ปัญหาของไฟตัดหมอก

   ผมคิดว่า คนที่ตาแพ้แสง จะมีปัญหาในการขับรถกลางคืน จริงอยู่แม้ว่า ทางผู้ผลิตรถยนต์จะตั้งทิศของไฟหน้ารถเพื่อป้องกันการสาดส่องไปที่ตาของเจ้าของรถที่สวนทางมา แต่วงการธุรกิจก็มีของตกแต่งโดยเฉพาะไฟหน้ารถเลือกซื้อได้หลากหลายเสมือนเครื่องประดับ หนึ่งในนั้นคือ ไฟตัดหมอก

  ใช่ว่า ไฟตัดหมอกจะไม่มีประโยชน์ อย่างที่ข้อความว่า "ไฟตัดหมอก" ก็หมายความว่า ไฟดังกล่าวนี้จะเหมาะกับการตัดหมอกนั่นเอง ไฟแบบนี้จะเป็นไฟกระจาย เพื่อให้รถที่สวนทางมาได้มองเห็นในเวลาหมอกลงหนาๆ แต่ประเทศไทยนั้นในปีหนึ่งๆ ในบางพื้นที่เท่านั้นที่มีหมอกลง การเปิดไฟดังกล่าวจึงอาจสร้างความรบกวนกับเจ้าของรถที่สวนทางมา 

  นอกจากนั้น หากเราต่อท้ายรถคันใด และเราเปิดไฟตัดหมอ ไฟดังกล่าวสว่างดี มองเห็นระยะใกล้ได้ดี แต่ปัญหาคือ จะรบกวนรถคันข้างหน้า ดังนั้น ผมเห็นว่า ไฟตัดหมอกนั้น เราควรเปิดในเวลาที่จำเป็นเท่านั้น

 

   ภาพนี้ เป็นตัวอย่างของไฟตัดหมอกสว่างจ้า ซึ่งผมเก็บภาพจากกระจกมองหลัง ผมเคยเห็นบันทึกอันหนึ่งใน GTK เกี่ยวกับความประหยัด โดยเราไม่จำเป็นต้องติดไฟเพิ่ม จะเป็นการประหยัดแบตตารีและไฟไปในตัวด้วย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โอโห...มโนสาเร่ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ผมเคยโดนไฟตัดหมอกส่องตาจนเกือบเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้วครับ

โดนเฉพาะช่วงที่ถนนแคบๆ ต้องระวังอย่างมากๆ เลยละครับ

เขียนเมื่อ 

ท่านอักขณิชครับ บางทีการที่เราติดไฟตัดหมอกให้กับรถนั้น ไม่ใช่เพื่อป้องกันอันตรายในเวลาหมอกลง หากแต่ติดเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ลืมนึกไปว่า ไฟดังกล่าวไม่เหมาะในยามไม่มีหมอก และไม่เหมาะกับเวลามีการขับรถเร็ว ทางโค้งยิ่งอันตราย เพราะไฟจะแยงตาทั้งรถที่สวนทางมาและรถที่อยู่หน้าเรา