ข้อมูลสถิติชุมชนวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ขณะนี้มี Blog ที่อยู่ในชุมชน มีทั้งสิ้น 35 Blog เชื่อมประสานอยู่ด้วยกันแบบชุมชนเครือข่ายใยแมงมุม ในโลก cyber นี้ จำนวน 14 ชุมชน

          ขอบันทึกไว้เป็นข้อมูลสถิติ เมื่อสิ้นสุดวันที่ 53 ของการใช้ Blog ตามที่เขียนถึงไว้แล้วใน 53 วัน (ไม่อันตราย) กับ 190 บันทึก ขณะนี้มี Blog ที่อยู่ในชุมชน ชุมชน: วิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข มีทั้งสิ้น 35 Blog ดังนี้

 1. ระบบหลักประกันสุขภาพ
 2. ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน
 3. สถิติ ระเบียบวิธี และการวิจัย
 4. ความรู้ทั่วไป ที่ควรจะต้องรู้และควรจะได้รู้
 5. เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
 6. Community of Nursing
 7. เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
 8. บันทึกประสบการณ์ชีวิตสาธารณสุข
 9. เกร็ดชีวิตการทำงานชุมชนของหมออนามัย
 10. เรื่องเล่าจากพ่อ
 11. เครือข่ายองค์กรชุมชน
 12. บันทึกการทำงานชุมชนด้านสุขภาพ
 13. Learn Together
 14. สาธารณะสุขกับการจัดการความรู้
 15. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ
 16. สังคมที่ไว้วางใจกันและกัน
 17. Southern Health System Research Institute
 18. คนกงหรา
 19. ของดีเมืองลุง
 20. นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
 21. IT in hospital
 22. เรียน
 23. เครือข่ายทันตแพทย์ มศว
 24. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละแม
 25. คุณพยาบาลกับงานส่งเสริม
 26. โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด
 27. นำวิจัยสู่งานประจำและทำงานประจำเป็นงานวิจัย
 28. แนวคิดการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
 29. patcharin nurse practitioner
 30. Thanaporn Nurse Practitioner in Thammasat
 31. ความสวย ความงาม และสุขภาพ
 32. งานทันตกรรมโรงพยาบาลเกาะช้าง
 33. งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเกาะช้าง
 34. ความสุขสมบูรณ์ : Wellness

          และมีชุมชนบล็อก ที่เชื่อมประสานอยู่ด้วยกันแบบชุมชนเครือข่ายใยแมงมุม ในโลก cyber นี้ จำนวน 14 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชน: วิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุขCoPs mambo PSU (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ม.อ. , KM Knowledge by PSU-MBA, การจัดการงานวิจัย, การบริหารจัดการงานวิจัย ม.อ. (research management, psu), การวิจัยสร้างเสริมสุขภาพ, ชุมชนคุณอำนวยการจัดการความรู้, ชุมชนองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน, บทบาทการพยาบาลขั้นสูง, สื่อเพื่อชุมชน, เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้วยกระบวนการคุณภาพ HA.เทศบาลแข็งแรง และ คนเมืองลุง ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

5581

เขียน

19 Oct 2005 @ 00:48
()

แก้ไข

19 Mar 2015 @ 08:31
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก