหา network

เราจะนำความรู้จากการดูงานมาปรับใช้ในการทำงานอย่างไร

- สานสัมพันธ์การให้ความร่วมมือกัน ลาวมีความจริงจังในการทำงาน

- การนำสิ่งที่มีอยู่มาเพิ่มมูลค่าสินค้าของตนเอง เช่น การทำธุรกิจโดยซื้อเสื้อผ้า ไทย มาแล้วปักสัญลักษณ์ ข้อความลาว ลงไปแล้วนำมาขายให้นักท่องเที่ยว คนไทย ราคาสูงขึ้น 

นุชรี ใจมูล ศฝช.อุตรดิตถ์
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

เดินทีละก้าว กินข้าวทีละทำ ทำทีละอย่าง

เขียนเมื่อ 

ต้้องทำนาอย่างมืออาชีพ ไม่ใช่แค่ประกอบอาชีพทำนา 

เขียนเมื่อ 

วิธีการไม่เป็นหนี้ วิธีที่ดีที่สุด คือ การไม่สร้างหนี้ รู้จักใช้ รู้จักเก็บ ต้องมีวินัยของตนเอง

เขียนเมื่อ 

ถ้าเลื่ยงไม่ได้ในการกู้ยืม วิธีที่ดี คือ ควรกู้ให้ถูกวัตถุประสงค์ 

นุชรี ใจมูล ศฝช.อุตรดิตถ์ G2 รุ่น 2
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง

เขียนเมื่อ 

ปัญหาของความยากจนส่วนใหญ่เกิดจากความไม่พอเพียง ค่านิยม วัตถุนิยม ใช้เงินเกินตัว ขาดความรู้ในการพัฒนาตนเอง ไม่รู้จริงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตนเอง ไม่มีการจดบัญชีครัวเรือน กศน.ควรจัดการเรียนการสอนการทำบัญชีชาวบ้านอย่างง่ายให้กับนักศึกษาด้วย

เขียนเมื่อ 

ไม่ว่าเกษตรกรจะมีหนี้เท่าไร จะสามารถจะเครียร์หนี้ได้ หากมีีความขยัน และพยายามทำธุรกิจโดยไม่ควรพึงพาแหล่งเงินทุนมากนัก ควรทำงานของตัวเองโดยการทำการเกษตรแบบลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่ม อดออม ทำบัญชีครัวเรือน จะเป็นการช่วยภาระหนี้ให้น้อย และหมดไปได้

อาส พ้นเหตุ
IP: xxx.230.135.212
เขียนเมื่อ 

Learn Share Care ตรงกับการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ในหลักสตร Ipm

นุชรี ใจมูล ศฝช.อุตรดิตถ์
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

เราเป็นหนี้ไปแล้ว ต้องรู้จักการบริการหนี้ เพื่อปลดหนี้ โดยการไม่ไปกู้ยืมเงินนอกระบบ   ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย....

lalinthip suppapurk
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

เวลา 16.30 น. โครงการค่ายผู้นำต้นแบบ กศน. How to be effective trainer and your next step : Innovative Projects for Sustainable Development (การเป็นผู้ฝึกที่ดีสำหรับโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
โดย.........ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ 

lalinthip suppapurk
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

ยุทธศาสตร์การตลาดและการสร้างแบรนด์สำหรับสินค้าเกษตร โดย..ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ
ก.สินค้าเกษตรมีบุคลิกพิเศษ กล่าวคือ สินค้านี้มักเป็นวัตถุดิบของสินค้าแปรรูปต่าง ๆ มีสมบัติคือเน่าเสียง่่ายและราคาแปรผันตามตลาดอยู่โดยตลอด
ข.การสร้างแบรนด์ เป็นกระบวนวิธีทางการตลาดท่ีมีวัตถุประสงค์ทำให้ผู้บริโภคเจาะจงเลือกซื้อสินค้า(เกษตร) เพ่ือทำให้ผู้ประกอการได้กำหรที่ดี ในการนี้ใช้หลักโซ่แห่งคุณค่า (Value chain)
ค.ยุทธศาสตร์การตลาดเพื่อการสร้างแบรนด์  คำว่า ยุทธศาสตร์หมายถึง แนวความคิดแยบคายท่ีกิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดต้อง "เกาะติด"
ง.สรุปยุทธศาสตร์การตลาดและการสร้างแบรนด์
การเป็นผู้ฝึกที่ดี
ก.การบริหารลูกน้องด้วยหัวใจ
ข.การสอนงานแบบสร้างความเข้าใจตามสภาพจริงคืออะไร?
ค.เทคนิคการสร้างการยอมรับจากลูกทีมอย่างจริงใจ
ง.การบริหาร มีตั้งแต่งานประจำวัน(Routine) ซึ่งเป็นกระบวนการประจำวัน
จ.หน้าท่ีทางธุรกิจที่ผู้บริหารต้องจัดการด้วยการใช้ทรัพยากร ใช้เวลาและใช้คน
ฉ.ผู้บริหารกับการบริหารคนด้วยใจ
ทำไมจึงเน้นเรื่องการมีสติหรือการสร้างความเข้าใจตามสภาพจริง เพราะการทำงานเป็นทีม ผู้บริหารมักจะขาดสติ ลืมหลักการต่าง ๆ เนื่องจาก
๑.ขาดBasic และภาคทฤษฎีที่มั่นใจ
๒.ใช้อารมณ์และความรู้สึก และาดการใช้ข้อเท็จจริง
๓.ขาดประสบการณ์และการส่ือสารที่จำเป็น
๔.ขาดการสอนงาน เพราะเชื่ออย่างผิด ๆ ว่าลูกน้องน่าจะทำได้เอง หรืออาจไม่รู้วิธีสอนงาน

กลุ่มที่ 6
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

การนำเสนองานกลุ่ม : วิชาที่ 11

ข้อ ก : เพื่อสร้าง Value Added : ในฐานะเป็น Trainer : โปรดเสนอแนวทางการขยายผลความรู้สู่เกษตรกรแบบ 1 : 100 ที่มียุทธศาสตร์และสามารถปฏิบัติได้จริง

 • 1)
 • 2)

ข้อ ข : เพื่อให้เกิด Value Creation + Value Diversity

1.จากการเรียนรู้ค่ายผู้นำฯ 5 วัน ในครั้งนี้ โครงการที่ขอนำเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติงาน

ของ กศน.เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรไทย – อาเซียน – กศน.ของกลุ่มท่าน คือ

 • 2.เหตุผลที่เลือกทำโครงการนี้เพราะอะไร
 • 3.เป้าหมายของโครงการ
 • 3.1.ผลผลิต
 • 3.2.ผลลัพธ์
 • 4.เพื่อให้เกิดความสำเร็จเป็นรูปธรรมต้องมียุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้
 • 4.1.การสร้างเครือข่าย
 • 5.กิจกรรมหลักของโครงการฯ มีอะไรบ้าง เช่น ระยะเวลา, สถานที่, งบประมาณโดยสังเขป ฯลฯ
 • 5.1.
 • 6.ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ
 • 6.1.
Patthamaporn
IP: xxx.230.102.116
เขียนเมื่อ 

จุมเรียบ ฃัว  ผู้นำกศน  ต้องยึดหลัก คิดให้สุดฃอย   คิดให้ทะลุ  คิดข้ามปี  ร่วมด้วยช่วยกัน เลือกปฎิบัติคือคัดสรรกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มที่ 8 วิชาที่ 11
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

การนำเสนอผลงานกลุ่มวิชาที่ 11 โครงการประเทศไทยจะเป็นผู้นำผลไม้เมืองร้อนสู่อาเซียน

ข้อ ข. เพื่อให้เกิด value creation + value diversity

1 จากการเรียนรู้ค่ายผู้นำ 5 วันในครั้งนี้โครงการที่ขอนำเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติงานของ กศน. เพื่อพัฒนาการเกษตรไทย – อาเซียน – กศน. ของกลุ่มท่านคือ

2. เหตุผลที่เลือกทำโครงการนี้เพราะอะไร

2.1 กระแสเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค โดยเฉพาะผลไม้ปลอดสารพิษ กำลังเป็นที่นิยมในสังคม

2.2 ส่งเสริมคุณภาพของผลไม้ไทยซึ่งเป็นที่นิยมในตลาดอาเซียน ให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนและมีความยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นเรื่องคุณภาพสินค้าในตลาดอาเซียนและตลาดโลก

2.3เพิ่มมูลค่าของผลไม้ไทย ให้เป็นผู้นำหนึ่งเดียวด้านผลไม้เมืองร้อนของตลาดของอาเซียน

3. เป้าหมายของโครงการ

3.1 ผลผลิต

3.1.1 ผลไม้หลักเพื่อการส่งออกแบบสด จำนวน 5 ชนิด คือ มะพร้าว เงาะ ทุเรียน มะขาม มังคุด

3.1.2 ผลไม้หลักเพื่อการส่งออกแบบแปรรูป จำนวน 5 ชนิด คือ มะพร้าว กล้วย ทุเรียน ลำไย มะม่วง

3.2 ผลลัพธ์

3.2.1 เกษตรรายย่อยมีโอกาสในการเพิ่มผลผลิต เพื่อการส่งออกในตลาดที่มีความมั่นคงด้านราคา เพราะเราเป็นผู้นำทางการตลาด ดังนั้นจึงสามารถกำหนดราคากลางได้

3.2.2 เกษตรกร มีสุขภาพกายแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

4. เพื่อให้เกิดความสำเร็จเป็นรูปธรรมต้องมียุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

4.1 ผลิตสินค้า คุณภาพ ปลอดสารพิษเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม เพราะสอดคล้องกับกระแสความต้องการของผู้บริโภค

4.1 ลดต้นทุนการผลิต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ซึ่งมีจำนวนมากในประเทศไทย

ลดปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ในกรณีกู้ยืมเพื่อการลงทุน

5. กิจกรรมหลักของโครงการ มีอะไรบ้าง เช่นระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ โดยสังเขป

5.1 คัดเลือกเกษตรกรแกนนำมาอบรม โดยกระบวนการเปิดรับสมัครเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจและเต็มใจที่จะเข้าร่วมโครงการ

5.2 ให้ความรู้โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 3 วัน

5.3 สถานที่ดำเนินงาน คือ สำนักงาน กศน.จังหวัด หรือ กศน.อำเภอ

5.4 งบประมาณ จาก กศน.และเครือข่าย

6. ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ

6.1 แหล่งวัตถุดิบที่ดี หากมีการจัดโซนนิ่งและจัดประเมินมาตรฐานของสวนผลไม้

6.2 Smart Farmer (เกษตรกรเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)

6.3 กระบวนการผลิตที่สามารถลดต้นทุนของเกษตรกรได้

ข้อ ก.เพื่อสร้าง value Added : ในฐานะเป็น trainer : โปรดเสนอแนวทางการขยายผลความรู้สู่เกษตรกร แบบ 1: 100 ที่มียุทธศาสตร์และสามารถปฏิบัติได้จริง

1.คัดเลือกเกษตรกรแกนนำมาอบรม

2.ให้ความรู้โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้

3.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

4.สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในกระบวนผลิตและจำหน่าย

5.สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า

6.ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย

สร้อย สกุลเด็น
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

ได้นำความรู้เรื่องของทฤษฎี 3 v มาให้ความรู้กับเกษตรกรสามารถทำให้เกษตรกรมีแนวคิดที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่มีความหลากหลาย เป็นที่ต้องการของการตลาด มีการคิดนอกกรอบ โดยมีการตั้งเป้าหมายและชนะอุปสรรคให้ได้จึงจะนำไปสู่ 3v

