ยอมความเห็น (2)

ใช่เลยค่ะ ยอมวันนี้เพื่อชีวีที่ยาวไกล

คิดดี อ่านดี ทำดี ดีใจ