ขอเชิญร่วมงาน " เมืองไทยใส่ใจคนทำงานแก้อาการออฟฟิศซินโดรม "

Yingsak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

       

การจัดงาน " เมืองไทยใส่ใจคนทำงานแก้อาการออฟฟิศซินโดรม "

วันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 414

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

          สภาวะสังคมของการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ประชาชนคนไทยมีการแสวงหาสิ่งที่ตนเองต้องการ ทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความเร่งรีบ เร่งทำงาน เพื่อให้ได้มาสิ่งที่ตัวเองปรารถนา แต่ในทางคู่ขนานความแข็งแรงร่างกายเป็นรากฐานสำคัญของการทำงาน แต่ห่างเหินที่จะดูแล ขาดการดูแลเอาใจใส่ร่างกายตนเองอย่างน่าเป็นห่วง สิ่งที่ตามมาคือ อ่อนหล้า เมื่อย ปวด เจ็บ เรื้อรัง ทรมาน ลงเอยด้วยกินยา ผ่าตัด ส่งผลถึงการใช้ชีวิตปัจจุบัน และเศรษฐานะลดลง ลางาน ขาดงาน หยุดงานเปลี่ยนงาน ลาออกจากงาน แล้วยังทำให้ขาดปัจจัยเลี้ยงชีพ คุณภาพชีวิตต่ำลง อย่างน่าอนาจใจ

           สำนักการแพทย์ทางเลือกร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เห็น ความสำคัญ จึงตั้งใจแล้วมีเจตนาเข้าอาสาร่วมแก้ไขปัญหา อาการทางกาย ที่เรียกว่า ออฟฟิศซินโดรม(Office syndrome) ที่เกิดจากการทำงานให้กับ คนไทยคนทำงานทุกเพศทุกวัย ให้ทุเลาเบาบางหมดไป เราจึงขอเชิญคนไทยคนทำงานที่สนใจ เข้าร่วมงาน "เมืองไทยใส่ใจคนทำงานแก้อาการออฟฟิศซินโดรม "

            ในวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 414 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

           การจัดงานครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งเราจัดอาหาร เครื่องดื่มให้พร้อมเอกสารติดไม้ติดมือ ซึ่งเรารับจำนวนจำกัด

เพียง 20 ท่าน เท่านั้น สามารถสำรองที่นั่งได้ ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-922-815-611 คุณยิ่งศักดิ์ฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรมความเห็น (1)

ติดตามโครงการดีๆ อย่างนี้ค่ะ