อธิชา รจนะ
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

ต้องบริหารการศึกษาภาคเกษตรไปสู่อาเซียน

- ต้องมีการจัดการการพัฒนามาตรสินค้าร่วมกับ 3v ไปยกระดับสินค้าเกษตร

- แนวทางการดำเนินงานข้อคิดเห็นยุททธศาสตร์ของภาคเกษตรสู่อาเซี่ยน

กลุ่มที่ 6
IP: xxx.52.85.131
เขียนเมื่อ 

การทำงานให้ประสบความสำเร็จต้องประกอบด้วย

คิดเป็น

ทำเป็น

ต้องมีการติดตามงานนั้นอย่างต่อเนื่อง

วิชาญ
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

ศาสตราภิชาน เป็นประเภทของตำแหน่งศาสตราจารย์ เป็นตำแหน่งศาสตราจารย์ที่แต่งตั้งโดยวิธีอื่น

1. ตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำ
1.1 ศาสตราจารย์ที่ต้องทำผลงานวิจัยและ/หรือแต่งตำรา
1.2 ศาสตราจารย์คลินิก
1.3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ หรือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ
2. ตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่ไม่ประจำ หรือแต่งตั้งโดยวิธีอื่น
2.1 ศาสตราจารย์พิเศษ
2.2 ศาสตราภิชาน
2.3 ศาสตราจารย์อาคันตุกะ
2.4 ศาสตราจารย์กิตติเมธี
2.5 ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์

ศาสตราภิชาน เป็นตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มีชื่อผู้อุปถัมภ์ประจำอยู่ ภาษาอังกฤษใช้ว่า chair professor หมายถึง เก้าอี้หรือตำแหน่งเฉพาะที่ตั้งไว้สำหรับศาสตราจารย์เฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีผู้มาตั้งไว้พร้อมทั้งเงินตอบแทนหรือเงินเดือน เป็นตำแหน่งที่ตั้งไว้สำหรับผู้มีความรู้ความชำนาญสูงสุดเป็นที่ยอมรับในหมู่ปราชญ์สาขาเดียวกันที่มหาวิทยาลัยเชิญมา ในต่างประเทศ ตำแหน่งศาสตราจารย์ในกลุ่มนี้ เช่น Lucasian professor of mathematics ซึ่งเป็นตำแหน่งศาสตราภิชานที่เรียกเต็มว่า "Lucasian Chair of Mathematics" เป็นตำแหน่งที่ เฮนรี ลูคัส ตั้งไว้ที่ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เมื่อ พ.ศ. 2206 และได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าชาร์ล ที่ 2 ในปีถัดมา(ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) นับถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับตำแหน่งนี้เพียง 17 คน ในจำนวนนี้ ไอแซก นิวตันอยู่ในลำดับที่ 2 และสตีเฟน ฮอว์คิงซึ่งได้รับตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2523 จนถึงปัจจุบัน ตำแหน่งศาสตราภิชานที่มีเกียรติสูงเป็นตำแหน่งเฉพาะสาขาวิชา มีตำแหน่งเดียวและมักเป็นตำแหน่งตลอดชีพ จะว่างเมื่อผู้ครองตำแหน่งถึงแก่กรรม ไร้ความสามารถ หรือลาออก

กลุ่มที่ 6
IP: xxx.52.85.131
เขียนเมื่อ 

การเป็นผู้ฝึกที่ดี (Effective Trainer) ติดตามต่อวันพรุ่งนี้

สมชาย จันทร์อยู่
IP: xxx.230.79.47
เขียนเมื่อ 

ยุทศาสตร์การตลาดและการสร้างแบรนด์ เป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะสินค้าเกษตร จากการบรรยายของ ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ ทำให้ทราบถึงสิ่งที่เราต้องเร่งพัฒนาความรู้ผู้จัดการศึกษาอาชีพ เพื่อพัฒนาเกษตรกรในด้านการตลาด การบริหารจัดการ การจำหน่าย การขยายตลาด การสร้างคุณภาพ สร้างความน่าเชื่อถือของสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่เกษตรกรผลิต เทคนิคการสร้างแบรนด์เป็นสิ่งที่ท้าทาย

ทีมงานวิชาการ Chira Academy
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

สรุปการบรรยายโดย ทีมงาน Chira Academy

หัวข้อ ยุทธศาสตร์การตลาดและการสร้างแบรนด์สำหรับสินค้าเกษตร

โดย ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

วันพุธที่ 23 เมษายน 2557

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

การปรับตัวทางการตลาด

- เทคนิคสื่อการขายเปลี่ยนไป

ยี่ห้อ

1. ยี่ห้อตราสินค้าและบริการ – การสร้างตราสินค้าบริการ

2. ยี่ห้อองค์กร - ยี่ห้อหรือบริษัทที่องค์กรสังกัด สามารถเปลี่ยนแปลงได้ บางครั้งสถาบันที่สังกัดอุ้มสินค้าด้วย

3. ยี่ห้อของคน - ปัจจุบันคนเป็นยี่ห้อได้ ยี่ห้อของคนคือนามสกุล มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

สินค้าเกษตร

สมมุติว่าเราเป็นเจ้าของสินค้าเกษตร มีเรื่องทำให้ถูกกฎด้านราคา 3 เรื่อง

 • -ที่เก็บสำคัญ ของเล็กไม่มีสินค้าเกษตร
 • -ยิ่งเก็บยิ่งซวย แปลว่าเน่าเสียได้ สิ้นตามกาลเวลาได้
 • -คนผลิตไม่ได้เป็นคนตั้ง ตลาดเป็นตัวกำหนดราคา
 • เทคโนโลยีประกอบด้วย 3 อย่าง
 • - ทำเครื่องมือ คิดเครื่องมือหรือใช้เครื่องมือเป็น Hardware เป็นการจับต้องได้
 • - Software / Application
 • - การใช้อย่างพลิกแพลง เช่น มือถือสามารถทำอะไรได้บ้าง
 • การสร้างคุณค่าเพิ่ม
 • - สินค้าเกษตรมีธรรมชาติที่เป็นจุดอ่อน / เน่าเสียได้ / แล้วแต่ตลาดสั่ง
 • - ยี่ห้อคือการทำตามสัญญา
 • การคิดแบบยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
 • 1. คิดแบบองค์รวมให้สุดซอย แต่ทำทีละขั้น
 • 2. คิดข้ามปี มองระยะยาว จะสัญญากับใครต้องเก็บข้ามปี
 • 3. พึ่งพากัน ร่วมด้วยช่วยกัน ถ้าไปช่วยข้ามฝ่ายอย่าเรียกว่าก้าวก่ายให้เรียกว่าร่วมมือ
 • 4. เลือกปฏิบัติเพราะคนไม่เท่ากัน
 • - ความยุติธรรมแบบพ่อแม่คือ การคิดแบบ Oriental Fairness คนจนช่วยมากหน่อย คนรวยช่วยอะไรนักหนา
 • - เราจะทำให้สำเร็จเราต้อง Threat ของไม่เหมือนกัน
 • - บางเรื่องต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เช่นอเมริกา ไหว้เงินลูกเดียว
 • - ฝรั่งมองว่าคนไทยชอบติกันเองเพราะกลัวคนอื่นด่า ไม่ชอบเป็นขี้ปากของคนชาติอื่นเลยว่ากันเอง ซึ่งฝรั่งไม่มี หรืออยากให้ชาวบ้านว่าเรา
 • - ฝรั่งมองว่าไทยอุดมทุกอย่าง แต่ก่อนยอมทุกอย่างแต่ตอนนี้กำลังหืออือ คือการเถียงแล้วจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี แสดงถึงอาการเจริญเติบโต
 • - คนที่มีกลยุทธิ์จะเลือกปฏิบัติ ส่วนใหญ่จะเก่งเสมอ พึ่งพาตนเองได้
 • - คนในโลกนี้ถามคำถามเดียวกันหมด ว่าทำไมบุคคลส่วนมากเป็นเจ้าของคนส่วนน้อย คนไทยขายข้าวไม่หมด คนแอฟฟริกาไม่มีข้าวกิน
 • 5. ถ้าสงสัยหรือนึกอะไรไม่ออกให้เปลี่ยนไว้ก่อน อย่าดักดาน ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแบบก้าวกระโดด ไม่ใช่แค่ปรับตัว ต้องเปลี่ยนตัวเองก่อน
 • ปัญหาของไทยคือเราไม่ไว้ใจคนใกล้ชิดแต่กระดี้กระด้าคนไม่รู้จัก
 • สินค้าทุกชนิดมี 4 มิติ
 • 1. ความแตกต่าง ถ้าทำอะไรไม่แตกต่างอย่าขายสินค้า เขาเรียกว่า สร้างนวัตกรรม สามารถแตกต่างกันได้จาก Packaging ตัวอย่างเช่นที่ญี่ปุ่น
 • 2. มีประโยชน์หรือไม่ คุ้มราคาหรือไม่
 • 3. สถานที่ขาย ทำเลขาย บริการสะดวก รวดเร็ว
 • 4. การโปรโมท
 • ทั้ง 4 ข้อคือส่วนผสมทางการตลาด
 • กระบวนการ 3 ขั้นตอน
 • 1. ลุยเก่ง
 • 2. คิดเก่ง
 • 3. ประเมิน / ติดตาม
 • คิดเป็น ทำเป็น ประเมินเป็น สู่การทำงานเป็นเรื่องเป็นราว
 • Effective Trainer
 • โค้ชเป็นผู้ปิดทองหลังพระ ทำให้องค์กรเจริญ
 • การสร้างคนอื่นเป็นใหญ่ คุณค่าคือปลื้มที่เห็นคนเจริญ
 • สินค้าต้องใช้ Creative เพื่อสร้างนวัตกรรมให้ได้
 • เราจะฝึกลูกศิษย์ ลูกน้องให้เก่งอย่างเราได้อย่างไร
 • คำถาม
 • ส่วนใหญ่เกษตรกรเน้นการผลิตทุกด้าน แต่ปัญหาเรื่องการตลาด แนวทางการนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ไปขายตามศูนย์การค้า 7-Eleven หรือที่ต่าง ๆ วิธีการทำอย่างไร
 • คำตอบ
 • สินค้าเกษตรเกะกะ ราคาขึ้นอยู่กับตลาด ทิ้งไว้เน่าเหม็น ให้พิจารณา 3 ตะกร้า
 • 1. Input ขาเข้า ให้ทำ 5 อย่าง
 • 1. คิดอะไรต้องออกแบบก่อน เช่นจะทำยางที่หนองบัวลำภู ทำอย่างไรให้ยางต่างจากที่อุดร ฯ ถ้าคิดต่างไม่ได้เรียกว่าออกแบบไม่เป็น สินค้าไม่เหมือนใครเพราะอะไร ต่างอย่างไร รักเรื่องอะไร ให้นึกเหมือนว่าสินค้าที่ขายเป็นแฟน
 • 2. ต้องดูตัวอย่างที่ชนะว่าขายยางแล้วรวยทำอย่างไร ให้ลองไปดูตลาดยางที่มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ต้องไปดูตลาดสุดท้ายว่าขายอย่างไร ใครจะซื้อ ด่าดีกว่าชม เพราะชมไม่รู้ปรับปรุงอะไร
 • 3. ต้องรู้นิสัยคนกินคนใช้สินค้า ว่าพฤติกรรมการซื้อการใช้เป็นอย่างไร ต้องดูว่าสระผมอย่างไร
 • 4. จับเกรดสินค้ามี ABCD อย่ามีเกรดเดียว
 • 5. ทำอะไรต้องอิงวิชาการ อ่านทฤษฎีบ้าง
 • 2. การเตรียมการ
 • 1. ห่อนอก (Packing)
 • 2. ภาชนะบรรจุ (Packaging)
 • 3. สีสันสวยงาม
 • 4. ป้าย
 • 5. สัญญาอะไรต้องทำไว้ตามนั้น คุณภาพดีจริง
 • 3. ทางออกให้ QC 5 ประการ
 • 1. สินค้าเก็บได้นาน คุณภาพยังดีอยู่
 • 2. อยู่ได้นาน (ทันสมัยอยู่)
 • 3. ตั้งเรียง ตั้งโชว์ต้องเท่ห์
 • 4. ชื่อเสียงเป็นตัว Back up
 • 5. มี Story มีการอ้างอิงได้ มีที่มาที่ไป
สมชาย จันทร์อยู่
IP: xxx.230.79.47
เขียนเมื่อ 

