เพราะความเข้าใจเราจึงอยู่ด้วยกันได้ตราบนานเท่านาน...

เพราะความไว้ใจภัยอันตรายต่าง ๆจึงได้ติดตามเรามาติด ๆ...

เพราะความรักเกิดมีขึ้นในจิตใจตนจึงส่งผลกลายเป็นความทุกข์ติดตามตน

พราะความศรัทธาที่ขาดดวงปัญญาจึงส่งผลให้ตนเชื่อและหลงงมงาย

เพราะความที่เราไม่ลงมือทำจริง ๆจึงห่างไกลความสำเร็จออกไปทุกที

เพราะผัดวันประกันพรุ่งงานของเราเลยยุ่งอยู่ตลอดเวลา

เพราะเฝ้าแต่หลงรอคอยด้วยจิตใจที่แน่แท้เพียงสิ่งเดียวสิ่งดี ๆอย่างอื่นจึงผ่านมือเราไป

เพราะเรามีดวงตาแต่มองไม่เห็นโอกาสดี ๆ  สิ่งเหล่านั้นเลยผ่านหน้าเราไป

เพราะสภาพกระแสจิตใจของเรามีความสงบเราจึงได้ชื่นชมกับความสุขใจในตัวของเราเอง