๔๒๙. ประสบการณ์ชีวิต

ประสบการณ์ชีวิต

ได้ผ่านร้อน...ผ่านหนาว...ทุกก้าวย่าง

จุดเริ่มต้น...สู่ปลายทาง...ยังไม่เห็น

จงกล้าแกร่ง...แข็งกร้าว...คราวลำเข็ญ

จักได้เห็น...ปลายทาง...ที่กว้างไกล

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่าน...ข้อคิดในการดำเนินชีวิต...จากบันทึกนี้ค่ะ :):)

บุษยมาศ  แสงเงิน

๑๓ มกราคม ๒๕๕๗

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (3)

แค่เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จริงจังและทำงานอย่างมีระบบ ไม่ใช่แค่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร แต่คำนึงไปถึงระดับชาติ อย่างที่คุณบุศยมาศ เป็นอยู่ ก็นับเป็นอานิสงส์ของประเทศไทยแล้วล่ะค่ะ ที่มีข้าราชการดีๆ แบบนี้

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ ทำไงได้ก็ในเมื่อจิตสำนึกคิดเสมอว่า "ฉันมีหน้าที่ ฉันต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด"...ทำหน้าที่ให้ได้ผลมากกว่าการคิดหรือคาดหวังในเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนค่ะ :):)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจจากทุก ๆ ท่านค่ะ :):)