สอนเกษตรกรให้ คิดเป็น ทำเป็น ติดตามประเมินผลเป็น เป็นหัวใจของการพัฒนาบุคลิกเกษตรกรไทย

กลุ่มที่ ๑
IP: xxx.55.228.215
เขียนเมื่อ 

วันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๗ wด้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ณ สปป.ลาว เป็นครั้งที่ ๒ มีความรู้สึกว่าบ้านเมืองเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร แต่ครั้งที่ ๒ ได้ไปศึกษา ณ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ได้รู้จักบุคคลสำคัญ ของ สปป.ลาว ดังนี้

-คนแรก รศ.ดร.ศรีสมร สิทธิราชวงศา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว

-คนที่สอง ท้าวมีชัยกร วรรณจิตร รองอธิบดีกรมแผนงาน สปป.ลาว

-คนที่สาม ท้าวบุญเพ็ง (ไม่ทราบนามสกุล) รองอธิบดีกรมการศึกนอกโรงเรียน สปป.ลาว

ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น วัดพระแก้ว ประตูชัย ปฐมเจดีนครหลวงเวียงจันทร์

กลุ่มที่ 4
IP: xxx.52.85.131
เขียนเมื่อ 

กลุ่มที่ 4 การนำเสนอผลงานกลุ่มวิชาที่ 11

ก: เพื่อสร้าง Value Added : ในฐานะเป็น Trainer : โปรดเสนอแนวทางการขยายผลความรู้สู่เกษตรกร

แบบ 1:100 ที่มียุทธศาสตร์และสามารถปฏิบัติได้จริง

โครงการพัฒนาการเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม

 • 1.ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพของปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าของกิจการ
 • 2.ขยายผลตามหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรแต่ละสาขา
 • 3.ขยายผลสู่สมาชิกและครอบครัวของกลุ่มเกษตรกร
 • 4.ขยายผลให้กับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
 • 5.ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจภาคการเกษตร เช่น การแปรรูป การนำเที่ยว มัคคุเทศก์

ข: เพื่อให้เกิด Value Creation + Value Diversity

1: จากการเรียนรู้ค่ายผู้นำ 5 วัน ในครั้งนี้โครงการที่ขอนำเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ งานของ กศน.เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรไทย-อาเซียน-กศน. คือ

- โครงการพัฒนาการเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม

2: เหตุผลที่เลือกโครงการนี้

- โครงการพัฒนาการเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม

3. เป้าหมายโครงการ

ผลผลิต เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ตามหลักสูตร

ผลลัพธ์ เกษตรกรนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว

4. เพื่อให้เกิดความสำเร็จเป็นรูปธรรมต้องมียุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

- วางแผนอย่างรัดกุม

- ประสานงานกับเจ้าของกิจกรรม

- ทำงานร่วมกับเครือข่าย

- คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นหัวใจคิดใหม่ คิดใหม่ และยั่งยืน

5.กิจกรรมของโครงการ

- ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน

- ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร

- ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรสีเขียว

6. ปัจจัยหลักของความสำเร็จ

- ความร่วมมือจากเจ้าของกิจการการเกษตร

- การบริการที่มีมาตรฐาน ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์

- สร้างความตระหนักจากการบริการ

- จำนวนของผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ 

กลุ่มที่ ๑
IP: xxx.55.228.215
เขียนเมื่อ 

กลุ่มที่ ๑

การนำเสนอผลงานกลุ่ม: วิชาที่ ๑๑

ข้อ ก. เพื่อให้เกิดValue Creation+Value Diversity

 • ๑)จากการเรียนรู้ค่ายผู้นำฯ ๕ วันในครั้งนี้ โครงการที่ขอนำเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติงานของ กศน.เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรไทย-อาเซียน-กศน.-กลุ่มของท่าน คือ การแปร รูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราสู่อาเซียน
 • ๒)เหตุผลที่เลือกทำโครงการนี้เพราะอะไร
 • เพื่อต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีมูลค่าเพิ่มสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • ๓)เป้าหมายของโครงการฯ
 • ๓.๑ ผลผลิต ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้เป็นอันดับแรก
 • ๓.๒ ผลลัพธ์ สามารถเกิดศูนย์ผลิตภัณฑ์ขึ้นได้ ในแต่ละปีทั่วภูมิภาค
 • ๔)เพื่อให้เกิดความสำเร็จเป็นรูปธรรมต้องมียุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้
 • ๑.ต้องยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เข้าสู่อาเซียน
 • ๒.ต้องสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 • ๕)กิจกรรมหลักของโครงการมีอะไรบ้าง
 • ๑. จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะอาชีพ ทักษะภาษา และ ทักษะ ict สู่
 • เกษตรกร
 • ๒. ชี้ช่องทางการประกอบอาชีพสู่เกษตรกร
 • ๓. มีทักษะการประกอบอาชีพสู่เกษตรกร
 • ๖)ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ
 • ๑. ต้องมีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่ - ถ่ายทอดได้ - เป็นต้นแบบได้ – ที่ปรึกษาได้
 • ๒. ให้ข้อมูลในการตัดสินใจ - เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหา – พัฒนาอาชีพของตนเอง
 • ๓. มีกระบวนการจัดการผลิต – การตลาด
 • ๔. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้า – ความปลอดภัยของผู้บริโภค
 • ๕. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
jammaree
IP: xxx.55.238.214
เขียนเมื่อ 

วันนี้ได้ความรู้มากมายมหาศาล

นายเมทนี ผลจันทร์ ครู กศน.ตำบล G 2
IP: xxx.164.45.97
เขียนเมื่อ 

วันนี้ได้เรียนรู้จุดยืนทางการตลาด   ชึ่งเป็นการปรุงแต่งส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ตัว  ได้แก่

1. เน้นคุณภาพ

2. เน้นราคาสะท้อนคุณภาพ

3. เน้นสถานที่ขายและการจัดจำหน่าย

4. เน้นการโฆษณา  และ ประชาสัมพันธ์

นายเมทนี ผลจันทร์ ครู กศน.ตำบล G 2
IP: xxx.164.45.97
เขียนเมื่อ 

วิชา  ยุทธศาสตร์การตลาดและการสร้างแบรนด์สำหรับสินค้า  สนุกมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคับ  ไม่งวงเลย

นายเมทนี ผลจันทร์ ครู กศน.ตำบล G 2
IP: xxx.164.45.97
เขียนเมื่อ 

ภาษกัมพูชา  เรียนยากมากคับ  แต่ก็จะพยายามค่อยๆๆเรียนรู้ไป

นายเจียม ขันเงิน ผอ อำเภอป่าติ้ว G 2
IP: xxx.164.45.97
เขียนเมื่อ 

แหล่งเงินทุนดอกเบิ้ยต่ำจะช่วยเหลือเกษตรได้อย่างมาก

นายเจียม ขันเงิน ผอ อำเภอป่าติ้ว G 2
IP: xxx.164.45.97
เขียนเมื่อ 

เราจะต้องนำหลักวิชาการ  สู่การปฏิบัติให้ได้

การศึกษาดูงานที่ สปป. ลาว พอสรุปประเด็นสาระได้ ดังนี้

รศ.ดร.ศรีสมร สิทธิราชวงศา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา สปป ลาว กล่าวต้อนรับ

ท้าวมีชัยกร วรรณจิตร รองอธิบดีกรมแผนงาน ได้สรุปแผนพัฒนาการศึกษา สปป ลาว สรุปพอสังเขป ดังนี้

1) แผนพัฒนาการศึกษา สปป ลาว มีทั้งหมด 3 แผนงาน 19 นโยบาย 96 ยุทธศาสตร์ คือ

1. แผนขยายโอกาสทางการศึกษา มี 7 นโบาย 27 ยุทธศาสตร์

2. แผนปรับปรุงคุณภาพและความสอดคล้อง มี 5 นโยบาย 35 ยุทธศาสตร์

3. แผนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวางแผน มี 7 นโยบาย 34 ยุทธศาสตร์

2) ระบบการศึกษา สปป ลาว

1. ระดับอนุบาล 3 ปี

2. ระดับประถม 5 ปี

3. ระดับมัธยมต้น 4 ปี

4. ระดับมัธยมปลาย 3 ปี

5. ระดับปริญญาตรี 5 ปี

6. ระดับปริญญาโท 2 ปี

7. ระดับปริญญาเอก 3 ปี

ท้าวบุญเพ็ง ไม่ทราบนามสกุล) รองอธิบดีกรมการศึกนอกโรงเรียน สปป.ลาวได้กล่าวถึง โครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษานอกโรงเรียน สปป ลาว แบ่งเป็นส่วนกลาง/ภาค/แขวง/เมืองและศูนย์การเรียนชุมชน มีบทบาทหน้าที่จัดการศึกษาเทียบเท่า สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสไม่ได้เรียนในระบบ ส่งเสริมผู้ไม่รู้ การฝึกอบรมวิชาชีพขั้นพื้นฐาน โดยมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย แต่ก็มีปัญหาด้านงบประมาณเพราะได้รับงบประมาณจากรัฐน้อยมาก การส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยยังไม่ชัดเจน และได้กล่าวขอบคุณ กศน.จากประเทศไทยที่ช่วยสนับสนุนสร้างอาคารศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 7 แห่ง

นอกจากนั้น ได้มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอยากหลากหลายจากผู้ร่วมสัมมนา เริ่มต้นจาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขามูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ได้ให้ข้อคิดเตือนให้กรมการศึกษานอกโรงเรียน สปป ลาว 

การนำเสนอผลงานกลุ่ม:วิชิที่ 11 กลุ่มที่ 3

ข้อ ก: เพื่อสร้าง Value Added : ในฐานะเป็น Trainer : โปรดเสนอแนวทางการขยายผลความรู้สู่เกษตรกรแบบ 1:100 ที่มียุทศาสตร์และสามารถปฏิบัติได้จริง

(1) ร่วมกลุ่มผู้นำเกษตรกร เน้น ครอบครัว หมู่บ้า ตำบล อำเภอ จังหวัด

(2) อบรมให้ความรู้ สร้างแรงจูงใจ ผลที่ได้รับ

(3) ปฏิบัติจริง

(4) วิจัยเพื่อพัฒนา

(5) ขยายการผลิต

ข้อ ข : เพื่อให้เกิด Value Creation+Value Diversity

(1) จากการเรียนรู้ค่ายผู้นำ ฯ 5 วันในครั้งนี้โครงการที่ขอนำเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติงานของ กศน. เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรไทย-อาเซียน- กศน. ของกลุ่มท่าน คือ

- โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกปลอดสารเคมี

(2) เหตุผลที่เลือกทำโครงการนี้เพราะอะไร?

