การประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 เวลา 14.30-16.30 น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ความเห็น (0)