เป้าหมายการเรียนวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน

          ก่อนอื่นข้าพเจ้าต้องกล่าวว่า ในตอนแรกนั้นข้าพเจ้าไม่ได้มีความสนใจที่จะลงเรียนในวิชานี้มากนัก เพราะโดยส่วนตัวจะชอบกฎหมายในสาขาอื่นเสียมากกว่า แต่ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในวิชานี้นั้นก็เนื่องมาจากเวลาเรียน วิธีการเก็บคะแนนที่ตรงกับความสะดวกของข้าพเจ้าเอง อีกทั้งคะแนนเฉลี่ยของวิชานี้ก็ดี และเนื้อหาของวิชาก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว

          แต่หลังจากที่ได้เข้ามาฟังบรรยายเค้าโครงของวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนนี้ ก็ทำให้ข้าพเจ้าตระหนักได้ว่าสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว และสำคัญมากกว่าที่ข้าพเจ้าคิดไว้ ซึ่งเห็นได้จากเรื่องราวในสังคมปัจจุบันที่มีการกล่าวอ้างถึงสิทธิมนุษยชนกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น นอกจากนี้อาจารย์ได้ยกกรณีตัวอย่างของสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด องค์กร AICHR ของภูมิภาค นอกเหนือไปกว่านั้นข้าพเจ้ายังเคยได้เห็นการโพสต์ข้อความบนเฟสบุ๊คเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของท่านอาจารย์พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร เช่น เคสต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลด้วย ซึ่งตรงส่วนนี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าวิชานี้มีประโยชน์อย่างมาก คือได้รู้และรักษาสิทธิของตัวเอง ทั้งยังสามารถนำไปช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบปัญหาได้จริงๆ

          กล่าวโดยสรุปได้ว่าหลังจากที่รู้เค้าโครงการศึกษาของวิชานี้แล้ว ทำให้ข้าพเจ้ามีความสนใจที่จะศึกษาในเนื้อหาของวิชานี้มากขึ้น สำหรับเป้าหมายในการเรียนวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้นั้น ได้แก่

          1. สิทธิมนุษยชนคืออะไร เหมือนหรือแตกต่างจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่ข้าพเจ้าเคยได้ศึกษามาหรือไม่ และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

          2. ปัญหาในกรณีใดบ้าง ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน

          3. จากปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม กฎหมายสิทธิมนุษยชนได้เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือ หรือแก้ไขอย่างไรบ้าง และมากน้อยเพียงใด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HR-LLB-TU-2556-TPCความเห็น (0)