- ข้าวเป็นอาหารหลักของประเทศไทย ขณะนี้ข้าวกำลังมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บและราคาตกต่ำจึงเป็นเหตุผลที่จะต้องแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกที่สามารถขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เก็บไว้ได้นาน ราคาสูงขึ้น


(3) เป้าหมายของโครงการ ฯ

- 3.1) ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกที่สามารถบริโภคได้ทั้งประเทศ และส่งออกสู่อาเซียน

3.2) ผลลัพธ์ ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกที่สามารถขายได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เก็บไว้ได้นาน ราคาสูงขึ้น

(4) เพื่อให้เกิดความสำเร็จเป็นรูปธรรมต้องมียุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

 (1) คิดใหญ่ โครงการระดับประเทศ อาเซียน เวทีโลก

(2) เริ่มเล็ก เริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ

(3) ลงลึก ศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา

(5) กิจกรรมหลักของโครงการฯ มีอะไรบ้าง เช่น ระยะเวลา, สถานที่, งบประมาณโดนสังเขป ฯลฯ

 (1) คัดพันธุ์ข้าวที่ปลอดสารเคมี

(2) แปรรูปผลิตภัณฑ์ ข้าวกล้องงอก โครงการอบรม/ปฏิบัติจริง

(3) ออกแบบบรรจุภัณฑ์

(4) ประชาสัมพันธ์

(5) วิจัยเพื่อพัฒนา

(6) ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ

-ใช้กระบวนการบริหารแบบ 4M

(1) Man- คน

(2) Money-เงิน

(3) Material-วัตถุดิบ

(4) Management-การจัดการ

อธิจิต
IP: xxx.164.45.97
เขียนเมื่อ 

ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ที่หลากหลายมาก ได้เรียนภาษาขแมร์ การบริการจัดการการเงินและหนี้ ที่สำคัญช่วงสุดท้ายของว้นนี้ได้รับความรู้สุดยอดของนักการตลาดท่านศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ

นุชรี ใจมูล ศฝช.อุตรดิตถ์ G2
IP: xxx.164.45.97
เขียนเมื่อ 

Workshop Group 2

วันที่ 24 เมษายน 2557

ก).ยุทธศาสตร์ การขยายผล 1 : 100 ( V 1 ) แนวทางมีอะไรบ้าง

1. การประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง

2. กำหนดการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน

3. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย

4. การสร้างเครือข่ายในพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยี

5. คัดเลือกนักศึกษา ประชาชนที่สนใจ

ข). 1 โครงการ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา กศน.

2. เหตุผล

2.1 การผลิต

 • -ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ
 • เหตุผลเพราะ ยางพารา อยู่ในภูมิภาคที่ยางเจริญเติบโตได้ดี
 • -มีสถาบันวิจัยยางพารา กองทุนสวนยาง หน่วยงานสนับสนุน
 • เหตุผลเพราะ มีหน่วยงานที่สนับสนุนร่วมกันด้านการปลูก จำหน่าย ฯลฯ
 • -แสวงหาวามร่วมมือด้านการผลิตกับประเทศที่มีทุน เช่น สิงคโปร์
 • -เหตุผลเพราะ พัฒนาแหล่งเงินทุนเพิ่ม
 • 2.2ด้านการตลาด
 • -รวมกลุ่มเกษตรไทยเพื่อเชื่อมโยงสู่อาเซียน
 • เหตุผลเพราะ 1. แสวงหาความร่วมมือด้านการค้า/ผลิต
 • 2. พัฒนาการแปรรูป
 • 3.เป้าหมาย
 • 3.1 ผลผลิต
 • - ปี 57 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 1 แห่ง (ศฝช.อุตรดิตถ์)
 • - ปี 58 ขยายทุก ศฝช. 8 แห่ง ,ขยายไปจังหวัดละ 1 แห่ง (จังหวัดที่มีการปลูกยางพารา)
 • - ปี 59 ขยายทุกอำเภอ (อำเภอที่มีการปลูกยางพารา)
 • 3.2 ผลลัพธ์
 • - การเพิ่มคุณค่า, คุณค่า
 • - การเกิด Green Growth
 • - การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ

4. เพื่อเกิดรูปธรรม ใช้ยุทธศาสตร์ใดบ้าง

- การสร้างกลุ่มโดยเทคโนโลยี เช่น Line Facebook

- แสวงหาแนวร่วมด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ องค์ความรู้ วัตถุดิบ ภูมิปัญญา ทั้งในประเทศไทย และอาเซียน

5. กิจกรรมหลัก มีอะไรบ้าง

- ระยะเวลา ปี 57 - 59

- สถานที่

- งบประมาณ

6. ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

- ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ

- การติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง

- มีการนิเทศ ติดตาม แก้ไข พัฒนา

- ใช้หลัก PCA / PDCA

- การวิจัยพัฒนา R&D

- กระบวนการ 6 จ / 4 ย

6 จ คือ - แจก (การจัดสรรงบประมาณ)

- จัด (การจัดกระบวนการเรียนรู้)

- แจว (การนิเทศติดตาม)

- จ้อง (ผลงาน)

- เจิม (การขยายผล/ต่อยอด)

- จำ (การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์)

4 ย คือ - แยบยล ( การวางแผน P )

- เยอะแยะ (การปฏิบัติตามแผน D )

- ยืดหยุ่น ( การติดตาม/ตรวจสอบ C )

- แยกแยะ ( การปรับปรุง พัฒนา A ) 

นางปิยะเนตร ฮะนิง
IP: xxx.164.45.97
เขียนเมื่อ 

สรุปงาน กลุ่ม  V7

เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชา

วัฒนธรรมและมารยาทที่สำคัญของประเทศกัมพูชา

โดยอาจารย์จีระเดช ดิสกะประกาย ร่วมกับ รศ.สงบ บุญคล้อย

วิชาที่๘  Panel Discussion  &workshop

วิเคราะห์ประเด็นท้าทายและภาพยุทธศาสตร์ของภาคการเกษตรไทยและอาเซียน กับบทบาทของ กศน.

โดย  ดร.รังษิต  ภู่ศิริภิญโญ   คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์และศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์

คณะวิทยากร  แสดงความคิดเห็น ปัจจัยท้าทาย

ประเด็นที่ ๑  มีความชัดเจนของ ทฤษฎี v 3

ประเด็นที่ ๒  ครู ๑ คน ถ่ายทอดความรู้ให้กับครู กศน. อีก  ๑๐๐ คน

ประเด็นที่  ๓  V1+V2  เพื่อเข้าสู่อาเซียน

ปัจจัยท้าทาย อุปสรรค ที่ผ่านมา  วางแผน - ทำ - เจ้ง

ให้ทำแบบค่อยๆ  ทำตามขั้นตอน  ห้ามเดินหากยังไม่พร้อม

อุปสรรค  V  ๑  กศน.ต้องดูแลคนจนในภาคเกษตร  โดยมีวิธีการ คือ

๑  เน้นการให้เกิดปัญหา

๒. เน้นวิธีการแบบใหม่

๓. เน้นความรู้พื้นฐาน

๔.  ต้องรู้โครงสร้างการเกษตร

การท้าทาย อุปสรรค V 2,V3

๑.  ความต่อเนื่อง

๒.  ๑๐๐คน เข้าอบรม มีแรงบันดาลใจ ว่าทำแล้ว เราต้องได้อะไร

๓.  ต้องทำงานอย่างมีความสุข

๔.  วัฒนธรรมองค์กร การทำงานในองค์กรต้องมีเป้าหมาย

๕.  จับมือกัน ร่วมมือกันในห้องที่อบรม

๖.  ทำตัวเป็นที่ศรัทธาของประชาชน

๗.  ต้องทำให้มีแบรนด์

คุณชูศักดิ์  ได้สรุปความท้าทายและบทบาทของภาครัฐและเอกชน  ขณะนี้ทางภาคเอกชนเป็นมหาอำนาจทางการเกษตรโดยไม่ต้งพึ่งพากระทรวงเกษตร

สรุปวิชาที่ ๙

การบริหารการเงิน/ทุนของผู้ประกอบการเกษตรและการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ

โดย รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ได้ข้อคิดเห็นในเรื่องผลิตผลราคาไม่ตก คือผลิตผลเกษตรอินทรีย์  เก๋ตรกรในประเทศที่พัฒนาแล้ว  นะไม่พึ่งรัฐบาล  ซึ่งรัฐบาลจะมีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง  ซึ่งเป็นเรื่องที่จะทำให้ เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

เกษตรกรไทย ประสบปัญหา เนื่องจากนโยบายรัฐบาลเป็นหลัก

สรุปวิชาที่  ๑๐  ยุทธศาสตร์การตลาดและการสร้างแบรนด์สำหรับสินค้าเกษตร  โดย ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุญเกียรติ

ก.  สินค้าเกษตรมีบุคลิกพิเศษ  สินค้านี้มักเป็นวัตถุดิบของสินค้าแปรรูปต่างๆ มีสมบัติคือเน่าเสียง่าย  และราคาแปรผันตามตลาดอยู่ตลอดเวลา

ข.  การสร้างแบรนด์  เป็นกระบวนวิธีการทางการตลาดที่มีวัตถุประสงค์ทำให้ผู้บริโภคเจาะจงเลือกซื้อสินค้า  เพื่อทำให้ผู้ประกอบการได้กำไรที่ดี ในการนี้ใช้หลักโซ่แห่งคุณธรรม

ค.  ยุทธศาสตรการตลาดเพื่อการสร้างแบรนด์  แนสความคิดแยบคายที่กิจกรรมทาวการตลาดทั้งหมดต้องเกาะติด แนวความคิดนี้

นายเมทนี ผลจันทร์ G 2
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

สวัสดีต้อนเช้าครับ  กลุ่มที่  2  ขอให้ทุกคนที่ได้รับความรู้ ทั้ง5 วัน ที่ได้รับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรในพื้นที่ของเราอย่างเต็มความสามารถนะครับ   ขอให้ทุกคนเดินทางกลับอย่างปลอดภัย

Suphitchaya Sakaew (NFE : Kathu District, Phuket) : group 2
IP: xxx.52.85.131
เขียนเมื่อ 

Workshop วิชาที่ 9 เรื่อง การบริหารการเงิน/ทุนของผู้ประกอบการภาคเกษตร และการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ โดยครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ รศ.ดร ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นายกังวาน เนียมสุวรรณ คุณสายทิพย์ คงเกียรติณรงค์ ดำเนินการอภิปรายโดยอาจารย์ทำนอง ดาศรี

สรุปสิ่งที่ได้รับจากการอบรมในเรื่องนี้

- องค์ประกอบการพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ปัจจัยการผลิต (ทุน ที่ดิน แรงงาน ฯลฯ) ความรู้ เทคโนโลยี นโยบายภาครัฐ

- ผู้ประกอบการภาคเกษตร รายย่อย/ กลุ่มอาชีพเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร

- แนวคิดในการพัฒนาภาคเกษตร (ความเหลื่อมล้ำและการกระจายรายได้เพื่อความเป็นธรรม ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตร รูปแบบ และวิธีการ)

- ค่าใช้จ่ายในการเกษตร (ค่าปรับปรุงที่ดิน ค่าเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ค่าปลูก ค่าเก็บเกี่ยว)

- แหล่งเงินทุนของเกษตรกร

- ธุรกรรมการเงินภาคเกษตรของสถาบันเกษตรกร

- การบริหารเงินทุนของเกษตรกรที่ดี

- ปัญหาการแข่งขันการค้ากับต่างประเทศ

- การบริหารเงินและแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน (ตรวจสอบการเงินของตนเอง)

- การบริหาร/วางแผนทางการเงิน + การมีวินัยทางการเงิน

- ตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ประเมินรายจ่ายในอนาคต แหล่งเงินกู้แต่ละแห่ง มีเงื่อนไขต่างกัน

เราจะนำความรู้จากการดูงานมาปรับใช้ในการทำงานอย่างไร

- การทำอะไรต้องทำแบบมืออาชีพ ไม่ใช่แค่ทำเป็นอาชีพ

- ต้องเกิดการเรียนรู้ที่ตัวเองก่อน เพราะเราต้องเป็นผู้นำ เพื่อที่จะได้นำผู้อื่น

- ทำอะไรต้องทำทีละเรื่อง “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง”

