ดวงดาวที่ใผ่ฝัน..ฮักนะเชียงยืน

การดำเนินงานของกลุ่มฮักนะเชียงยืน

           วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556  เรากกลุ่มฮักนะเชียงยืนได้มาประชุมกันที่อาศรมพอเพียงเป็นทบทวนโครงการพลิกฟื้นดินและการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกัน ครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อความเข้าใจกันในงาน สรุปคือ เราได้ประธานเป็นเกมส์ ได้ผู้ประสานงานคือแคท แอนเป็นเลขานุการ ป๊อบเป็นฝ่ายการเงิน ส่วนแกนนำหลักเรามี แบงค์  พี่แซม ติ้ง กิ๊ก ก๊อต ขุ่น ตุ๊กตา พี่ส้ม พี่ก๊อต พี่เอ็ม ส่วนพี่แสนเป็นที่ปรึกษาของเรา อาจารย์เพ็ญศรีเป็นพี่เลี้ยงของเราค่ะ

 

 

            ต่อจากนั้นเราได้คุยกันเรื่องการจัดกิจกรรมเราที่จะไปทำละครเร่ในหมู่บ้าน ต่างคนต่างคิด และให้ความคิดเห็น สรุปคือเรื่องแรกเราจะเน้นที่วัฒนธรรม เป็นวัฒนธรรมที่มีอยู่ในหมู่บ้าน จะเป็นการถ่ายถอดเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เคยมีและหายไป และมีบางวัฒนธรรมที่กลับคืนมาใหม่  จุดขัดแย้งของเรื่องคือมีนายทุนมาลงทุนการปลูกแตงแคนตาลูป ผลทำให้วัฒนธรรมเปลี่ยนไป จบด้วยการให้เวลาในครอบครัวน้อยลง มีการอยู่เป็นครอบครัวเดี๋ยวมากขึ้นความสัมพันธ์ในหมู่บ้านน้อยลง ตางคนต่างใช้ชีวิต ไม่ค่อยมีการมาทำบุญจัดงานต่างๆแบบเดิม อาหารในไร่นาไม่มี หากินตามแบบวิถีชีวิติแบบเดิมได้น้อย มีการซื้ออาหารจากตลาดมากิน  นี้เป็นละครเรื่องแรก ส่วนละครเรื่องที่ 2 เราจะไปเน้นที่ชุมชน สัมพันธภาพที่เปลี่ยนไป จุดขัดแย้งคือมีความสัมพันธ์ในชุมชนน้อยมีการพูดคุยเสวนากันน้อยลง ผลที่เกิดขึ้นคือชาวบ้านไม่พูด บ้านมีการกั้นกำแพงสูง มีการป่วยเรื้อรัง ทำงานหนัก  มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น เรื่องที่ 3 เกี่ยวกับวิถีชีวิตหลังจากที่เป็นแบบนี้เราจะชี้ให้เห็นวิธีชีวิตแบบชัดเจน คือเราจะเอาเรื่องเด็กชายคนหนึ่งที่แบกภาระงานเยอะ ทั้งเรียน ทั้งทำงานช่วยพ่อแม่ ทำให้เป็นจุดกดให้เกิดปัญหาต่างๆ มีการหลับในห้องเรียน มีอาการเบรอๆ ไม่สดชื้น ไม่ได้กินข้าวร่วมกับครอบครัว  จุดใฝ่ฝันคือจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งคิดที่จะทำงานหนึ่งขึ้นมา คือการสะท้อนปัญหา การนำปัญหามาแก้ไข โดยเขาได้ทำโครงงาน IS เราจะเล่าเรื่องงานกลุ่มฮักนะ เป็นอันจบละครเร่ของเรา 3 เรื่อง

สรุปคือ ละครเร่ของกลุ่มฮักนะเชียงยืนมี 3 เรื่อง ดังนี้

  1. เรื่องวัฒนธรรม ประเพณี
  2. เรื่องสัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชน
  3. เรื่องวิถีชีวิตของคนในชุมชนและเด็กที่จะต้องช่วยผู้ปกครองในการทำงาน                                                      

               

แล้วต่อมาเราได้คุยกันหนังสั้นเรื่องลูกฉันหายไหน เป็นหนังสั้นที่อาจจะทำโดยการนำละครเร่มาตัดต่อเป็นหนังสั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระแม่ธรณีที่มีลูกเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆในดิน เริ่มแรกจะเล่าเรื่องถึงลูกกับแม่  แม่ธรณีรักลูกมาก แล้ววันหนึ่งมีคนมาลักพาตัวลูกไปจากแม่ นั้นคือสารเคมีที่มาจากการทำการเกษตร ม่ธรณีเสียใจมากที่ลูกหายไป แล้วออกตามหาลูกตลอด สารเคมีนำลูกไปให้นายทุน แล้วก็มีกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มฮักนะเชียงยืนของเราเป็นผู้พิทักษ์ที่จะนำลูกมาคืนให้แม่ธรณี แล้วจะเป็นการเล่าถึงการทำงานของเรา กลุ่มฮักนะชียงยืน กับโครงการลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน

   พี่แสนของเรารับหน้าที่เขียนบท เราจะซ้อมละครทุกกันวันศุกร์ เราจะซ้อมละครเรื่องแรกคือเรื่องวัฒนธรรม และประเพณี  

              

           การเริ่มงานต่อไปของกลุ่มฮักนะเชียงยืนคือ การไปศึกษาดูงานที่กรมพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น เรื่องการตรวจวัดชั้นของดิน การตรวจสิ่งมีชีวิตในดิน การวัดคุณภาพของดิน เราคาดว่าจะไปกันในวันที่ 26 ธันวา แต่จะมีการติดต่อประสานงานกันก่อน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามสถานการณ์

“เดินไปเถิดคนกล้า เดินไปหาความฝันของเธอ ฝันให้ยิ่งใหญ่นะเธอก้าวเดินไปตามที่ใจต้องการ เกิดเป็นคนแล้วอย่าไปกลัวความพ่ายแพ้นั้นคือพลัง เมื่อวันวานแม้จะสิ้นหวังวันพรุ่งนี้นั้นรอเธออยู่….กล้าไหมถามใจเธอเอง สุขทุกอยู่ที่เธอเอง ชีวิตนี้เป็นของเธอเอง ก้าวเดินไปตามที่ใจต้องการ (ร้องเพลงนิดๆ)”แอน..^^

 

 

ฮักนะเชียงยืน

21/12/2556

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความในใจที่ใผ่ฝันความเห็น (6)

ชื่นชมกิจกรรมเด่น เน้นทักษะความรู้ครับ

เขียนเมื่อ 

ดีเลยครับ ละครเร่ ขอให้เร่ทั้งในโรงเรียน หมู่บ้าน และข้ามหมู่บ้านเลยนะครับ...
ขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกคน ครับ

เขียนเมื่อ 

เปิดใจ เปิดโลก....

ขอบคุณค่ะ.. อาจารณ์

เยี่ยม ๆ ...

เขียนเมื่อ 

อาจารย์...อิอินะคะ ไม่ใช่อาจารณ์

แต่ชอบคำว่า คุณครู มากกว่านะคะ