การจำแนกตามดัชนีมวลกายของคนเอเชีย

จากที่เคยนำเสนอเกี่ยวกับภาวะอ้วนไปแล้วนะครับ วันนี้ผมขอเสนอการจำแนกภาวะอ้วนโดยใช้ดัชนีมวลกายที่ใช้เปรียบเทียบในคนเอเชียนะครับ ซึ่งสามารถดูได้จากตารางเลยนะครับ ว่าแต่ละคนอยู่ในภาวะอ้วนระดับไหน

 

ลองมาดูกันนะครับ ว่าคุณอ้วนอยู่ในระดับไหนนะครับ 

ดัชนีมวลกาย (kg/m2)

ระดับ

< 18.5

น้ำหนักตัวต่ำกว่าปกติ

18.5 – 22.9

อยู่ในระดับปกติ

23.0 – 24.9

ภาวะอ้วน

25.0 – 29.9

อ้วนระดับที่ 1 

 > 30

อ้วนระดับที่ 2

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มีใครรู้จักกายภาพบำบัด เชียงใหม่บ้างไหมความเห็น (0)