- ก่อนจะเป็นหนี้ให้คิดก่อนว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเป็นหนี้เพื่ออะไร รู้จักออม ใช้จ่ายอย่างมีสติ ชีวิตจะได้มีความสุข

- สามารถนำไปใช้ในการวางแผนชีวิต วางแผนการเงิน การใช้จ่าย

Suphitchaya Sakaew (NFE : Kathu District, Phuket) : group 2
IP: xxx.52.85.131
เขียนเมื่อ 

Workshop วิชาที่ 10 ยุทธศาสตร์การตลาดและการสร้างแบรนด์สำหรับสินค้าการเกษตร

โดย ศาตราจารย์ภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้

1. สินค้าเกษตรมีบุคลิกพิเศษ คือ สินค้านี้มักเป็นวัตถุดิบของสินค้าแปรรูปต่างๆ มีสมบัติคือ เน่าเสียง่ายและราคาแปรผันตามตลาดอยู่โดยตลอด

2. การสร้างแบรนด์ เป็น กระบวนวิธีทางการตลาดที่มีวัตถุประสงค์ทำให้ผู้บริโภคเจาะจงเลือกซื้อสินค้าการเกษตร เพื่อทำให้ผู้ประกอบการได้กำไรที่ดี ในการนี้ใช้หลักโซ่แห่งคุณค่า (Value chain)

3. ยุทธศาสตร์การตลาดเพื่อการสร้างแบรนด์ คำว่ายุทธศาสตร์ คือ แนวความคิดแยบคายที่กิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดต้อง “เกาะติด”

4. จุดยืนทางการตลาด (Product Positioning) ซึ่งเป็นการปรุงแต่งส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ตัว หลัก 4P ได้แก่

- เน้นคุณภาพสินค้า (Product)

- เน้นตั้งราคาสะท้อนคุณภาพ (Pricing)

- เน้นสถานที่ขายและการจัดจำหน่าย (Place)

- เน้นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ (Promotion)

5. การทำการตลาดอย่างมียุทธศาสตร์ คือ มีกระบวนการ 3 ขั้นตอน

- คิดเป็น (วางแผนอย่างมีหลักการ) - Plan

- ทำเป็น (การดำเนินการตามแผน) - Action

- ประเมินติดตามงานเป็น (การกำกับดูแลการดำเนินการนั้น ๆ) – control

6. สรุปยุทธศาสตร์การตลาดและการสร้างแบรนด์ สำหรับสินค้าเกษตร คือ เทคนิคการตลาดเพื่อยกฐานะคุณค่าสินค้าเกษตร (ของเรา) ให้หนีการแข่งขันด้านราคาโดยใช้ยุทธศาสตร์ทางการตลาด ดังกล่าวมาแล้ว ให้ผลสุดท้ายคือการสร้างแบรนด์ (ตราสินค้า) ให้เป็นที่ติดใจลูกค้าโดยมีการเติบโตที่ยั่งยืน เช่น ตัวอย่างระดับชาติ สินค้าการเกษตรไทย ได้แก่

- สินค้าอาหารของฝากตรา ส.ขอนแก่น

- สินค้าเครื่องชงดื่ม เช่น กาแฟเขาช่อง ชาระมิงค์

- สินค้าอาหาร ภัตตาคาร แบบลูกโซ่ เช่น MK สุกี้

นอกจากนั้นมีสินค้าจากสวนและไร่ต่างๆ เช่น เหล้าองุ่น น้ำปลา ของฝากและเครื่องประดับที่ทำจากพืชในโครงการศิลปชีพ และโอทอป เป็นต้น

เราจะนำความรู้จากการดูงานมาปรับใช้ในการทำงานอย่างไร

- การทำงานให้ทำเป็นทีม มีการแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อช่วยทำให้ยุทธศาสตร์สำเร็จตามวัตถุประสงค์

- รู้จักเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเพิ่มราคาสินค้าให้สูงขึ้น เป็นที่ติดใจของลูกค้า อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นิตยา จิตภักดี
IP: xxx.230.143.208
เขียนเมื่อ 

กลุ่มที่ 5 วิชาที่ 11

ก.เพื่อให้เกิด Value Creation + Value Diversity

๑)จากการเรียนรู้ค่ายผู้นำฯ 5 วัน ในครั้งนี้ โครงการที่ขอนำเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายสู่การ

ปฏิบัติงานของ กศน. เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรไทย – อาเซียน – กศน. ของกลุ่ม คือ

โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ (ผลไม้)

๒)เหตุผลที่เลือกทำโครงการนี้

        ประเทศไทยมีผลไม้มากมายหลายชนิด ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ บางประเภทมีปลูกกันทั่วทุกภาค เช่น กล้วยมะม่วง เป็นต้น ผลไม้ส่วนใหญ่จะให้ผลผลิตตามฤดูกาล ซึ่งจะทำให้ราคาตกต่ำ อีกทั้งไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน นอกจากนี้การขนส่งยังทำได้ยากโดยเฉพาะผลไม้ที่มีเปลือกอ่อนอย่างเช่น กล้วย นอกจากนี้ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ฤดูกาลยังส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรอย่างแน่นอน จึงได้เสนอโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต ให้สามารถเก็บรักษาผลผลิตไว้ได้นานๆ นำออกจำหน่ายในพื้นที่ หรือชุมชนอื่นได้ สะดวกในการขนส่ง เพิ่มทางเหลือแก่ผู้บริโภค และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

๓) เป้าหมายของโครงการ

๓.๑) ผลผลิต

มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก กล้วย มะม่วง ผลไม้อื่น ๆในรูปแบบต่าง ๆ ออกจำหน่าย

๓.๒ ผลลัพธ์

ผลไม้จำพวกกล้วย มะม่วง ได้รับการแปรรูป เพิ่มมูลค่า ช่วยสร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม

เกษตรได้มากขึ้น

๔ ) เพื่อให้เกิดความสำเร็จเป็นรูปธรรมต้องมียุทธศาสตร์ ดังนี้

๔.๑ ) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ สอดคล้องกับกระแสความต้องการ

ของผู้บริโภค

     ๔.๒) ลดต้นทุนการผลิต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ซึ่งมีจำนวนมากในประเทศไทย

๕) กิจกรรมหลักของโครงการฯ

กิจกรรม

๕.๑) ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของ กศน. ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล

๕.๒) คัดเลือกเกษตรกรแกนนำมาอบรม โดยกระบวนการเปิดรับสมัครเกษตรกรผู้ที่มีความ

สนใจและเต็มใจที่จะเข้าร่วมโครงการ

๕.๓) ให้ความรู้โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ วัน

๕.๔) แสวงหาเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

เช่น การถ่ายทอดความรู้ ด้านต่าง ๆ การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และ การสนับสนุนเงินทุน

๕.๕) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม

๕.๖) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลต่อเนื่องจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

สถานที่ดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัด หรือ กศน.อำเภอ

งบประมาณ จากสำนักงาน กศน. และเครือข่าย

. ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ

๖.๑) ผลไม้ที่เป็นวัตถุดิบดี มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ

๖.๒) Smart Farmer (เกษตรกรเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)

๖.๓) กระบวนการผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ข. เพื่อสร้าง value Added : ในฐานะเป็น trainer : โปรดเสนอแนวทางการขยายผลความรู้สู่เกษตรกร แบบ 1: 100 ที่มียุทธศาสตร์และสามารถปฏิบัติได้จริง

๑. คัดเลือกเกษตรกรแกนนำมาอบรม

๒. ให้ความรู้แก่เกษตรโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้

๓. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในกระบวนผลิตและจำหน่าย

๔. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า

๕. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม

นูรีย๊ะ แซแม
IP: xxx.52.85.131
เขียนเมื่อ 

แหล่งท่องเที่ยวในกัมพูชาน่าสนใจมาก

ชญาน์ทิพย์ ไกรลาศ
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

สรุปงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ยางพารา กศน.   กลุ่ม 2

   ก.เพื่อสร้าง valup added ในฐานะเป็น trainer โปรดเสนอแนวทางการขยายผลความรู้สู่เกษตรกรแบบ 1: 100 ที่มียุทธศาสตร์และสามารถปฏิบัติได้จริง

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง

2.กำหนดการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน

3.กำหนดพื้นที่เป้าหมาย

4.การสร้างเครือข่าย (Net wore) ในพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยี

5.คัดเลือกผู้สนใจ สู่ smart farmer

       ข.เพื่อให้เกิด value Creation value Diversilty

1. จากการเรียนรู้ค่ายผู้นำ 5 วันในครั้งนี้ขอนำเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายสู่การปฎิบัติงานของกศน.เพื่อการพัฒนาภาคเกษตรไทย – อาเซียน – กศน. ของกลุ่มท่าน คือ” โครงการ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา กศน.

2. เหตุผลที่เลือกทำโครงการนี้เพราะอะไร

เหตุผล 

 1.ด้านการผลิต คือ อยู่ในภูมิภาคภูมิอากาศภูมิประเทศ ที่เหมาะสม

 2.ด้านการตลาด เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถแปรรูปออกมาเป็นสินค้าได้หลายหลายเป็นที่ต้องการของตลาด

3. เป้าหมายของโครงการฯ

3.1 ผลผลิต

      - ปี 57 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 1 แห่ง (ศฝช. อต)

       -ปี 58 ขยายผลทุกศูนย์ฝึก 8 แห่ง ขยายไปจังหวัดละ 1 แห่ง (จังหวัดที่มีการปลูกยางพารา)

       -ปี 59 ขยายทุกอำเภอ (อำเภอที่มีการปลูกยางพารา)

3.2 ผลลัพธ์

- การเพิ่มมูลค่าเพิ่ม คุณค่า

- การเกิด Green Growth

- การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ

4. เพื่อให้เกิดความสำเร็จเป็นรูปธรรมต้องมียุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

1.การสร้างกลุ่มโดยใช้เทคโนโลยี เช่น Line Facebook เสียงตามสาย

2.แสวงหาแนวร่วมด้านต่างๆ งบ ความรู้ วัตถุดิบ ภูมิปัญญา ทั้งในประเทศและกลุ่มอาเซียน

5. กิจกรรมหลักของโครงการฯ มีอะไรบ้าง เช่น ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณโดยสังเขป ฯลฯ

1.ระยะเวลา 57, 58 ,59

2.สถานที่

3.งบประมาณ

6. ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ

1. ภาคีเครือข่ายให้ความรู้ร่วมมือใหม่

2.การติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง

3.มีการนิเทศ ติดตาม แก้ไข พัฒนา

4.การใช้หลักก   P C A / P D C A

5. การใช้หลักพัฒนา R & D

6. กระบวนการ 6จ และ 4 ย

7. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ชญาน์ทิพย์ ไกรลาศ
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

สรุปงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ยางพารา กศน.กลุ่ม 2

 • ก.เพื่อสร้าง valup added ในฐานะเป็น trainer โปรดเสนอแนวทางการขยายผลความรู้สู่เกษตรกรแบบ 1: 100 ที่มียุทธศาสตร์และสามารถปฏิบัติได้จริง

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง

2.กำหนดการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน

3.กำหนดพื้นที่เป้าหมาย

4.การสร้างเครือข่าย (Net wore) ในพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยี

5.คัดเลือกผู้สนใจ สู่ smart farmer

ข.เพื่อให้เกิด value Creation value Diversilty

1. จากการเรียนรู้ค่ายผู้นำ 5 วันในครั้งนี้ขอนำเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายสู่การปฎิบัติงานของกศน.เพื่อการพัฒนาภาคเกษตรไทย – อาเซียน – กศน. ของกลุ่มท่าน คือ” โครงการ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา กศน.

2. เหตุผลที่เลือกทำโครงการนี้เพราะอะไร

เหตุผล

 • 1.ด้านการผลิต คือ อยู่ในภูมิภาคภูมิอากาศภูมิประเทศ ที่เหมาะสม
 • 2.ด้านการตลาด เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถแปรรูปออกมาเป็นสินค้าได้หลายหลายเป็นที่ต้องการของตลาด

3. เป้าหมายของโครงการฯ

3.1 ผลผลิต

- ปี 57 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 1 แห่ง (ศฝช. อต)

-ปี 58 ขยายผลทุกศูนย์ฝึก 8 แห่ง ขยายไปจังหวัดละ 1 แห่ง (จังหวัดที่มีการปลูกยางพารา)

-ปี 59 ขยายทุกอำเภอ (อำเภอที่มีการปลูกยางพารา)

3.2 ผลลัพธ์

- การเพิ่มมูลค่าเพิ่ม คุณค่า การแปรรูปของผลผลิตหลากหลาย

- การเกิด Green Growth

- การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ

4. เพื่อให้เกิดความสำเร็จเป็นรูปธรรมต้องมียุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

1.การสร้างกลุ่มโดยใช้เทคโนโลยี เช่น Line Facebook เสียงตามสาย

2.แสวงหาแนวร่วมด้านต่างๆ งบ ความรู้ วัตถุดิบ ภูมิปัญญา ทั้งในประเทศและกลุ่มอาเซียน

5. กิจกรรมหลักของโครงการฯ มีอะไรบ้าง เช่น ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณโดยสังเขป ฯลฯ

1.ระยะเวลา 57 - 59

2.สถานที่ - ปี 57 ศฝช. ทุกแห่ง

- ปี 58 ทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูก

- ปี 59ทุกอำเภอที่มีพันธ์ปลูก

3.งบประมาณ

- งบประมาณจากภาครัฐ / ท้องถิ่น

- งบประมาณภาคีเครือข่าย

- งบประมาณจากความร่วมมือกับต่างประเทศ

6. ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ

1. ภาคีเครือข่ายให้ความรู้ร่วมมือใหม่และผนึกกำลังทุกภาคส่วน

2.การติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบ ICT ในรูปแบบต่างๆ

3.การใช้หลักกP C A / P D C A

4.กระบวนการ 6จและ 4 ย

5. การใช้หลักพัฒนา R & D

6. มีการนิเทศ ติดตาม แก้ไข พัฒนา

7. จัดเวทีเสวนา เพื่อทบทวน และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ต่อไป

ชญาน์ทิพย์ ไกรลาศ
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

สมาชิกกลุ่ม 2 เราจะยังคงติดต่อ และประสานงานกันโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อที่จะได้ก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งค่ะ เพื่อโครงการยางพารา กศน. จะได้ไปสู้อาเซียนและประชาชนทั่วไปอย่างแท้จริง

กลุ่มที่ ๑
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

นายถาวร คงปราบ

วิชาที่ ๙

-มีการบริหาร/วางแผนทางการเงินการมีวินัยทางการเงิน โดยเริ่มจากการรู้สถานะทางการเงินของตัวเอง จดบันทึกรายรับรายจ่ายและประเมินรายรับรายจ่ายในอนาคต กำหนดเป้าหมายทางการเงิน จัดทำแผนไปสู่เป้าหมายและปฏิบัติตามแผนและปรับนิสัยการใช้เงิน

วิชาที่ ๑๐

-Package ความรู้ด้านการตลาดและแบรนด์สำหรับเกษตรกร การสร้างแบรนด์เป็นกระบวนการวิธีการทางการตลาดที่มีวัตถุประสงค์ ทำให้ผู้บริโภคเจาะจงเลือกซื้อสินค้าเกษตร เพื่อให้ผู้ประกอบการได้กำไร

-แผนการตลาดสำหรับการพัฒนาการตลาดและแบรนด์ของเกษตรกรในพื้นที่ โดยให้เน้นสถานที่ขายแลการจัดจำหน่าย เน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์

นพกนก
IP: xxx.49.240.40
เขียนเมื่อ 

วิชายุทธศาสตร์การตลาด

สินค้าจะขายได้ต้องมี4มิติ

1.คุณภาพของสินค้า ต้องแตกต่าง

2.ราคาสะท้อนคุณภาพ ต้องคุ้มค่า

3.สถานที่ขาย ต้องสะอาด สวยงาม มีคนผ่าน

4.โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ต้องให้คนได้เห็น ได้ยิน

Product-Pricing-Place-Promotion

suphitchaya group2
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

กลุ่ม 2 ผอ.อาส พ้นเหตุ กำลังนำเสนอผลงาน โครงการศูนย์เรียนรู้ยางพารา กศน.

ทีมงานวิชาการ chiraacademy
IP: xxx.183.64.4
เขียนเมื่อ 

สรุปการบรรยายโดย ทีมงาน Chira Academy

หัวข้อ ยุทธศาสตร์การตลาดและการสร้างแบรนด์สำหรับสินค้าเกษตร (2)

โดย ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557

สาเหตุที่คนชอบประเทศไทย

 • 1. ทำเลที่ตั้ง
 • 2. ความมีอัธยาศัยไมตรี
 • 3. ความคุ้มค่า
 • 4. ความไม่ขาดแคลน
 • 5. กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ยืดหยุ่นต่อเราได้
 • 6. ความเมตตากรุณาค่อนข้างสูง
 • ประเทศไทยมีคนจำนวนมากทำความดีโดยไม่อยากดัง
 • มี 5 ประเทศที่รวยที่สุดในโลก อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี มีพลเมืองและพื้นที่ขนาดเท่ากับไทย เชื่อว่าความพอดีกับพื้นที่ทำกิน ถ้าได้ผู้นำที่มององค์รวม มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ธุรกิจจะทำให้การบริหารงานได้ดี
 • เป็นลักษณะ Active Citizen
 • แหล่งคิดสร้างสรรค์ และแหล่งนวัตกรรม
 • ทำให้คนไทยยุคหลังไม่กล้าสร้างนวัตกรรม เพราะนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ดี ถ้าเจอสิ่งเหล่านี้อย่าเขินตัวเอง
 • 1. การทำผิด ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมหาศาล เคล็ดลัพธ์ในการทำผิดจะทำผิดแต่เยาว์วัย การขี่จักรยาน ว่ายน้ำ ขับรถ แต่เด็ก มนุษย์สร้างนวัตกรรมโดยความคิดสร้างสรรค์ มีแหล่งลองผิดลองถูก
 • สมัยพุทธกาลมีพระหนุ่มมาบวชเป็นพระ มีพระผู้ใหญ่เยอะ พระผู้ใหญ่บอกว่ามี Route หมดแล้ว ให้ไปทางอื่น พระองค์นั้นก็ไปที่สลัมปรากฏว่าได้รับบิณฑบาตเยอะเนื่องจากไม่ได้
 • 2. การ Copy และต่อยอด
 • 3. R to R จะมีการสอนในเรื่องการถอดบทเรียน KM หมายถึงเวลาทำงานเสร็จเขาจะทำAAR เราได้บทเรียนอะไรจากครั้งนั้นและเราจะไปทำอะไรต่อ
 • การเป็นผู้ฝึกที่ดี
 • การสอนงานคน (Effective Trainer)
 • - Effective Training เริ่มมีความสำคัญขึ้นเป็น Topic เป็นการทำให้เกิดผลสำเร็จ
 • - Coach บางครั้งเราไม่ทำเองทั้งหมด เราไม่ได้ปลื้มทั้งหมด
 • - กระบวนการสะสมความรู้และประสบการณ์
 • - การทำอะไรต้องมีการว่า และดุว่าบ้าง
 • 1. การบริหารลูกน้องด้วยใจ การโค้ชอย่างมีสติ คือโค้ชด้วยหัวใจ จะมีคนในสังกัด ปกครอง ที่เป็นแฟนคลับ มีต้นแบบที่เราเอาเป็น Role Model อย่าโค้ชแบบเอาใจหรือทำในสิ่งที่ทำไม่ได้
 • 2. การสอนงานแบบสร้างความเข้าใจตามสภาพจริงคืออะไร
 • การศึกษา ไข่แดงคือการศึกษา ไข่ขาวคือสังคมไทย กระทะคือสังคมโลก
 • KPI (Key Performance Indicator) ทำอะไรต้องมีการวัดได้ ไม่เช่นนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าสำเร็จ
 • การสอนงาน มี 5 พลัง เด็กทำอะไรเรียกพลังศรัทธา
 • - ทำให้เกิดความอยาก มีศรัทธา
 • - ต้องทำให้เกิดความพากเพียร มีความพยายาม
 • - มีสติ เป็นตัวกลาง หมายถึงรู้ตัวอยู่เสมอ
 • สติคือจิตวิญญาณ เรียก In spiritual เขาเรียกว่ามีกายทิพย์
 • เกิดสมาขิก คือ การรู้ตัวนานๆ
 • เวลาจิตว่าง ๆ จะเกิดปัญญาเฉพาะสมองส่วนหน้า 10% ปัญญาสมองส่วนหลังเรียกว่า อนุสติ 90%
 • - ต้องมีทักษะ (Skills)
 • - ความรู้เพื่อพัฒนาทัศนคติ (Attitudes)
 • 3. เทคนิคการสร้างการยอมรับจากลูกทีมอย่างจริงใจ
 • ต้องมีการสอนงานเป็นรายคนเสียก่อน เพื่อให้ลูกน้องทำงานเดี่ยวและทำงานเป็นทีมด้วยสมรรถภาพและสัมฤทธิ์ผลเสริมกันพอเพียงต่อความยากง่ายของงาน
 • มีฉันทะ จิตตะ วิริยะ วิมังสา
 • 4. การบริหารงานมีตั้งแต่การบริหารงานประจำวัน ซึ่งเป็นกระบวนการประจำวัน
 • 5. หน้าที่ทางธุรกิจที่ผู้บริหารต้องจัดการด้วยการใช้ทรัพยากร ใช้เวลา และใช้คน โดยมีความสามารถพิเศษ 5 อย่างคือ
 • - กิจกรรมการตลาด
 • - กิจกรรมการผลิต
 • - กิจกรรมการบัญชีและการเงิน
 • - กิจกรรมด้านบุคลากร
 • - กิจกรรมบริหารข้อมูลและเครื่องมือทำงาน
 • 6. ผู้บริหารกับการบริหารคนด้วยใจ
 • จะต้องฝึกบริหารความรู้เหล่านั้นจนเป็นความชำนาญหรือทักษะ ซึ่งมีหลายเทคนิคด้วยกัน
 • การฝึกการเป็นเถ้าแก่
 • 1. หาคนที่ขายของเป็น
 • วิธีการฝึกที่ดีคือการขายตรง การฝึกเป็นเถ้าแก่โดยไม่เสี่ยงตัวเอง มี 8% เท่านั้นที่ทำสำเร็จ จะทำให้เริ่มการทำการตลาดเป็น
 • 2. การผลิต การต่อสัญญา อะไรที่แพง ไม่กลับมาซื้ออีก เป็นพลังในการฉุดเศรษฐกิจไทย
 • 3. ต้องวัดสกอร์บอร์ดเป็น เรียกว่าการเงิน หรือ KPI เป็น Key Performance Indicator
 • 4. มีการจัดการคน ผู้นำที่เก่งจะใช้คนอื่นทำเสมือนเราทำเองได้ มอบได้แต่หน้าที่ แต่ความรับผิดชอบยังเป็นเราที่ต้องรับผิดชอบอยู่
 • 5. เครื่องมือทำงาน มี Infrastructure และ Information เอาไว้วางแผนล่วงหน้า
 • หน้าที่คือปั้นคน
 • การคิดนอกกรอบ คิดต่าง คิดเพี้ยน คิดต่อยอด
 • เมื่อคนทำผิด คนที่รับผิด ได้บทเรียน สร้างบรรยากาศใหม่ อย่าทำซ้ำ แล้วคราวหน้าจะไม่ผิด
 • สรุป ต่อไปนี้ทำดีต้องปรากฏ สร้างพลังแห่งความดีเข้าด้วยกัน

