2013ทบทวนตนเอง

pkaek
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สิ่งที่ตนเองทำได้สำเร็จ คือ การพัฒนาตนเองในสายวิชาชีพ จากพยาบาลชำนาญการพิเศษสู่ พยาบาลเชี่ยวชาญ ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จคือ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ใส่ใจในการพัฒนางานในความรับผิดชอบ โดย คิดและทำ อย่างเป็นระบบ เมื่อเกิดการพัฒนาระบบงานที่เกิดจากเราเป็นผู้พาทำหรือเป็นผู้นำ ส่งผลลัพธ์ที่ยอมรับของผู้ร่วมงานและผู้รับผลงาน เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อระบบการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คือ การปรุงแนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้บาดเจ็บโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และพัฒนาหลักสูตรการอบรมพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อย่างต่อเนื่อง วันที่ 21กันยายน 2556 ได้รับข่าวดี คือ คำสั่งแต่งตั้ง เป็น พยาบาลเชี่ยวชาญ ( คนที่20ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น )

สิ่งที่ไม่สำเร็จ  ในปี 2556

1.โครงการพัฒนาบุคลากร ชื่อว่า ก้าวสู่บันไดขั้นต่อไป สำหรับบุคลากรของแผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในปีนี้ มีพยาบาลจำนวน 8 คน เป้าหมาย คือ การดำเนินการกระตุ้นให้เกิดโครงการพัฒนางานในแต่ละกลุ่ม โดยความรับผิดชอบ เขียนรายงานผลงานวิชาการและแบบประเมินค่างาน ยื่นเสนอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น โดยจำกิจกรรม คือ 1. การวางแผนรายบุคคล 2. จัดหาเอกสาร 3. แนะนำการสืบค้นเอกสาร 4. จัดเวทีให้กลุุ่่มเป้าหมายนำเสนอความก้าวหน้าเป้นระยะและ 5.กลั่นกรองผลงานวิชาการ

ผลลัพธ์ ทำได้ 1-4 ส่วนข้อ5.ยังไม่สำเร็จ

อยากจะปรับปรุงอะไรในชีวิตให้ดีขึ้นอีก อยากลดน้ำหนัก 2 กิโล จะได้สบายๆๆๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านกับชีวิตความเห็น (3)

ขอจงมีความสุขสวัสดีตลอดปีและตลอดไปครับ

สุขสันติ์วันปีใหม่

เขียนเมื่อ 

รู้สึกชื่นชมค่ะพี่แขก

ขอบคุณมากค่ะกับความเอื้ออาทรต่อน้องๆเสมอมา

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรื่องพัฒนา ถ้าว่าตามหลักการก็ตามพัฒนาตนเองไปด้วย ทั้งความคิดและการกระทำด้วย เหมือนกับจะง่ายกว่าการพัฒนาคนอื่นเสียอีก แต่อย่างไรก็ตามภาระกิจของมนุษย์มิได้เกิดมาเพื่อตนเองเท่านั้น ต้องมีมานะและมุ่งมั่นต่อไปในการพัฒนาสังคมที่ตนอยู่ แบบเราเป็นพยาบาล ง่ายๆก็พัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้น่าเชื่อถือดี ทำประโยชน์ด้านสุขภาพมั๊ยค่ะ ขอบคุณคุณถาวรค่ะที่ให้กำลังใจ ขออวยพรปีใหม่ ขอให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งมั่นค่ะ