พบสหายธรรม ว.วชิรเมธี ณ ไร่เชิญตะวัน

ธรรมหรรษา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

       รับนิมนต์หลวงพี่ ว. วชิรเมธี สหายธรรมที่รู้จักกันมานานเนิ่น ไปบรรยายในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน หลักสูตร "๙ วันที่ฉันตื่น" ณ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน เชียงราย ในหัวข้อ "เรียนให้เลิศล้ำ ทำงานให้เลิศลอย" แก่ลูกเณรภาคฤดูร้อนจำนวนกว่า ๒๕๐ รูป หลังจากที่ไม่เคยบรรยายให้สามเณรฟังมาเกือบ ๑๐ ปีแล้ว เพราะเลยวัยฯ การไปครั้งนี้ นอกจากจะไปเล่าอดีตความหลังเมื่อครั้งที่ตัวเองเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ แล้ว ยังถือโอกาสนิมนต์ท่าน ว. มาแบ่งปัน "สันติธรรม" กับเหล่านิสิตปริญญาโท สาขาสันติศึกษาในเดือนมิถุนายน เรื่อง "อภัยมุนี" ณ โครงการสันติศึกษา มหาจุฬาฯ วังน้อยด้วย ทั้งนี้ ได้มอบปัจจัยที่ท่านถวายจากการบรรยายทั้งหมดในวันนี้แก่ลูกเณร และถวายปัจจัยเพิ่มเติมอีกจำนวน ๖,๕๐๐ บาท สนับสนุนโครงการที่ทรงคุณค่าเช่นนี้ด้วย

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตกับความขัดแย้งความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มากราบขอพรวัยปีใหม่ไทยครับ

เขียนเมื่อ 

นมัสการท่าน

หายไปนานมากๆ

ได้พบสหายธรรมด้วยนะครับ

ขอให้ร่างกายแข็งแรงมีความสุขกับการทำงานครับ