เราต้องปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ

ต้องไม่ตกการสื่อสาร 

การที่จะทำให้หลักการหรือทฤษฏีต่างๆบรรลุผลสำเร็จได้นั้นเราต้องลงมือปฏิบัติจริง

ธีรพล อาจไพรินทร์
IP: xxx.173.0.5
เขียนเมื่อ 

ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์จีระเป็ยอย่างสูง ที่ได้ให้ความรู้ และกระตุ้นให้สมองของผมได้เสียบปลั๊กอยู่ตลอดเวลา ทำให้ได้รู้ว่าผมเองก็สามารถเก่งและฉลาดได้ เพียงแค่จัดการกับความคิดให้้เป็นระบบ และต้องรู้จักที่จะแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา                

ผมจะนำความรู้ที่ได้รับและกระบวนการต่างๆมาใช้ต่อยอดให้ประสบความสำเร็จต่อไปครับ

นายเมทนี ผลจันทร์
IP: xxx.93.189.173
เขียนเมื่อ 

กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับผม

วิชาญ ทับทิม
IP: xxx.46.192.138
เขียนเมื่อ 

step by step one goes far

สมชาย จันทร์อยู่
IP: xxx.230.181.4
เขียนเมื่อ 

กลับจากการอบรม ค่ายผู้นำต้นแบบของ กศน.เพื่อพัฒนาเกษตรไทยสู่อาเซียน ยังไม่ทันถึงภูเก็ตก็ต้องใช้ทฤษฎี 2I's เสียแล้ว ทีมงานสภาเกษตรภูเก็ตส่งภาพรังผึ้งมาใช้ชมทาง FB บอกว่ามีสมาชิกต้องการเรียนรู้ เลยจุดประกายความคิดทันที Inspration ว่าถ้ามีผู้สนใจจริงทาง กศน. เรามีวิทยากร สอนให้ได้ การเลี้ยงผึ้งในสวนยางสามารถเพิ่มรายได้ และที่สำคัญคือการลดการใช้สารเคมี การรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ทีมงานตกลงจะประสานเกษตรกรชาวสวนเข้าร่วม ต่อไปก็ต้องให้ความรู้วิทยาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เคยทำมาแล้วที่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ทีมวิทยากร ผู้มีประสบการณ์ ขนาดผึ้งย้ายรังหนียังสามารถตามกลับมาได้ และสามารถฟื้นฟูกลุ่มออมทรัพย์กลับมาเข็มแข็งได้  Imagition วิทยาการที่จะให้ต่อไป

   ทฤษฎี 3V คงได้นำมาใช้กับเกษตรกรในอำเภอถลางเร็วๆ นี้ 

ฐปนา
IP: xxx.4.248.31
เขียนเมื่อ 

ได้นำแนวคิดเรื่องการทำงานมาสู่วาระการประชุมกัยทีมคณะครู กศน.รัตนวาปี ค่ะ ต้องเป็นคนมีไฟตลอด และนำความผิดพลาดม่ปรับปรุงการทำงาน

ทีมงานวิชาการ Chira Academy
IP: xxx.168.174.230
เขียนเมื่อ 

สรุปการบรรยายโดย ทีมงาน Chira Academy

หัวข้อ How to be the effective Trainer and your next step : Innovative Projects for Sustainable Development

โดยศ.ดร.จีระหงส์ลดารมภ์

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ดำเนินรายการโดย อาจารย์พิชญ์ภูรี พึ่งสำราญ

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557

กลุ่มที่ 1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราในชีวิตประจำวันสู่อาเซียน

กลุ่มที่ 2 ศูนย์เรียนรู้ยางพาราของ กศน.

กลุ่มที่ 3 โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกปลอดสารเคมี

กลุ่มที่ 4 โครงการพัฒนาการเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม

กลุ่มที่ 5 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเน้นผลไม้เชิงสร้างสรรค์

กลุ่มที่ 6 หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนสู่การท่องเที่ยวอาเซียน

กลุ่มที่ 7 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรชุมชนแบบปลอดสารสู่ AEC

กลุ่มที่ 8 โครงการประเทศไทยจะเป็นผู้นำผลไม้เมืองร้อนสู่อาเซียน

กลุ่มที่ 1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราในชีวิตประจำวันสู่อาเซียน

หลักการและเหตุผล

เหตุผลเนื่องจากขณะนี้ถ้าดูจากสภาพอาชีพของผู้ที่ทำยางพารา ภาคใต้มีพื้นที่ใกล้ชิดมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ใกล้ชิดเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชา เวียดนาม ลาว ประเทศไทยมีจุดเด่นคือมีเทคโนโลยีล้ำหน้า ทำให้

ประกอบวัตถุดิบในอนาคตจะมากคือน้ำยาง ดังนั้นการขายน้ำยางตลอดราคาจะไม่สูง จึงคิดผลิตภัณฑ์จากยางพาราแปรรูป โดยจะนำเข้าสู่กลุ่มของเกษตรกร กลุ่มของสหกรณ์ต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาจเริ่มจากอุตสาหกรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวันก่อน เช่น ถุงมือ รองเท้าบู้ท สายยางแผ่นยางที่สามารถนำไปทำสระเก็บน้ำในหน้าแล้ง หรือการเกษตร จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเกษตรกรทำสวนยางในการร่วมมือทำตรงนี้ได้

เป้าหมายของโครงการ

วิธีการกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้คือ 3 V โดยเฉพาะ 1:100 ลงไปสู่เกษตรกร

ผลลัพธ์ คิดว่าจะเปิดศูนย์ผลิตภัณฑ์ได้ในพื้นที่จำนวนมากและทั่วทุกภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่จะเกิดความสำเร็จ

 • -ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเข้าสู่อาเซียน
 • -สร้างความสามารถในการแข่งขัน
 • -เป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยได้มากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องการท้าทาย
 • -ให้ผู้บริโภคเป็นผู้จัดการผลิตสินค้าแข่งขันได้

กิจกรรม

 • -จัดกระบวนการเรียนรู้
 • -สร้างความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้อง
 • -ต่อสู้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียง โดยเฉพาะอาเซียนด้วยกัน
 • -ชี้ช่องทางการประกอบอาชีพเกษตรกร

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

-มีความรู้ที่จะทำงานในเรื่องนี้ สามารถรับรู้และเรียนรู้เรื่องการถ่ายทอดเป็นต้นแบบ สู่ให้ความรู้แก่บุคลากร

-ใช้ข้อมูลตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาอาชีพ

-ปรัชญา กศน.

-ถ้าคนเราคิดเป็นทำให้เห็นงาน ถ้าทำเป็นทำให้เห็นเงิน แก้ปัญหาเป็นทำให้เห็นความสุข

กลุ่มที่ 2 ศูนย์เรียนรู้ยางพาราของ กศน.

ยุทธศาสตร์ที่กลับไปจะไปขยายผล 1:100 ได้อย่างไร ให้นำ 4 วันมาปรับให้เกิดผลให้ได้ ไปชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและกำหนดการจัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนในกลุ่มต่อ ไปกำหนดพื้นที่เป้าหมายการสร้างเครือข่ายหรือ Networkโดยจะคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต่ำสุดเพื่อพัฒนาเตรียมตัวเป็น Smart Farmer

จะนำสู่ Value Creation ได้อย่างไร

คือจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ยางพารา กศน. ใกล้เคียงกับศูนย์ฝึกอาชีพ กศน. แต่ยังไม่สามารถบอกขนาดและระบุเฉพาะที่ชัดเจนได้

เป็นการจัดการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งกศน. ทำได้หลากหลาย

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการผลิตยางพารา ประเทศไทยนำในอาเซียน มีรองแค่มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ด้านการตลาด ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำให้เกิดโครงสร้างหลากหลาย

เป้าหมาย

- การขยายพื้นที่ปลูกยางพารา และกรีดยางพาราต่อไป

- ตั้งศูนย์ประสานงาน และตั้งศูนย์เรียนรู้ยางพาราต้นแบบให้ได้

- ภาคเหนือมีพื้นที่ปลูกยางพารามาก จะนำวิกฤตเป็นโอกาส

- มีศูนย์ฝึก 9 แห่งทั่วประเทศจะตั้งเป็นศูนย์สาธิต

- ปี 2558 มีเป้าหมายทำทุกจังหวัด ปี 2559 ทำเต็มทุกอำเภอที่ปลูกยางพารา เป้าหมาย 3 ปี ที่ทำให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์

- เป็นศูนย์กลางของการเพิ่มมูลค่า สร้างผลผลิตที่หลากหลาย และสามารถนำไปเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย

- คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

- สร้างให้เกิดพลังทางบวกที่ทุกคนเข้ามาและมีความสุข

- การสร้างระบบนิเวศน์ที่ดี

- การสร้างกลุ่มโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร จะประสาน หาแหล่งแนวร่วมต่าง ๆ ในอาเซียน

ระยะเวลาปี 2557-2559

งบประมาณจะดึงจากภาครัฐทุกภาคส่วน

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ให้การดำเนินการทุกภาคส่วน

ใช้การประเมินแบบ PDCA

การทำวิจัยแบบ C+D

กลุ่มที่ 3 โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกปลอดสารเคมี

สิ่งสำคัญคือการนำไปต่อยอด 1:100 โดยจะนำคนที่เก่งที่สุดดีที่สุดในหมู่บ้าน ๆ ละ 1 คนก่อน จากแนวคิดที่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน และให้ปฏิบัติจริง

ต้นแบบที่ดีนำไปสู่การทำตามกัน และทำอย่างไรให้ก้าวสู่อาเซียนและเวทีโลก

หลักการและเหตุผล

ข้าวเป็นอาหารหลักของประชาชนทั่วประเทศที่ทำเรื่องนี้เพราะเรื่องผลจากการจำนำข้าวที่เก็บข้าวไว้นานเกินปีทำให้ข้าวราขึ้น จึงอยากทำข้าวที่สุกแล้ว และให้เก็บได้นานหลายปี

เป้าหมาย คือเวทีโลก สิ่งสำคัญคือต้องประชาสัมพันธ์และถึงเวทีโลกให้ได้ ผลผลิตต้องผลิตให้ได้ผลลัพธ์เป็นเงิน เกษตรกรต้องรวยในเวลานี้

ยุทธศาสตร์

- คิดใหญ่ เริ่มเล็ก และลงลึก

- เมื่อคิดเรียบร้อยไปเริ่มต้นที่ 1 ครอบครัว แล้วขยายสู่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ประเทศและโลก สิ่งสำคัญคือต้องลงลึกและต้องเป็นต้นแบบให้ได้ ไม่อย่างนั้นใครจะเชื่อ

ระยะเวลาโครงการ

ในฐานะผู้บริหารอำเภอเชื่ออยู่แล้ว

ปัจจัยให้สู่ความสำเร็จ มีคน เงิน การบริหารทรัพยากร สู่การจัดการที่ดีจะก้าวสู่อาเซียนแน่นอน

กลุ่มที่ 4 โครงการพัฒนาการเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม

สิ่งที่จะทำ

 • -ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพปราชญ์ชาวบ้านหรือเจ้าของกิจการ
 • -ขยายผลในกลุ่มเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร
 • -ขยายเครือข่ายสู่ภาครัฐ เอกชน มีหลักสูตร
 • -ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตรอื่น ๆเช่น การท่องเที่ยว

หลักการและเหตุผล

เปลี่ยนแนวความคิดเกษตรกรไม่ใช่แค่ผู้ผลิตอย่างเดียว เปลี่ยนเป็นผู้จัด ผู้ดำเนินการจัดการเรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

การเผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งจะได้ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้น

