สารภาพผิด "PLC" กับ "หน่อ PLC"

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผมกลับมาอ่านหนังสือ "วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ " อีกครั้งหนึ่ง จึงได้รู้ว่า ตนเองสับสน เข้าใจไม่ตรงกับ แนวทางเดินที่ผู้ใหญ่ว่าไว้ จึงมาเขียนบันทึกนี้เพื่อ สารภาพผิดและปรับความเข้าใจของตนเองใหม่ เพื่อเตื่อนไม่ให้ตนเองตกข้างทางไป ....

 
บันทึกที่แล้วเรื่อง "PLC เกิดขึ้นแล้วที่นี่ เมื่อเช้านี้" (อ่านที่นี่) เป็นเพียง "หน่อ PLC" ไม่ใช่ PLC ที่แท้จริง แม้ผมจะตีความเข้าข้างตนเองว่า มันเป็น "PLC ชั้นนอก" แต่เมื่อมาพิจารณา ก็พบว่า มันเป็นเพียง "หน่อ PLC ชั้นนอกอยู่ดี......
 
ศ.นพ.วิจารณ์ เขียนตีความหนังสือ หนังสือ Learning by Doing : A Handbook for Professional Learning Communities at Work. 2nd Ed, 2010 เขียนโดย Richard DuFour, Rebecca DuFour, Robert Eaker, Thomas Many ไว้ทีี่นีี่  ซึ่งในหนังสือนี้บอกว่า ริชาร์ด ดู โฟร์ คือ "บิดาของ PLC" ผู้มีประสบการกว่า ๑๐ ปีจากการวิจัยและส่งเสริม PLC ในอเมริกา หนังสือเตือนให้ระวังว่า กิจกรรมแคบๆ ตื้นๆ และสั้นๆ (ที่ผมทำนั้น) ต่อไปนี้นั้น ไม่ใช่ PLC 

  • โครงการที่แคบ ตื้นและระยะเวลาสั้นๆ 
  • สิ่งที่ฝ่ายบริหารกำหนดให้ทำ
  • สิ่งที่ทำ ๑ ปี หรือ ๒ ปี แล้วจบ
  • สิ่งที่ซื้อบริหารที่ปรึกษาให้ทำ
  • การประชุมอย่างสม่ำเสมอหรือเป็นประจำ (ต้องมีองค์ประกอบอื่นอีก)
  • การรวมตัวของครูกลุ่มหนึ่ง (ที่แท้ต้องเป็นความพยายามของทั้งโรงเรียนหรือทั้งเขต)
  • การรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือพัฒนาการเรียนการสอนของครู (PLC ที่แท้จริงต้องเป็น กิจกรรมเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร หรือทั้งเขตการศึกษา) 
  • สโมสรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการอ่านหนังสือ (book club)
 
จากการอ่านซ้ำ ทำให้ผมได้ตระหนักอีกครั้งหนึ่งว่า กิจกรรมใดๆ ที่จะทำต่อไปนี้ 
 
  • อย่างน้อยต้องไปให้ถึงระดับคุณค่า ความหมาย 
  • ต้องจากภายในสู่ภายนอก จากความสำเร็จเล็กๆ สู่การขยายผลด้วยความพลังในตน 
อย่างไรก็ดี ความสับสนคราวนี้ก็ไม่ถือว่า หลงทาง เพราะหนังสือเล่มนี้บอกชัดว่า การสร้าง PLC ต้องขยายจาก "หน่อ PLC" จึงจะสำเร็จอย่างยั่งยืน .....
 
 
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ก่อนวัน shut-down กรุงเทพฯ หนึ่งวัน 
อ.ต๋อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ความเห็น (0)