โจทย์วิถีชีวิตชาวบ้าน

โจทย์วิถีชีวิตชาวบ้าน

“ประเด็นความคิดของผู้ปกครองซึ่งควรมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นความรู้สึก” ตอนที่ ๑

ในสังคมไทยปัจจุบัน ยังพบเห็นอยู่เสมอ กรณีการตรวจปัสสาวะเพื่อพิสูจน์หาสารเสพติด(ยาบ้า) เมื่อลูก หลาน หรือ คนใกล้ชิด ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสารเสพติด(ยาบ้า) ชนิดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดตลับ  ในเบื้องต้นผลการตรวจพบว่าเป็นผลบวก (หมายถึง พบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) แสดงว่าเสพยาเสพติด(ยาบ้า) ๙๙.๙๙ % ผู้ปกครองมักมีข้อสงสัยและตั้งคำถามแรกสอบถามเจ้าหน้าที่เสมอว่า ผลที่ปรากฎแสดงให้เห็นทางกระบวนวิทยาศาสตร์ว่าผลเป็นบวกนั้น เกิดจากการทำปฎิกิริยากับตัวสารอื่นหรือเปล่า อาทิ ดื่มกาแฟ ดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง(คาราบาว,กระทิงแดง,ลิโพ,เอ็ม ๑๕๐ ฯลฯ)ลูกหลานหรือคนใกล้ชิด ไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด

 ซึ่งประเด็นนี้ทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสถาบันทางครอบครัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบัน ผู้เสพ(ยาบ้า) ทางราชการถือว่าเป็นผู้ป่วยโรคสมองติดยาที่จะต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย อย่างเหมาะสม  ผู้ปกครองควรจะใช้ความรู้สึก (ความคิดที่เป็นสากล)สอบถาม ลูกหลาน หรือคนใกล้ชิด ในทันทีเมื่อทราบข้อเท็จจริง ว่าผลการตรวจของทางเจ้าหน้าที่ที่แสดงว่าปัสสาวะมีผลเป็นบวกนั้น เกี่ยวข้องกับยาเสพติด(ยาบ้า)หรือไม่ พูดง่ายๆ ถามว่า “เสพหรือไม่เสพยาบ้า”แล้วจึงมาหารือกับทางเจ้าหน้าที่จะดีกว่า…

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนเห็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์ความเห็น (0)