ผลผลิตหรือเป้าหมาย ถ้าคิดในเชิงปริมาณ ทำได้ทุกจังหวัดจะเยอะ ในเชิงคุณภาพเกษตรกรจะนำหลักสูตรที่อบรมไปปรับใช้ในเชิงธุรกิจ เพื่อให้เกิดเป็นความสำเร็จ

ยุทธศาสตร์

คิดวางแผนรัดกุม ประสานกับเจ้าของกิจกรรม ทำงานร่วมกับเครือข่าย

กิจกรรม

ฝึกอบรม พัฒนาเกษตรเพื่อคนมาเยี่ยมชมจะได้รู้สึกปลอดภัย

ปัจจัยความสำเร็จ

การร่วมมือกับคนทั้งหลาย

การสร้างความประทับใจ

กลุ่มที่ 5 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเน้นผลไม้เชิงสร้างสรรค์

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีผลไม้มากมาย อย่างญี่ปุ่นมีแค่บ๊วยสามารถแปรรูปสร้างรายได้ให้ประเทศมากมาย แต่ไทยมีผลไม้ทุกภาค และมีหลายอย่าง ดังนั้น ถ้านำผลไม้ที่มีมาแปรรูปน่าจะเป็นประโยชน์

ผลลัพธ์เพิ่มมูลค่ารายได้เกษตรกร

ยุทธศาสตร์ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บอกถึงการรักษาโรค ลดต้นทุนการผลิตให้มากและทำกิจกรรมให้ทั่วถึง

กิจกรรม วางแผนการดำเนินงาน มีเครือข่ายเน้นเรื่องการปลอดสารเคมี

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ เน้นเกษตรกรเป็น Smart Farmer ทำสู่มาตรฐานสากล

การไป Training กับเกษตรกร 1:100

ใช้ครูของกศน.ร่วมกับเกษตรกร นำทั้งคนที่มีความรู้ ความเข้าใจมาผนวกกัน เปลี่ยน Paradigm และแนวคิด รวมทั้งให้ความรู้ต่าง ๆ เรื่องกฎหมายคุณธรรม และจริยธรรม

กลุ่มที่ 6 หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์สู่การท่องเที่ยวอาเซียนอย่างยั่งยืน

สู่การดำเนินการตามแนวคิด 3V

V1 ทำเรื่อง Smart Farmer

V2 ทำเรื่อง Smart Village

V3 ทำเรื่อง Smart Network และจะนำสู่ Smart Global

ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาบุคลากรแบบDeep & Dive

2. ใช้แนวคิดบัว 4 เหล่า โดยจะเลือกบัวที่พ้นน้ำจะทำให้ง่ายต่อการพัฒนา

3. คัดเลือก Speaker ที่ทรงพลัง สามารถสร้างภาพชัดเจนในเนื้อหา

วิเคราะห์ SWOT

-วิเคราะห์ SWOT หมู่บ้านว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไรบ้าง โดยใช้ทฤษฎี 5H’s โดย

ตะกร้าที่ 1 ได้ Output คือ Farmerที่มีความเข้าใจ สู่การทำร่าง Smart Village

ตะกร้าที่ 2Input จะคืนข้อมูลไปที่หมู่บ้านว่า ร่าง Smart Village ดีหรือไม่และถ้าดีแล้วก็จะได้ Doing Innovation นำสู่ตะกร้าที่ 3

ตะกร้าที่ 3 ใช้ยุทธศาสตร์ Smart Give and Take เชื่อมกับหมู่บ้านในอาเซียน เชิญอาเซียนมาเที่ยวบ้านเรา แล้วทำการประเมิน

Outcome คือ SmartGlobal

สรุป ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม เราต้องใช้แนวคิดตามหลักพุทธศาสนาคือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

กลุ่มที่ 7 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรชุมชนแบบปลอดสารสู่ AEC

หลักการและเหตุผล

สินค้าเกษตรชุมชน สินค้าเกษตรในธรรมชาติ เป็นสินค้าที่ล้นตลาดและไม่ค่อยมีคุณภาพ มีสารตกค้างเยอะ มีสินค้าล้นตลาด จึงควรสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรชุมชนแบบปลอดสารเพื่อสามารถกำหนดราคาได้อีกทั้งยังเป็นการตอบรับกระแสสังคมที่ต้องการอาหารปลอดภัย

เป้าหมาย คือ 1. เราต้องการผลผลิต ต้องการนำร่องในทุก ๆ จังหวัด

2. จัดตั้งกลุ่มที่มีความสนใจ และคัดเลือกผู้ที่สนใจเป็นตัวอย่างในการจัดตั้งโครงการ โดยจะจัดจังหวัดนำร่องละ 1 กลุ่ม เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย เกษตรสามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน

3. จัดตั้งฐานข้อมูลสินค้าเกษตรชุมชน สร้าง Networking โดยจะกำหนดหรือส่งเสริมตัวไหนให้รวมตัวกันเป็นผลผลิต

กิจกรรมหลัก คือ กลุ่มเป้าหมายของเกษตรกรที่คัดเลือกมาแต่ละจังหวัดเอาแค่จังหวัดละ 10 คน ตั้งงบประมาณเพื่อบริหารจัดการโครงการนี้กลุ่มละ 100,000 บาท

ปัจจัยสำเร็จ คือสร้างแรงบันใจ Learn Share Care 4L’s 8K’s 5K’s

การขยายผล 1:100 มียุทธศาสตร์ทำงาน

จัดทำหลักสูตรคู่มือ

กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คัดเลือกครู กศน.ตำบลเป็นหลัก ให้รับทราบกิจกรรมข้อมูลต่าง ๆ

การเสนอโครงการเพื่อของบประมาณในการดำเนินการ

การขยายผล 1:100

กิจกรรมทุกกิจกรรมจะมีการวัดผลประเมินผลว่าได้ผลอย่างไร

กลุ่มที่ 8 โครงการประเทศไทยจะเป็นผู้นำผลไม้เมืองร้อนสู่อาเซียน

หลักการและเหตุผล

1. การดูแลสุขภาพ ผู้บริโภค ประเทศไทย อาเซียน ทุกคนต้องดูแลเรื่องสุขภาพการกินอยู่ให้ปลอดสารพิษ ให้มีชีวิตที่ดี

2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพผลไม้เมืองไทยให้เป็นที่นิยมในอาเซียน และให้มีอัตลักษณ์ เพิ่มมูลค่าให้ผลไม้เมืองไทยสามารถกำหนดราคาในตลาดอาเซียนได้

กำหนดผลไม้ที่เป็นหลักเพื่อการส่งออก

มีอยู่ด้วยกัน 5 ชนิด ได้แก่ มะพร้าว เงาะ ทุเรียน มะขาม มังคุด เป็นผลไม้พื้นเมืองที่มีเกือบทุกภาคจะกำหนดเป็นส่วนน้อย

ผลไม้หลักเพื่อการส่งออกแบบแปรรูป 5 ชนิด

ผลลัพธ์ คือเกษตรกรรายย่อยมีโอกาสเพิ่มผลผลิตที่มีความมั่นคงในการกำหนดราคา สามารถกำหนดราคากลางได้ เพื่อให้เกิดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

1.ต้องมียุทธศาสตร์ทำให้เกิดความสำเร็จได้ สินค้าต้องมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. เกษตรกรต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง

3. ลดต้นทุนการผลิตเพื่อลดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยในการกู้เงิน

1. การคัดเลือกเกษตรกรแกนนำ ถ้ามองไม่เห็นประโยชน์หรือความสำคัญต้องคัดเลือกผู้นำมาก่อน ให้ครูเป็นแกนนำ เพราะครูจะเป็นผู้เชื่อมโยงให้เกษตรกรรับรู้ถึงความสำคัญและเป็นไปได้ของโครงการ

2. จัดกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ

3. สถานที่ดำเนินงาน สถานที่อบรมคงปฏิเสธไม่ได้ตามเห็นสมควร

4.งบประมาณจากส่วนกลาง จังหวัดเครือข่าย

ปัจจัยสำคัญ

1. มีแหล่งวัตถุดิบที่ดี มีสวน มีการจัดประเมินที่ดี

2. มี Smart Farm จัดให้เกษตรกรเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

3. มีระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อไป และกระบวนการผลิตที่จะลดปัญหาต่อเกษตรกรรายย่อย

4. มีสวนผลไม้ที่ได้มาตรฐานปลอดสารพิษเป็นแบรนด์ของประเทศไทย

สรุปเราต้องคิดดี ทำดี และจะมีความสุข

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ บุณยเกียรติ

ให้ A หมดเลย

1. Out put คือการเสนอขาย เสนองาน

2.Outcome คือสิ่งที่เป็นผลผลิต ให้คิดว่าทุกสิ่งมีประโยชน์หรือไม่

3. Impact โปรเจคนี้ขยายไปสู่สังคมได้อย่างไร

ที่ชอบมาก ๆ คือ ผู้อบรมได้ตื่นตัวตลอดเวลา ได้นำเนื้อหาตั้งแต่วันแรกมาใช้งานจริง ขอชมเชย บางข้อเป็นคำใหญ่ที่จะต้องตีความเช่น Smart Farm , Smart Village ต้องตีความ คำใหญ่ วิจัยพัฒนา ต้องมีข้อเสนอแนะ

กิจกรรม ทำอะไรก็ได้ R to R ขออย่าทำอะไรเป็น Routine ทั้งหมด แล้วกัน 20 % ไว้เป็นงานนวัตกรรมทั้งหมด

แบ่งปันในอาเซียน

ตัว Operation หรือ Cluster ต้องทำให้เข้มข้น ต้องรวมพลัง

1. พลังราชการ มีพลังนโยบาย พลังผลักดัน เป็น Policy

2. พลังชุมชน เป็นส่วนร่วม ความยั่งยืน Sustainable

3. พลังปัญญา จะเป็นการเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ใช้ปัญญาและทฤษฎี

4. พลังความคิดสร้างสรรค์ เป็นการต่อยอดกระบวนการแตกความรู้เป็นลักษณะ Inclusivityสุดท้ายคือการต่อยอด

โครงการในวันนี้เป็นการเริ่มต้น และการแสดงตัวดีมาก ทำอะไรที่ให้เกิดการพัฒนามีชีวิตชีวา ให้พร้อม พัฒนาตนเอง ต้องพร้อมทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณเสียก่อน

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

มีพลังส่งเสริม และเอาชนะอุปสรรค ถ้าวางแผนและมีโปรเจคแล้วต้องทำและทำให้สำเร็จ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง สนับสนุน และให้กำลังใจ

ใน 100 คน ถ้าจับกลุ่มได้ และสร้างวัฒนธรรมใหม่ เราต้องพยายามสร้าง New Culture และ Culture อันใหม่เกิดที่หนองคายได้

เราจะต่อเนื่อง Project นี้อย่างไร

รุ่น 2 เข้าใจลึกซึ้งสามารถลากสู่ V3 โดยมีช่องทางมาก

V1 จะสอน กศน.ที่เป็นครูหรือเกษตรกรที่เป็นครู สามารถทำได้ทั้งสองอย่าง

การ Deep Dive คือ การให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่เห็นว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนา

สิ่งที่ได้คือ คุณได้อะไร เราได้อะไร เราต้องคิดแบบ Mutual Benefit

ต่อไปเราต้องเก็บทรัพย์สินทางปัญญาก่อน

คุณพิชญ์ภูรี พึ่งสำราญ

ทุกโครงการยอดเยี่ยม

คำว่า Smart Farmer คือเกษตรกรที่ฉลาดปราชญ์ เปรื่อง

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่ออ่านข่าวโครงการ

http://www.naewna.com/politic/columnist/23279

ที่มา: คอลัมน์บทเรียนจากความจริงกับดร.จีระ. แนวหน้า. วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 หน้า 5

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น